RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAGI MINGGU 22 DAN MINGGU 25

•Jun 19, 2009 • Tinggalkan Komen

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 25.05. 2009          HARI: ISNIN             MINGGU:22

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 5K2

MASA

: 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK

: Peperiksaan Semester Satu

AKTIVITI

 

ULANGKAJI


 

MATA PELAJARAN

: Pengajiaan Am 1

TINGKATAN

: 6AK2

MASA

: 09.45 – 10.20a.m

TAJUK

: Peperiksaan Semester Satu

AKTIVITI

 

GEOGRAFI (KERTAS 1)


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4S5

MASA

: 11.30 – 12.40 a.m

TAJUK

: Peperiksaan Semester Satu

AKTIVITI

 

PENDIDIKAN ISLAM (KERTAS 2)

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 26.05.2009          HARI: SELASA            MINGGU: 22

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 5K2

MASA

: 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK

: Peperiksaan Semester Satu

AKTIVITI

 

ULANGKAJI


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4K3

MASA

: 8.15 – 09.25a.m

TAJUK

: Peperiksaan Semester Satu

AKTIVITI

 

ERT (KERTAS 1)


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4S5

MASA

: 11.30 – 12.40 a.m

TAJUK

: Peperiksaan Semester Satu

AKTIVITI

 

SAINS SUKAN (KERTAS 1)

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 27.05.2009          HARI: RABU             MINGGU: 22

MATA PELAJARAN

: Pengajiaan Am 1

TINGKATAN

: 6AK2

MASA

: 10.55 – 12.05 a.m

TAJUK

:Peperiksaan Semester Satu

AKTIVITI

Ma

 

GEOGRAFI (KERTAS 2)

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 28.05.2009          HARI: KHAMIS            MINGGU: 22

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4K3

MASA

: 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK

: Peperiksaan Semester Satu

AKTIVITI

 

PEMBETULAN


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4S5

MASA

: 8.15 – 09.25 a.m

TAJUK

: Peperiksaan Semester Satu

AKTIVITI

 

PEMBETULAN


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 5K2

MASA

: 10.55 – 12.05 a.m

TAJUK

: Peperiksaan Semester Satu

AKTIVITI


 

 

RAPTAI UNTUK HARI PENYAMPAIAN HADIAH

            

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 29.05.2009          HARI: JUMAAT            MINGGU: 22

 

HARI PENYAMPAIAN HADIAH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 15.06. 2009          HARI: ISNIN             MINGGU:25

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 5K2

MASA

: 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK

: PEMBETULAN PEPERIKSAAN PENGGAL 1

KERTAS 2: Soalan 1:Rumusan Karangan

OBJEKTIF

: Pelajar dapat.

 1. Mengenalpasti kesilapan semasa menjawab soalan rumusan karangan.
 2. Membuat pembetulan.

HURAIAAN

PELAJARAN

: HPU: 2.0        HPU: 8.0

: HPK:2.1, 2.2 HPK: 8.1, 8.

: Aras: 3 (i)        Aras: 3 (i)

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, membuat pembetulan.

SISTEM BAHASA.    

: Golongan Kata, Imbuhan, Kata Ganda, Kata Majmuk.

PENERAPAN     

ILMU

    NILAI

 

: Kemasyarakatan, Alam sekitar

: Kesopanan, bertanggungjawab dan bekerjasama..

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN

: Pengajiaan Am 1

TINGKATAN

: 6AK2

MASA

: 09.45 – 10.20a.m

TAJUK

: PEMBETULAN PEPERIKSAAN PENGGAL 1

KERTAS 2: Karangan Bahagian A; Soalan 1

OBJEKTIF

: Pelajar dapat:

 1. Mengenalpasti kesilapan semasa menjawab soalan karangan.
 2. Membuat pembetulan.

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, membuat pembetulan.

BBM

: Kertas Soalan Peperiksaan Penggal 1

PENERAPAN    

    ILMU

NILAI

 

: Kenegaraan, sains sosial,

: Bertanggungjawab, kesungguhan

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4S5

MASA

: 11.30 – 12.40 a.m

TAJUK

: PEMBETULAN PEPERIKSAAN PENGGAL 1

KERTAS 2: Soalan 1; Rumusan Karangan

OBJEKTIF

: Pelajar dapat.

 1. Mengenalpasti kesilapan semasa menjawab soalan rumusan karangan.
 2. Membuat pembetulan.

HURAIAAN

PELAJARAN

: HPU: 2.0        HPU: 8.0

: HPK:2.1, 2.2 HPK: 8.1, 8.

: Aras: 3 (i)        Aras: 3 (i)

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, membuat pembetulan

SISTEM BAHASA.    

: Golongan Kata, Imbuhan, Kata Ganda, Kata Majmuk.

PENERAPAN     

ILMU

    NILAI

 

: Kemasyarakatan, Alam sekitar

: Kesopanan, bertanggungjawab dan bekerjasama..

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 16.06.2009          HARI: SELASA            MINGGU: 25

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 5K2

MASA

: 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK

: PEMBETULAN PEPERIKSAAN PENGGAL 1

KERTAS 2: Soalan 2: Kefahaman

Soalan 2 a. Petikan Umum

OBJEKTIF

: Pelajar dapat:

 1. Mengenalpasti kesilapan semasa menjawab soalan kefahaman petikan umum.
 2. Membuat pembetulan.

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, membuat pembetulan.

BBM

: Kertas Soalan Peperiksaan Penggal 1

PENYERAPAN

    ILMU

NILAI

 

: Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

: Berdikari, bertanggungjawab

KBT

: KB-menjana minda.

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4K3

MASA

: 8.15 – 09.25a.m

TAJUK

: PEMBETULAN PEPERIKSAAN PENGGAL 1

KERTAS 2: Soalan 1; Rumusan Karangan

OBJEKTIF

: Pelajar dapat:

 1. Mengenalpasti kesilapan semasa menjawab soalan rumusan karangan.
 2. Membuat pembetulan.

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, membuat pembetulan.

BBM

: Kertas Peperiksaan Penggal 1

PENYERAPAN

    ILMU

NILAI

 

: Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

: Berdikari, bertanggungjawab

KBT

: KB-menjana minda.

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4S5

MASA

: 11.30 – 12.40 a.m

TAJUK

: PEMBETULAN PEPERIKSAAN PENGGAL 1

KERTAS 2: Soalan 2: Kefahaman

Soalan 2 a. Petikan Umum

Soalan 2 b. Petikan Cerpen

OBJEKTIF

: Pelajar dapat:

 1. Mengenalpasti kesilapan semasa menjawab soalan kefahaman.
 2. Membuat pembetulan.

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, membuat pembetulan.

BBM

: Kertas Soalan Peperiksaan Penggal 1

PENYERAPAN

    ILMU

NILAI

 

: Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

: Berdikari, bertanggungjawab

KBT

: KB-menjana minda.

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 17.06.2009          HARI: RABU             MINGGU: 25

MATA PELAJARAN

: Pengajiaan Am 1

TINGKATAN

: 6AK2

MASA

: 10.55 – 12.05 a.m

TAJUK


 

: PEMBETULAN PEPERIKSAAN PENGGAL 1

KERTAS 2: Bahagian A ; Soalan 2

Bahagian B; Soalan 3 dan Soalan 4

OBJEKTIF

 

Ma

: Pelajar dapat:

 1. Mengenalpasti kesilapan semasa menjawab soalan karangan dalam Bahagian A dan Bahagian B.
 2. Membuat pembetulan.

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, membuat pembetulan.

BBM

: Kertas Peperiksaan Penggal 1

PENERAPAN    

    ILMU

NILAI

 

: Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

: Bertanggungjawab, kesungguhan

REFLEKSI    

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 18.06.2009          HARI: KHAMIS            MINGGU: 25

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4K3

MASA

: 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK

: PEMBETULAN PEPERIKSAAN PENGGAL 1

KERTAS 2: Soalan 2: Kefahaman

Soalan 2 a. Petikan Umum

Soalan 2 b. Petikan Cerpen

OBJEKTIF

: Pelajar dapat:

 1. Mengenalpasti kesilapan semasa menjawab soalan kefahaman.
 2. Membuat pembetulan.

HURAIAAN

PELAJARAN

: HPU: 2.0        HPU: 8.0

: HPK:2.1, 2.2 HPK: 8.1, 8.

: Aras: 3 (i)        Aras: 3 (i)

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, membuat pembetulan.

SISTEM BAHASA.    

: Golongan Kata, Imbuhan, Kata Ganda, Kata Majmuk.

PENERAPAN     

ILMU

    NILAI

 

: Kemasyarakatan, Alam sekitar

: Kesopanan, bertanggungjawab dan bekerjasama..

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4S5

MASA

: 8.15 – 09.25 a.m

TAJUK

: PEMBETULAN PEPERIKSAAN PENGGAL 1

KERTAS 2: Soalan 2: Kefahaman

Soalan 2 c. Petikan Prosa Klasik

Soalan 2 b. Petikan Puisi

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Mengenalpasti kesilapan semasa menjawab soalan kefahaman.
 2. Membuat pembetulan.

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, membuat pembetulan.

SISTEM BAHASA.

: Ayat penyata.

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 5K2

MASA

: 10.55 – 12.05 a.m

TAJUK

: PEMBETULAN PEPERIKSAAN PENGGAL 1

KERTAS 2: Soalan 2: Kefahaman

Soalan 2 c. Petikan Prosa Klasik

Soalan 2 b. Petikan Puisi

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Mengenalpasti kesilapan semasa menjawab soalan kefahaman.
 2. Membuat pembetulan.

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, membuat pembetulan.

SISTEM BAHASA.

: Ayat penyata.

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

            

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 19.06.2009          HARI: JUMAAT            MINGGU: 25

MATA PELAJARAN

Pengajiaan Am 1

TINGKATAN

: 6AK2

MASA

: 07.05 – 8.15 a.m

TAJUK


 

: PEMBETULAN PEPERIKSAAN PENGGAL 1

KERTAS 1: Soalan Objektif

OBJEKTIF

 

Ma

: Pelajar dapat:

 1. Mengenalpasti kesilapan semasa menjawab soalan objektif terutamanya soalan berkaitan dengan Kenegaraan.
 2. Membuat pembetulan.

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, membuat pembetulan.

BBM

: Kertas Peperiksaan Penggal 1

PENERAPAN    

    ILMU

NILAI

 

: Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

: Bertanggungjawab, kesungguhan

REFLEKSI    

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4K3

MASA

: 09.40 – 10.40 a.m

TAJUK

: PEMBETULAN PEPERIKSAAN PENGGAL 1

KERTAS 2: Soalan 2: Kefahaman

Soalan 2 c. Petikan Prosa Klasik

Soalan 2 b. Petikan Puisi

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Mengenalpasti kesilapan semasa menjawab soalan kefahaman.
 2. Membuat pembetulan.

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, membuat pembetulan.

SISTEM BAHASA.

: Ayat penyata.

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI

:

 


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 20.06. 2009          HARI: SABTU             MINGGU:25

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 5K2

MASA

: 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK

: PEMBETULAN PEPERIKSAAN PENGGAL 1

KERTAS 2: Soalan 3: Kemahiran dan Pengetahuan Bahasa

Soalan 3 a. Membina ayat

Soalan 3 b. Menukarkan Ayat Cakap Ajuk kepada Ayat

Cakap Pindah

OBJEKTIF

: Pelajar dapat.

 1. Mengenalpasti kesilapan semasa menjawab soalan membina ayat.
 2. Mengenalpasti kesilapan semasa menjawab soalan menukarkan Ayat Cakap Ajuk kepada Ayat Cakap Pindah
 3. Membuat pembetulan.

HURAIAAN

PELAJARAN

: HPU: 2.0        HPU: 8.0

: HPK:2.1, 2.2 HPK: 8.1, 8.

: Aras: 3 (i)        Aras: 3 (i)

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, membuat pembetulan.

SISTEM BAHASA.    

: Golongan Kata, Imbuhan, Kata Ganda, Kata Majmuk.

PENERAPAN     

ILMU

    NILAI

 

: Kemasyarakatan, Alam sekitar

: Kesopanan, bertanggungjawab dan bekerjasama..

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI

 


 

MATA PELAJARAN

: Pengajiaan Am 1

TINGKATAN

: 6AK2

MASA

: 09.45 – 10.20a.m

TAJUK

: PEMBETULAN PEPERIKSAAN PENGGAL 1

KERTAS 1: Soalan Objektif

OBJEKTIF

: Pelajar dapat:

 1. Mengenalpasti kesilapan semasa menjawab soalan objektif terutamanya soalan berkaitan dengan Kenegaraan.
 2. Membuat pembetulan.

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, membuat pembetulan.

BBM

: Kertas Soalan Peperiksaan Penggal 1

PENERAPAN    

    ILMU

NILAI

 

: Kenegaraan, sains sosial,

: Bertanggungjawab, kesungguhan

REFLEKSI


 

 


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4S5

MASA

: 11.30 – 12.40 a.m

TAJUK

: PEMBETULAN PEPERIKSAAN PENGGAL 1

KERTAS 2: Soalan 3: Kemahiran dan Pengetahuan Bahasa

Soalan 3 a. Membina ayat

Soalan 3 b. Menukarkan Ayat Pasif kepada Ayat Aktif

OBJEKTIF

: Pelajar dapat.

 1. Mengenalpasti kesilapan semasa menjawab soalan membina ayat.
 2. Mengenalpasti kesilapan semasa menjawab soalan menukarkan ayat Pasif kepada ayat aktif.
 3. Membuat pembetulan.

HURAIAAN

PELAJARAN

: HPU: 2.0        HPU: 8.0

: HPK:2.1, 2.2 HPK: 8.1, 8.

: Aras: 3 (i)        Aras: 3 (i)

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, membuat pembetulan

SISTEM BAHASA.    

: Golongan Kata, Imbuhan, Kata Ganda, Kata Majmuk.

PENERAPAN     

ILMU

    NILAI

 

: Kemasyarakatan, Alam sekitar

: Kesopanan, bertanggungjawab dan bekerjasama..

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI

 
Advertisements

RANCANGAN PELAJARAN MINGGU 20 hingga 21

•Mei 20, 2009 • Tinggalkan Komen
 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 11.05. 2009       HARI: ISNIN         MINGGU:20

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 5K2

MASA

: 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK

: Peperiksaan Semester Satu

AKTIVITI  

BAHASA MALAYSIA (KERTAS 1)


 
MATA PELAJARAN

: Pengajiaan Am 1

TINGKATAN

: 6AK2

MASA

: 09.45 – 10.20a.m

TAJUK

: Peperiksaan Semester Satu

AKTIVITI

 

BAHASA MALAYSIA (KERTAS 2)


 
MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4S5

MASA

: 11.30 – 12.40 a.m

TAJUK

: Peperiksaan Semester Satu

AKTIVITI  

BAHASA MALAYSIA (KERTAS 2)

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 12.05.2009       HARI: SELASA        MINGGU: 20

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 5K2

MASA

: 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK

: Peperiksaan Semester Satu

AKTIVITI

 

BAHASA INGGERIS (KERTAS 2)


 
MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4K3

MASA

: 8.15 – 09.25a.m

TAJUK

: Peperiksaan Semester Satu

AKTIVITI

 

BAHASA INGGERIS (KERTAS 2)


 
MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4S5

MASA

: 11.30 – 12.40 a.m

TAJUK

: Peperiksaan Semester Satu

AKTIVITI

 

BAHASA INGGERIS (KERTAS 1)

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 13.05.2009      HARI: RABU        MINGGU: 20

MATA PELAJARAN

: Pengajiaan Am 1

TINGKATAN

: 6AK2

MASA

: 10.55 – 12.05 a.m

TAJUK

:Peperiksaan Semester Satu

AKTIVITI

 

SEJARAH (KERTAS 2)

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 14.05.2009      HARI: KHAMIS       MINGGU: 20        

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4K3

MASA

: 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK

: Peperiksaan Semester Satu

AKTIVITI

 

SAINS (KERTAS 1)


 
MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4S5

MASA

: 8.15 – 09.25 a.m

TAJUK

: Peperiksaan Semester Satu

AKTIVITI

 

SAINS (KERTAS 1)


 
MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 5K2

MASA

: 10.55 – 12.05 a.m

TAJUK

: Peperiksaan Semester Satu

AKTIVITI


 

 

SAINS (KERTAS 2)

            

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 15.05.2009      HARI: JUMAAT        MINGGU: 20

MATA PELAJARAN

Pengajiaan Am 1

TINGKATAN

: 6AK2

MASA

: 07.05 – 8.15 a.m

TAJUK

Peperiksaan Semester Satu

AKTIVITI

 

ULANGKAJI


 
MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4K3

MASA

: 09.40 – 10.40 a.m

TAJUK

: Peperiksaan Semester Satu

AKTIVITI  

MATEMATIK (KERTAS 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 18.05. 2009          HARI: ISNIN             MINGGU:21

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 5K2

MASA

: 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK

: Peperiksaan Semester Satu

AKTIVITI  

SAMBUTAN HARI GURU PERINGKAT SEKOLAH


 
MATA PELAJARAN

: Pengajiaan Am 1

TINGKATAN

: 6AK2

MASA

: 09.45 – 10.20a.m

TAJUK

: Peperiksaan Semester Satu

AKTIVITI

 

SAMBUTAN HARI GURU PERINGKAT SEKOLAH


 
MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4S5

MASA

: 11.30 – 12.40 a.m

TAJUK

: Peperiksaan Semester Satu

AKTIVITI  

SAMBUTAN HARI GURU PERINGKAT SEKOLAH

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 19.05.2009          HARI: SELASA            MINGGU: 21

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 5K2

MASA

: 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK

: Peperiksaan Semester Satu

AKTIVITI

 

GEOGRAFI (KERTAS 2)


 
MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4K3

MASA

: 8.15 – 09.25a.m

TAJUK

: Peperiksaan Semester Satu

AKTIVITI

 

KESUSASTERAAN MELAYU (KERTAS 1)


 
MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4S5

MASA

: 11.30 – 12.40 a.m

TAJUK

: Peperiksaan Semester Satu

AKTIVITI

 

ULANGKAJI

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 20.05.2009          HARI: RABU             MINGGU: 21

MATA PELAJARAN

: Pengajiaan Am 1

TINGKATAN

: 6AK2

MASA

: 10.55 – 12.05 a.m

TAJUK

:Peperiksaan Semester Satu

AKTIVITI

 

EKONOMI (KERTAS 2)

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 21.05.2009          HARI: KHAMIS            MINGGU: 21

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4K3

MASA

: 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK

: Peperiksaan Semester Satu

AKTIVITI

 

ULANGKAJI


 
MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4S5

MASA

: 8.15 – 09.25 a.m

TAJUK

: Peperiksaan Semester Satu

AKTIVITI

 

SAINS PERTANIAN (KERTAS 2)


 
MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 5K2

MASA

: 10.55 – 12.05 a.m

TAJUK

: Peperiksaan Semester Satu

AKTIVITI

 

ULANGKAJI

            

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 22.05.2009          HARI: JUMAAT            MINGGU: 21

MATA PELAJARAN

Pengajiaan Am 1

TINGKATAN

: 6AK2

MASA

: 07.05 – 8.15 a.m

TAJUK

Peperiksaan Semester Satu

AKTIVITI

 

BAHASA MALAYSIA (KERTAS 1)

 


 
MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4K3

MASA

: 09.40 – 10.40 a.m

TAJUK

: Peperiksaan Semester Satu

AKTIVITI  

PENDIDIKAN SIVIK DAN KENEGARAAN

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 18 DAN 19

•Mei 6, 2009 • Tinggalkan Komen

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 27.04. 2009          HARI: ISNIN             MINGGU:18

MATA PELAJARAN 

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 5K2 

MASA 

: 7.05 – 8.15 a.m  

TAJUK 

: Karangan

 • Cara menghurai isi karangan 

OBJEKTIF 

: Pelajar dapat.

 1. Menyatakan tajuk dan kehendak soalan bagi soalan yang dibincangkan.
 2. Menyatakan 4 isi karangan berdasarkan kehendak soalan yang dibincangkan.
 3. Menyatakan 5 perkara untuk menghurai setiap satu isi karangan yang dibincangkan.

HURAIAAN

PELAJARAN 

: HPU: 2.0        HPU: 8.0

: HPK:2.1, 2.2      HPK: 8.1, 8.

: Aras: 3 (i)        Aras: 3 (i) 

AKTIVITI 

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota, latih tubi. 

SISTEM BAHASA.     

: Golongan Kata, Imbuhan, Kata Ganda, Kata Majmuk. 

PENERAPAN     

ILMU

    NILAI 

 

: Kemasyarakatan, Alam sekitar

: Kesopanan, bertanggungjawab dan bekerjasama..  

KBT 

: KB-menjana minda, belajar cara belajar 

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN 

: Pengajiaan Am 1 

TINGKATAN 

: 6AK2 

MASA 

: 09.45 – 10.20a.m 

TAJUK 

: Bahagian B (Cara menghasilkan Esei yang baik) 

OBJEKTIF

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan tajuk, skop soalan dan 5 isi dalam rangka karangan daripada soalan yang dibincangkan.
 2. Menghurai 5 isi karangan berdasarkan panduan yang diberi untuk menghasilkan sebuah karangan yang panjangnya 250 hingga 300 patah perkataan.  

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

BBM 

: Buku Rujukan PA

PENERAPAN    

    ILMU 

 

: Kenegaraan, sains sosial,

: Bertanggungjawab, kesungguhan 

NILAI 

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN 

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 4S5 

MASA 

: 11.30 – 12.40 a.m  

TAJUK 

: Karangan

 • Cara menghurai isi karangan 

OBJEKTIF 

: Pelajar dapat.

 1. Menyatakan tajuk dan kehendak soalan bagi soalan yang dibincangkan.
 2. Menyatakan 4 isi karangan berdasarkan kehendak soalan yang dibincangkan.
 3. Menyatakan 5 perkara untuk menghurai setiap satu isi karangan yang dibincangkan.

HURAIAAN

PELAJARAN 

: HPU: 2.0        HPU: 8.0

: HPK:2.1, 2.2      HPK: 8.1, 8.

: Aras: 3 (i)        Aras: 3 (i) 

AKTIVITI 

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota, latih tubi. 

SISTEM BAHASA.     

: Golongan Kata, Imbuhan, Kata Ganda, Kata Majmuk. 

PENERAPAN     

ILMU

    NILAI 

 

: Kemasyarakatan, Alam sekitar

: Kesopanan, bertanggungjawab dan bekerjasama..

KBT 

: KB-menjana minda, belajar cara belajar 

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan. 

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 28.04.2009          HARI: SELASA            MINGGU: 18

MATA PELAJARAN 

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 5K2 

MASA 

: 7.05 – 8.15 a.m  

TAJUK 

: KOMSAS

 • Prosa Moden: Drama Puteri Li Po

OBJEKTIF 

: Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan secara ringkas sinopsis drama
 2. Menyatakan tema dan 4 persoalan dalam darama
 3. Menyatakan 4 nilai yang terdapat dalam drama
 4. Menyatakan 4 pengajaran yang terdapat dalam drama
 5. Menjawab 3 soalan latih tubi yang diberi. 

AKTIVITI 

: Soal jawab, mencatat nota. 

BBM 

: Buku Rujuklan KOMSAS

PENYERAPAN

    ILMU

NILAI 

 

: Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

: Berdikari, bertanggungjawab 

KBT 

: KB-menjana minda. 

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN 

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 4K3

MASA 

: 8.15 – 09.25a.m  

TAJUK 

: KOMSAS

 • Prosa Tradisional: Peminangan Puteri Gnung Ledang

OBJEKTIF 

: Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan secara ringkas sinopsis cerita.
 2. Menyatakan tema dan 4 persoalan dalam cerita
 3. Menyatakan 4 nilai yang terdapat dalam cerita
 4. Menyatakan 4 pengajaran yang terdapat dalam cerita
 5. Menjawab 3 soalan latih tubi yang diberi. 

AKTIVITI 

: Soal jawab, mencatat nota. 

BBM 

: Buku Rujuklan KOMSAS

PENYERAPAN

    ILMU

NILAI 

 

: Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

: Berdikari, bertanggungjawab 

KBT 

: KB-menjana minda. 

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN 

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 4S5 

MASA 

: 11.30 – 12.40 a.m  

TAJUK 

: KOMSAS

 • Prosa Tradisional: Peminangan Puteri Gunung Ledang

OBJEKTIF 

: Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan secara ringkas sinopsis cerita
 2. Menyatakan tema dan 4 persoalan dalam cerita
 3. Menyatakan 4 nilai yang terdapat dalam cerita
 4. Menyatakan 4 pengajaran yang terdapat dalam cerita
 5. Menjawab 3 soalan latih tubi yang diberi. 

AKTIVITI 

: Soal jawab, mencatat nota. 

BBM 

: Buku Rujuklan KOMSAS

PENYERAPAN

    ILMU

NILAI 

 

: Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

: Berdikari, bertanggungjawab 

KBT 

: KB-menjana minda. 

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 29.04.2009          HARI: RABU             MINGGU: 18

MATA PELAJARAN 

: Pengajiaan Am 1 

TINGKATAN 

: 6AK2 

MASA 

: 10.55 – 12.05 a.m  

TAJUK


 

: Sistem Kehakiman Malaysia

 • Majlis peguam Malaysia
  • Keanggotaan Majlis Peguam Malaysia
  • Lembaga Tatatertib Peguam-Peguam
  • Bidang Kuasa Lembaga Tatatertib Peguam-peguam
 • Majlis Perubatan Malaysia
  • Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam
  • Tribunal Tuntutan Pengguna
  • Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan keanggotaan Majlis Peguam Malaysia
 2. Menyatakan keanggotaan Lembaga Tatatertib Peguam-peguam.
 3. Menyatakan bidang kuasa Lembaga Tatatertib Peguam-peguam.
 4. Menyatakan peranan Lembaga tatatertib Perkhidmatan Awam
 5. Menyatakan bidang kuasa Tribunal Tuntutan Pengguna
 6. Menyatakan bidang kuasa Tribunal Tuntutan Pembali Rumah

AKTIVITI 

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota. 

BBM 

: Buku Rujukan PA 

PENERAPAN    

    ILMU

NILAI 

 

: Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

: Bertanggungjawab, kesungguhan 

REFLEKSI    

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan. 

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 30.04.2009          HARI: KHAMIS            MINGGU: 18

MATA PELAJARAN 

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 4K3 

MASA 

: 7.05 – 8.15 a.m  

TAJUK 

: Karangan

 • Cara menghurai isi karangan 

OBJEKTIF 

: Pelajar dapat.

 1. Menyatakan tajuk dan kehendak soalan bagi soalan yang dibincangkan.
 2. Menyatakan 4 isi karangan berdasarkan kehendak soalan yang dibincangkan.
 3. Menyatakan 5 perkara untuk menghurai setiap satu isi karangan yang dibincangkan.

HURAIAAN

PELAJARAN 

: HPU: 2.0        HPU: 8.0

: HPK:2.1, 2.2      HPK: 8.1, 8.

: Aras: 3 (i)        Aras: 3 (i)

AKTIVITI 

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota, latih tubi. 

SISTEM BAHASA.     

: Golongan Kata, Imbuhan, Kata Ganda, Kata Majmuk. 

PENERAPAN     

ILMU

    NILAI 

 

: Kemasyarakatan, Alam sekitar

: Kesopanan, bertanggungjawab dan bekerjasama..

KBT 

: KB-menjana minda, belajar cara belajar 

REFLEKSI

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN    

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 4S5

MASA 

: 8.15 – 09.25 a.m  

TAJUK 

: Tatabahasa

 • Membetulkan kesalahan ejaan dan imbuhan dalam ayat
 • Membetulkan kesalahan kata dan istilah dalam ayat

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 1 kesalahan ejaan dan 1 kesalahan imbuhan dalam ayat yang diberi dan membetulkannya.
 2. Menyatakan 1kesalahan kata dan 1 kesalahan istilah dalam ayat yang diberi dan membetulkannya.

AKTIVITI 

: Soal jawab, mencatat nota

SISTEM BAHASA. 

: Ayat penyata. 

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan 

KBT 

: KB-menjana minda, belajar cara belajar 

REFLEKSI

:P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana

kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru

memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN 

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 5K2 

MASA 

: 10.55 – 12.05 a.m  

TAJUK 

: Tatabahasa

 • Membetulkan kesalahan ejaan dan imbuhan dalam ayat
 • Membetulkan kesalahan kata dan istilah dalam ayat

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 1 kesalahan ejaan dan 1 kesalahan imbuhan dalam ayat yang diberi dan membetulkannya.
 2. Menyatakan 1kesalahan kata dan 1 kesalahan istilah dalam ayat yang diberi dan membetulkannya

AKTIVITI 

: Soal jawab, mencatat nota

SISTEM BAHASA. 

: Morfologi, sintaksis: Ayat penyata.

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI 

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan 

KBT 

: KB-menjana minda, belajar cara belajar 

REFLEKSI

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana

kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru

memberikan penerangan.

            

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 01.05.2009          HARI: JUMAAT            MINGGU: 18

 

CUTI HARI PEKERJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 04.05. 2009          HARI: ISNIN             MINGGU:19

MATA PELAJARAN 

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 5K2 

MASA 

: 7.05 – 8.15 a.m  

TAJUK 

: Ulangkaji :- Rumusan Karangan

OBJEKTIF 

: Pelajar dapat.

 1. Menyatakan cara menghasilkan perenggan pengenalan rumusan.
 2. Menyatakan cara mencari isi tersurat dan menulis isi tersebut dalam bentuk perenggan
 3. Menyatakan cara isi tersirat dan menulis isi tersebut dalam bentuk perenggan.
 4. Menyatakan cara menghasilkan kesimpulan rumusan.
 5. Menyatakan cara menjawab soalan kefahaman berdasarkan petikan rumusan yang diberi.

HURAIAAN

PELAJARAN

: HPU: 2.0        HPU: 8.0

: HPK:2.1, 2.2 HPK: 8.1, 8.

: Aras: 3 (i)        Aras: 3 (i) 

AKTIVITI 

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota, latih tubi. 

SISTEM BAHASA.     

: Golongan Kata, Imbuhan, Kata Ganda, Kata Majmuk. 

PENERAPAN     

ILMU

    NILAI 

 

: Kemasyarakatan, Alam sekitar

: Kesopanan, bertanggungjawab dan bekerjasama..  

KBT 

: KB-menjana minda, belajar cara belajar 

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN 

: Pengajiaan Am 1 

TINGKATAN 

: 6AK2 

MASA 

: 09.45 – 10.20a.m 

TAJUK 

: Karangan Bahagian A (Cara menghasilkan Esei yang baik)

OBJEKTIF

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan tajuk, skop soalan dan 5 isi dalam rangka karangan daripada soalan yang dibincangkan.
 2. Menghurai 5 isi karangan berdasarkan panduan yang diberi untuk menghasilkan sebuah karangan yang panjangnya 250 hingga 300 patah perkataan.  

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

BBM 

: Buku Rujukan PA 

PENERAPAN    

    ILMU 

 

: Kenegaraan, sains sosial,

: Bertanggungjawab, kesungguhan 

NILAI 

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN 

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 4S5 

MASA 

: 11.30 – 12.40 a.m  

TAJUK 

: Ulangkaji :- Rumusan Karangan

OBJEKTIF 

: Pelajar dapat.

 1. Menyatakan cara menghasilkan perenggan pengenalan rumusan.
 2. Menyatakan cara mencari isi tersurat dan menulis isi tersebut dalam bentuk perenggan
 3. Menyatakan cara isi tersirat dan menulis isi tersebut dalam bentuk perenggan.
 4. Menyatakan cara menghasilkan kesimpulan rumusan.
 5. Menyatakan cara menjawab soalan kefahaman berdasarkan petikan rumusan yang diberi.

HURAIAAN

PELAJARAN 

: HPU: 2.0        HPU: 8.0

: HPK:2.1, 2.2 HPK: 8.1, 8.

: Aras: 3 (i)        Aras: 3 (i) 

AKTIVITI 

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota, latih tubi.

SISTEM BAHASA.     

: Golongan Kata, Imbuhan, Kata Ganda, Kata Majmuk. 

PENERAPAN     

ILMU

    NILAI 

 

: Kemasyarakatan, Alam sekitar

: Kesopanan, bertanggungjawab dan bekerjasama..  

KBT 

: KB-menjana minda, belajar cara belajar 

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan. 

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 05.05.2009          HARI: SELASA            MINGGU: 19

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 5K2 

MASA 

: 7.05 – 8.15 a.m  

TAJUK 

: Ulangkaji KOMSAS

 • Panduan menjawab soalan kefahaman berdasarkan KOMSAS

OBJEKTIF 

: Pelajar dapat:

 1. Mengaplikasikan cara menjawab 3 soalan kefahaman KOMSAS dalam peperiksaan nanti.

AKTIVITI 

: Soal jawab, mencatat nota. 

BBM 

: Buku Rujuklan KOMSAS 

PENYERAPAN

    ILMU

NILAI 

 

: Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

: Berdikari, bertanggungjawab 

KBT 

: KB-menjana minda. 

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN 

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 4K3

MASA 

: 8.15 – 09.25a.m  

TAJUK 

: Ulangkaji KOMSAS

 • Panduan menjawab soalan kefahaman berdasarkan KOMSAS

OBJEKTIF 

: Pelajar dapat:

 1. Mengaplikasikan cara menjawab 3 soalan kefahaman KOMSAS dalam peperiksaan nanti.

AKTIVITI 

: Soal jawab, mencatat nota. 

BBM 

: Buku Rujuklan KOMSAS 

PENYERAPAN

    ILMU

NILAI 

 

: Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

: Berdikari, bertanggungjawab 

KBT 

: KB-menjana minda. 

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan. 


 

MATA PELAJARAN 

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN 

: 4S5 

MASA 

: 11.30 – 12.40 a.m  

TAJUK 

: Ulangkaji KOMSAS

 • Panduan menjawab soalan kefahaman berdasarkan KOMSAS

OBJEKTIF 

: Pelajar dapat:

 1. Mengaplikasikan cara menjawab 3 soalan kefahaman KOMSAS dalam peperiksaan nanti.

AKTIVITI 

: Soal jawab, mencatat nota.

BBM 

: Buku Rujuklan KOMSAS 

PENYERAPAN

    ILMU

NILAI 

 

: Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

: Berdikari, bertanggungjawab 

KBT 

: KB-menjana minda. 

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 06.05.2009          HARI: RABU             MINGGU: 19

MATA PELAJARAN 

: Pengajiaan Am 1 

TINGKATAN 

: 6AK2 

MASA 

: 10.55 – 12.05 a.m

TAJUK


 

: Sistem Kehakiman Malaysia

 • Atur Cara Mahkamah
  • Atur Cara Sivil
  • Atur Cara Jenayah
 • Perkhidmatan Perundangan
  • Peguam Negara
  • Peguamcara Negara dan Penggubal Undang-Undang Parlimen
  • Suruhanjaya perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan
  • Biro Bantuan Guaman
  • Pesuruhjaya Sumpah
 • Lembaga Pengampunan

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan Atur Cara Sivil dan Atur Cara Jenayah dalam Mahkamah.
 2. Menyatakan Bidang kuasa Peguam Negara
 3. Menyatakan Bidang kuasa Peguamcara Negara dan Penggubal Undang-undang Parlimen
 4. Menyatakan Bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan
 5. Menyatakan Bidang kuasa Biro Bantuan Guaman
 6. Menyatakan Bidang kuasa Pesuruhjaya Sumpah
 7. Menyatakan Bidang kuasa Lembaga Pengampunan.

AKTIVITI 

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota. 

BBM 

: Buku Rujukan PA 

PENERAPAN    

    ILMU

NILAI 

 

: Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

: Bertanggungjawab, kesungguhan 

REFLEKSI    

: P&P ditunda kerana kebanyakan pelajar terlibat dengan penutupan bulan Bahasa dan ada yang terlibat dengan MUET.

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 07.05.2009          HARI: KHAMIS            MINGGU: 19

MATA PELAJARAN 

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 4K3 

MASA 

: 7.05 – 8.15 a.m  

TAJUK 

: Ulangkaji :- Rumusan Karangan

OBJEKTIF 

: Pelajar dapat.

 1. Menyatakan cara menghasilkan perenggan pengenalan rumusan.
 2. Menyatakan cara mencari isi tersurat dan menulis isi tersebut dalam bentuk perenggan
 3. Menyatakan cara isi tersirat dan menulis isi tersebut dalam bentuk perenggan.
 4. Menyatakan cara menghasilkan kesimpulan rumusan.
 5. Menyatakan cara menjawab soalan kefahaman berdasarkan petikan rumusan yang diberi.

HURAIAAN

PELAJARAN 

: HPU: 2.0        HPU: 8.0

: HPK:2.1, 2.2 HPK: 8.1, 8.

: Aras: 3 (i)        Aras: 3 (i) 

AKTIVITI 

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota, latih tubi.

SISTEM BAHASA.     

: Golongan Kata, Imbuhan, Kata Ganda, Kata Majmuk. 

PENERAPAN     

ILMU

    NILAI 

 

: Kemasyarakatan, Alam sekitar

: Kesopanan, bertanggungjawab dan bekerjasama..  

KBT 

: KB-menjana minda, belajar cara belajar 

REFLEKSI

:


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 4S5

MASA 

: 8.15 – 09.25 a.m  

TAJUK 

: Tatabahasa

 • Membetulkan kesalahan kata dan istilah dalam ayat
 • Peribahasa

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 1kesalahan kata dan 1 kesalahan istilah dalam ayat yang diberi dan membetulkannya.
 2. Menyatakan cara menjawab soalan peribahada

AKTIVITI 

: Soal jawab, mencatat nota

SISTEM BAHASA. 

: Ayat penyata. 

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan 

KBT 

: KB-menjana minda, belajar cara belajar 

REFLEKSI

:P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana

kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru

memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN 

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 5K2 

MASA 

: 10.55 – 12.05 a.m  

TAJUK 

: Tatabahasa

 • Membetulkan kesalahan kata dan istilah dalam ayat
 • Peribahasa

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 1kesalahan kata dan 1 kesalahan istilah dalam ayat yang diberi dan membetulkannya.
 2. Menyatakan cara menjawab soalan peribahasa

AKTIVITI 

: Soal jawab, mencatat nota

SISTEM BAHASA. 

: Ayat penyata. 

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan 

KBT 

: KB-menjana minda, belajar cara belajar 

REFLEKSI

 

            

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 08.05.2009          HARI: JUMAAT            MINGGU: 19

MATA PELAJARAN 

Pengajiaan Am 1 

TINGKATAN 

: 6AK2 

MASA 

: 07.05 – 8.15 a.m  

TAJUK


 

: Sistem Kehakiman Malaysia

 • Atur Cara Mahkamah
  • Atur Cara Sivil
  • Atur Cara Jenayah
 • Perkhidmatan Perundangan
  • Peguam Negara
  • Peguamcara Negara dan Penggubal Undang-Undang Parlimen
  • Suruhanjaya perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan
  • Biro Bantuan Guaman
  • Pesuruhjaya Sumpah
 • Lembaga Pengampunan

OBJEKTIF

 

Ma

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan Atur Cara Sivil dan Atur Cara Jenayah dalam Mahkamah.
 2. Menyatakan Bidang kuasa Peguam Negara
 3. Menyatakan Bidang kuasa Peguamcara Negara dan Penggubal Undang-undang Parlimen
 4. Menyatakan Bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan
 5. Menyatakan Bidang kuasa Biro Bantuan Guaman
 6. Menyatakan Bidang kuasa Pesuruhjaya Sumpah
 7. Menyatakan Bidang kuasa Lembaga Pengampunan.

AKTIVITI 

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota. 

BBM 

: Buku Rujukan PA 

PENERAPAN    

    ILMU

NILAI 

 

: Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

: Bertanggungjawab, kesungguhan 

REFLEKSI    

:


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 4K3 

MASA 

: 09.40 – 10.40 a.m  

TAJUK 

: Tatabahasa

 • Membetulkan kesalahan ejaan dan imbuhan dalam ayat
 • Membetulkan kesalahan kata dan istilah dalam ayat
 • Peribahasa

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 1 kesalahan ejaan dan 1 kesalahan imbuhan dalam ayat yang diberi dan membetulkannya.
 2. Menyatakan 1kesalahan kata dan 1 kesalahan istilah dalam ayat yang diberi dan membetulkannya.
 3. Menyatakan cara menjawab soalan peribahasa

AKTIVITI 

: Soal jawab, mencatat nota

SISTEM BAHASA. 

: Ayat penyata. 

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan 

KBT 

: KB-menjana minda, belajar cara belajar 

REFLEKSI

:

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MINGGU 16 DAN 17

•April 23, 2009 • Tinggalkan Komen

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 13.04. 2009          HARI: ISNIN             MINGGU: 16

 

CUTI PERISTIWA

 

(EASTER MONDAY)


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 14.04.2009          HARI: SELASA            MINGGU: 16

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 5K2

MASA

: 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK

: KOMSAS (Prosa Klasik)

 • Cerita asal Usul Raja Kecil

OBJEKTIF

: Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan secara ringkas sinopsis cerita.
 2. Menyatakan watak dan perwatakan watak yang terlibat dalam drama.
 3. Menyatakan 4 nilai yang terdapat dalam cerita.
 1. Menyatakan 4 pengajaran yang terdapat dalam cerita.

AKTIVITI

: Soal jawab, mencatat nota.

BBM

: Buku Rujuklan KOMSAS

PENYERAPAN

    ILMU

NILAI

 

: Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

: Berdikari, bertanggungjawab

KBT

: KB-menjana minda.

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4K2

MASA

: 8.15 – 09.25a.m

TAJUK

: ULBS (Taksiran 1: Individu)

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan aktiviti mengikut model yang mereka pilih untuk menjalankan ULBS.

AKTIVITI

: Soal jawab secara berkumpulan.

SISTEM BAHASA.

: Ayat penyata.

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Pelajar yang dinilai menunjukkan kesungguhan untuk mendapatkan markah yang terbaik bagi ULBS mereka.


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4S5

MASA

: 11.30 – 12.40 a.m

TAJUK

: ULBS (Taksiran 1: Individu)

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan aktiviti mengikut model yang mereka pilih untuk menjalankan ULBS.

AKTIVITI

: Soal jawab secara berkumpulan.

SISTEM BAHASA.

: Ayat penyata.

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Pelajar yang dinilai menunjukkan

kesungguhan untuk mendapatkan markah yang terbaik bagi ULBS mereka.

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 15.04.2009          HARI: RABU             MINGGU: 16

MATA PELAJARAN

: Pengajiaan Am 1

TINGKATAN

: 6AK2

MASA

: 10.55 – 12.05 a.m

TAJUK

: Sistem Kehakiman Malaysia

 • Kebebasan Kehakiman.
  • Kod Etika Hakim 1994
 • Jenis Mahkamah
  • Mahkamah Awam
  • Mahkamah Khas
  • Mahkamah Syariah
  • Pengadilan lain

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 7 perkara dalam Kod Etika Hakim.
 1. Menyatakan 2 jenis Mahkamah Awam iaituMahkamah Atasan dan

  Mahkamah Rendah.

  1. Menyatakan 6 jenis Mahkamah Khas.
  2. Menyatakan 3 jenis Mahkamah Syariah.
 2. Menyatakan 5 jenis Badan Pengadilan Lain.

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

BBM

: Buku Rujukan PA

PENERAPAN    

    ILMU

NILAI

 

: Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

: Bertanggungjawab, kesungguhan

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 16.04.2009          HARI: KHAMIS            MINGGU: 16

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4K3

MASA

: 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK

: ULBS (Taksiran 1: Individu)

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan aktiviti mengikut model yang mereka pilih untuk menjalankan ULBS.

AKTIVITI

: Soal jawab secara berkumpulan.

SISTEM BAHASA.

: Ayat penyata.

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Pelajar yang dinilai menunjukkan kesungguhan untuk mendapatkan markah yang terbaik bagi ULBS

mereka.


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4K1

MASA

: 8.15 – 09.25 a.m

TAJUK

: ULBS (Taksiran 1: Individu)

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan aktiviti mengikut model yang mereka pilih untuk menjalankan ULBS.

AKTIVITI

: Soal jawab secara berkumpulan.

SISTEM BAHASA.

: Ayat penyata.

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI

 


 

: P&P berjalan dengan lancar. Pelajar yang dinilai menunjukkan kesungguhan untuk mendapatkan markah yang terbaik bagi ULBS mereka.


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 5K2

MASA

: 10.55 – 12.05 a.m

TAJUK

: Program Nilam

OBJEKTIF

Pelajar dapat:

 1. Membaca seberapa banyak buku yang mereka mampu.
 2. Mencatat isi kandungan buku yang mereka baca untuk bukti dalam rekod Nilam mereka.

AKTIVITI

: Membaca buku

BBM

: Buku-buku dalam perpustakaan.

PENYERAPAN

    ILMU

    NILAI

 

: Morfologi dan sintaksis.

: Berdikari, Rasional

KBT

: KB-menjana minda

REFLEKSI

:Keadaan terkawal. Pelajar mengikut arahan yang telah diterangkan sebelum pergi ke perpustakaan.

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 17.04.2009 HARI: JUMAAT            MINGGU: 16

MATA PELAJARAN

Pengajiaan Am 1

TINGKATAN

: 6AK2

MASA

: 07.05 – 8.15 a.m

TAJUK

: Sistem Kehakiman Malaysia

 • Jenis Mahkamah
  • Mahkamah Awam
   • Mahkamah Atasan
    • Mahkamah Persekutuan
    • Mahkamah Rayuan
    • Mahkamah Tinggi
   • Mahkamah Rendah
    • Mahkamah Sesyen
    • Mahkamah Majistret Kelas 1
    • Mahkamah Majistret Kelas 2
    • Mahkamah Penghulu

OBJEKTIF

 

 

 

 

 


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan keanggotaan serta bidang kuasa jenayah dan sivil Mahkamah Persekutuan.
 2. Menyatakan keanggotaan serta bidang kuasa jenayah dan sivil Mahkamah Rayuan.
 3. Menyatakan keanggotaan serta bidang kuasa jenayah dan sivil Mahkamah Tinggi.
 4. Menyatakan keanggotaan serta bidang kuasa jenayah dan sivil Mahkamah Sesyen.
 5. Menyatakan keanggotaan serta bidang kuasa jenayah dan sivil Mahkamah Majistret.
 6. Menyatakan keanggotaan serta bidangkuasa jenayah dan sivil Mahkamah Penghulu.

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

BBM

: Buku Rujukan PA

PENERAPAN    

    ILMU

NILAI

 

: Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

: Bertanggungjawab, kesungguhan

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana

kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4K3

MASA

: 09.40 – 10.40 a.m

TAJUK

: ULBS (Taksiran 1: Individu)

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan aktiviti mengikut model yang mereka pilih untuk menjalankan ULBS.

AKTIVITI

: Soal jawab secara berkumpulan.

SISTEM BAHASA.

: Ayat penyata.

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Pelajar yang dinilai menunjukkan kesungguhan untuk mendapatkan markah yang terbaik bagi ULBS mereka.

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 18.04.2009          HARI: SABTU            MINGGU: 16

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4K3

MASA

: 7.05 – 8.05 a.m

TAJUK

: ULBS (Taksiran 1: Individu)

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan aktiviti mengikut model yang mereka pilih untuk menjalankan ULBS.

AKTIVITI

: Soal jawab secara berkumpulan.

SISTEM BAHASA.

: Ayat penyata.

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI     

:P&P berjalan dengan lancar. Pelajar yang dinilai menunjukkan kesungguhan untuk mendapatkan markah yang terbaik bagi ULBS mereka.


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4K1

MASA

: 8.05 – 09.05 a.m

TAJUK        

:ULBS (Taksiran 1: Individu)

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan aktiviti mengikut model yang mereka pilih untuk menjalankan ULBS.

AKTIVITI

: Soal jawab secara berkumpulan.

SISTEM BAHASA.

: Ayat penyata.

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT    

:KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI     

.

: P&P berjalan dengan lancar. Pelajar yang dinilai menunjukkan

kesungguhan untuk mendapatkan markah yang terbaik bagi ULBS mereka


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 5K2

MASA

: 10.25 – 11.25 a.m

TAJUK

: Program Nilam

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Membaca seberapa banyak buku yang mereka mampu.
 2. Mencatat isi kandungan buku yang mereka baca untuk bukti dalam rekod Nilam mereka.

AKTIVITI

: Membaca

BBM

: Buku-buku dalam perpustakaan.

PENYERAPAN

    ILMU

    NILAI

 

: Morfologi dan sintaksis.

: Berdikari, Rasional

KBT

: KB-menjana minda

REFLEKSI

:Keadaan terkawal. Pelajar mengikut arahan yang telah diterangkan sebeum pergi ke perpustakaan.

 

 

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 20.04. 2009          HARI: ISNIN             MINGGU:17

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 5K2

MASA

: 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK

: Karangan Jenis Ulasan

OBJEKTIF

: Pelajar dapat.

 1. Menyatakan format karangan jenis Ulasan
 2. Menyatakan tajuk dan kehendak soalan bagi soalan yang dibincangkan.
 3. Menyatakan 4 isi karangan berdasarkan kehendak soalan yang dibincangkan.
 4. Menyatakan cara menghurai setiap satu isi karangan yang dibincangkan.

HURAIAAN

PELAJARAN

: HPU: 2.0        HPU: 8.0

: HPK:2.1, 2.2      HPK: 8.1, 8.

: Aras: 3 (i)        Aras: 3 (i)

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota, latih tubi.

SISTEM BAHASA.    

: Golongan Kata, Imbuhan, Kata Ganda, Kata Majmuk.

PENERAPAN     

ILMU

    NILAI

 

: Kemasyarakatan, Alam sekitar

: Kesopanan, bertanggungjawab dan bekerjasama..

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN

: Pengajiaan Am 1

TINGKATAN

: 6AK2

MASA

: 09.45 – 10.20a.m

TAJUK

: Bahagian B (Cara menghasilkan Esei yang baik)

OBJEKTIF

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan tajuk, skop soalan dan 5 isi dalam rangka karangan daripada soalan yang dibincangkan.
 2. Menghurai 5 isi karangan berdasarkan panduan yang diberi untuk menghasilkan sebuah karangan yang panjangnya 250 hingga 300 patah perkataan.

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

BBM

: Buku Rujukan PA

PENERAPAN    

    ILMU

 

: Kenegaraan, sains sosial,

: Bertanggungjawab, kesungguhan

NILAI

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4S5

MASA

: 11.30 – 12.40 a.m

TAJUK

: ULBS (Taksiran 1: Individu)

OBJEKTIF

: Pelajar dapat:

 
 1. Menyampaikan aktiviti mengikut model yang mereka pilih untuk menjalankan ULBS.

AKTIVITI

: Soal jawab secara berkumpulan.

SISTEM BAHASA.

: Ayat penyata.

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI

: P&P berjalan dengan lancar. Pelajar yang dinilai menunjukkan kesungguhan untuk mendapatkan markah yang terbaik bagi ULBS mereka.

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 21.04.2009          HARI: SELASA            MINGGU: 17

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 5K2

MASA

: 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK

: KOMSAS

 • Cerpen : Virus Zel Untuk Abah

OBJEKTIF

: Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan secara ringkas sinopsis cerpen.
 2. Menyatakan tema dan 4 persoalan dalam cerpen.
 3. Menyatakan 4 nilai yang terdapat dalam cerpen.
 4. Menyatakan 4 pengajaran yang terdapat dalam cerpen.
 5. Menjawab 3 soalan latih tubi yang diberi.

AKTIVITI

: Soal jawab, mencatat nota.

BBM

: Buku Rujuklan KOMSAS

PENYERAPAN

    ILMU

NILAI

 

: Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

: Berdikari, bertanggungjawab

KBT

: KB-menjana minda.

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4K2

MASA

: 8.15 – 09.25a.m

TAJUK

: ULBS (Taksiran 1: Individu)

OBJEKTIF

: Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan aktiviti mengikut model yang mereka pilih untuk menjalankan ULBS.

AKTIVITI

: Soal jawab secara berkumpulan.

SISTEM BAHASA.

: Ayat penyata.

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI    

: P&P berjalan dengan lancar. Pelajar yang dinilai menunjukkan kesungguhan untuk mendapatkan markah yang terbaik bagi ULBS mereka.


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4S5

MASA

: 11.30 – 12.40 a.m

TAJUK

: ULBS (Taksiran 1: Individu)

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan aktiviti mengikut model yang mereka pilih untuk menjalankan ULBS.

AKTIVITI

: Soal jawab secara berkumpulan.

SISTEM BAHASA.

: Ayat penyata.

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI     

: P&P berjalan dengan lancar. Pelajar yang dinilai menunjukkan kesungguhan untuk mendapatkan markah yang terbaik bagi ULBS mereka.

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 22.04.2009          HARI: RABU             MINGGU: 17

MATA PELAJARAN

: Pengajiaan Am 1

TINGKATAN

: 6AK2

MASA

: 10.55 – 12.05 a.m

TAJUK


 

: Sistem Kehakiman Malaysia

 • Perbezaan struktur Mahkamah antara Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak.

   

 • Jenis Mahkamah
  • Mahkamah Khas
  • Mahkamah Khas Raja-raja
  • Mahkamah Juvenil
  • Mahkamah Tentera
  • Mahkamah Bumiputera
  • Mahkamah Perusahaan
  • Mahkamah Syariah

OBJEKTIF

 

Ma

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 5 jenis Mahkamah Khas.
 2. Menyatakan keanggotaan serta bidang kuasa bagi setiap jenis
 3. Menyatakan keanggotaan serta bidang kuasa bagi setiap jenis Mahkamah Syariah

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

BBM

: Buku Rujukan PA

PENERAPAN    

    ILMU

NILAI

 

: Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

: Bertanggungjawab, kesungguhan

REFLEKSI    

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 23.04.2009          HARI: KHAMIS            MINGGU: 17

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4K3

MASA

: 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK

: ULBS (Taksiran 1: Individu)

OBJEKTIF

: Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan aktiviti mengikut model yang mereka pilih untuk menjalankan ULBS.

AKTIVITI

: Soal jawab secara berkumpulan.

SISTEM BAHASA.

: Ayat penyata.

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI

: P&P berjalan dengan lancar. Pelajar yang dinilai menunjukkan

kesungguhan untuk mendapatkan markah yang terbaik bagi ULBS mereka.


 

MATA PELAJARAN    

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4K1

MASA

: 8.15 – 09.25 a.m

TAJUK

: ULBS (Taksiran 1: Individu)

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan aktiviti mengikut model yang mereka pilih untuk menjalankan ULBS.

AKTIVITI

: Soal jawab secara berkumpulan.

SISTEM BAHASA.

: Ayat penyata.

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI

 


 


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 5K2

MASA

: 10.55 – 12.05 a.m

TAJUK

: Tatabahasa

 • Memisahkan Ayat

OBJEKTIF

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan maksud memisahkan ayat
 2. Menyatakan panduan memisahkan ayat dalam bentuk petikan
 3. Membuat latihan memisahkan ayat yang diberi.

AKTIVITI

: Soal jawab, latih tubi.

BBM

: Buku rujukan Bahasa Melayu,

PENYERAPAN

    ILMU

    NILAI

 

: Morfologi dan sintaksis.

: Berdikari, Rasional

KBT

: KB-menjana minda

REFLEKSI        :


 

            

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 24.04.2009          HARI: JUMAAT            MINGGU: 17

MATA PELAJARAN

Pengajiaan Am 1

TINGKATAN

: 6AK2

MASA

: 07.05 – 8.15 a.m

TAJUK

: Sistem Kehakiman Malaysia

 • Atur Cara (Prosiding) Mahkamah
 • Perkhidmatan Perundangan
  • Biro Bantuan Guaman
  • Pesuruhjaya Sumpah
 • Lembaga Pengampunan.

OBJEKTIF

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan Atur Cara Sivil, Jenayah dan Atur cara di Mahkamah.
 2. Menyatakan fungsi Biro Bantuan Guaman dan Pesuruhjaya Sumpah
 3. Menyatakan keanggotaan dan proses Lembaga Pengampunan

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

BBM

: Buku Rujukan PA

PENERAPAN    

    ILMU

NILAI

 

: Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

: Bertanggungjawab, kesungguhan

REFLEKSI    

 


 


 

MATA PELAJARAN    

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4K3

MASA

: 09.40 – 10.40 a.m

TAJUK

: ULBS (Taksiran 1: Individu)

OBJEKTIF

: Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan aktiviti mengikut model yang mereka pilih untuk menjalankan ULBS.

AKTIVITI

: Soal jawab secara berkumpulan.

SISTEM BAHASA.    

: Ayat penyata.

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI

 


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGI 14 DAN 15

•April 8, 2009 • Tinggalkan Komen

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 30.03.2009          HARI: ISNIN             MINGGU: 14

MATA PELAJARAN 

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 5K2 

MASA 

: 7.05 – 8.15 a.m  

TAJUK 

: Karangan Berpandu.  

OBJEKTIF 

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 5 panduan menjawab soalan karangan berpandu.
 2. Menyatakan cara membuat rangka karangan berpandu.
 3. Mencari 3 isi karangan berpandu berdasarkan soalan dan bahan rangsangan yang diberi.
 4. Menghasilkan sebuah karangan berpandu

HURAIAAN

PELAJARAN

: HPU: 2.0, 8.0, 12.0    

HPK:2.1, 2.2, 8.1, 8.2, 12.3

Aras: i, iii.

AKTIVITI 

: Soal jawab, latih tubi. 

SISTEM BAHASA. 

: Ayat Topik – Ayat Huraian, Ayat Huraian – Ayat Topik 

KBT 

: KB-menjana minda, belajar cara belajar 

BBM 

: Kertas soalan SPM 2007 

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Kemasyarakatan, Sains soaial

: Kerjasama

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

MATA PELAJARAN 

: Pengajiaan Am 1 

TINGKATAN 

: 6AK2

MASA 

: 09.45 – 10.20a.m 

TAJUK 

: Bahagian B (Cara menghasilkan Esei yang baik) 

OBJEKTIF

 

 

 


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan tajuk, skop soalan dan 5 isi dalam rangka karangan daripada soalan yang dibincangkan.
 2. Menghurai 5 isi karangan berdasarkan panduan yang diberi untuk menghasilkan sebuah karangan yang panjangnya 250 hingga 300 patah perkataan.

AKTIVITI 

: Perbincangan, latih tubi 

BBM 

: Papan tulis 

PENERAPAN        

    ILMU

NILAI

 

: Kenegaraan, sains sosial,

: Bertanggungjawab, kesungguhan

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar 

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

MATA PELAJARAN 

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 4S5

MASA 

: 11.30 – 12.40 a.m  

TAJUK 

: ULBS 

OBJEKTIF

 

 


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan masa dan jenis taksiran yang wajib mereka lakukan untuk menduduki ULBS.
 2. Menyatakan cara pengendalian 2 jenis model yang mereka pilih untuk menjalankan ULBS bagi taksiran pertama.

AKTIVITI 

: Soal jawab,  

SISTEM BAHASA. 

: Ayat penyata. 

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT 

: KB-menjana minda, belajar cara belajar. 

REFLEKSI

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas

terkawal. Pelajar mencatat perkara yang diterangkan oleh guru. 

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 31.03.2009          HARI: SELASA            MINGGU: 14

MATA PELAJARAN 

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 5K2 

MASA 

: 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK 

: KOMSAS

 • Syair Jong Pecah

OBJEKTIF 

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan maksud setiap rangkap syair
 2. Menyatakan tema dan 4 persoalan dalam syair.
 3. Menyatakan 4 nilai yang terdapat dalam syair
 4. Menyatakan 4 pengajaran yang terdapat dalam syair

AKTIVITI 

: Soal jawab, mencatat nota.

BBM 

: Buku Rujuklan KOMSAS 

PENYERAPAN

    ILMU

NILAI

 

: Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

: Berdikari, bertanggungjawab

KBT 

: KB-menjana minda. 

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas

terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan

penerangan. 


 

MATA PELAJARAN 

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 4K3 

MASA 

: 8.15 – 09.25a.m  

TAJUK 

: ULBS 

OBJEKTIF

 

 


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan masa dan jenis taksiran yang wajib mereka lakukan untuk menduduki ULBS.
 2. Menyatakan cara pengendalian 2 jenis model yang mereka pilih untuk
 1. menjalankan ULBS bagi taksiran pertama.

AKTIVITI 

: Soal jawab,  

SISTEM BAHASA. 

: Ayat penyata. 

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT 

: KB-menjana minda, belajar cara belajar. 

REFLEKSI

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas

terkawal. Pelajar mencatat perkara yang diterangkan oleh guru. 

 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 4S5 

MASA 

: 11.30 – 12.40 a.m  

TAJUK 

: ULBS 

OBJEKTIF

 

 


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan cara pengendalian 2 jenis model yang mereka pilih untuk menjalankan ULBS.
 2. Mengenal pasti 1 daripada 24 aktiviti yang diterangkan untuk dipilih bagi tujuan ULBS.

AKTIVITI 

: Soal jawab,  

SISTEM BAHASA. 

: Ayat penyata. 

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT 

: KB-menjana minda, belajar cara belajar. 

REFLEKSI

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas

terkawal. Pelajar mencatat perkara yang diterangkan oleh guru. 

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 01.04.2009          HARI: RABU             MINGGU:14

MATA PELAJARAN 

: Pengajiaan Am 1 

TINGKATAN 

: 6AK2 

MASA 

: 10.55 – 12.05 a.m  

TAJUK 

: Pembentangan Kumpulan

 • Kejuruteraan Genetik

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan beberapa perkara yang disampaikan oleh pembentang
 2. selepas sesi pembentangan.

AKTIVITI 

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat dan mencatat nota.

BBM 

: Paparan LCD 

PENERAPAN        

    ILMU

NILAI 

: Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

: Bertanggungjawab, kesungguhan 

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas

terkawal. Pembentang menyampaikanhasil pembentangan dengan menarik.

Pelajar lain mendapat maklumat enting daripada pembentangan tersebut. 

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 02.04.2009          HARI: KHAMIS            MINGGU:14

MATA PELAJARAN 

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 4K3 

MASA

: 7.05 – 8.15 a.m  

TAJUK 

: ULBS 

OBJEKTIF

 

 


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan cara pengendalian 2 jenis model yang mereka pilih untuk menjalankan ULBS.
 2. Mengenal pasti 1 daripada 24 aktiviti yang diterangkan untuk dipilih bagi tujuan ULBS.

AKTIVITI 

: Soal jawab,

SISTEM BAHASA. 

: Ayat penyata. 

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT 

: KB-menjana minda, belajar cara belajar. 

REFLEKSI

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas

terkawal. Pelajar mencatat perkara yang diterangkan oleh guru. 

 

MATA PELAJARAN 

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 4S5 

MASA 

: 8.15 – 09.25 a.m  

TAJUK 

: ULBS 

OBJEKTIF 

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 24 jenis aktiviti yang digunakan untuk ULBS
 1. Mengenal pasti 1 daripada 24 aktiviti yang diterangkan untuk dipilih

  bagi tujuan ULBS.

AKTIVITI 

: Soal jawab,  

SISTEM BAHASA. 

: Ayat penyata. 

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT 

: KB-menjana minda, belajar cara belajar.

REFLEKSI

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat perkara yang diterangkan oleh guru.

 

MATA PELAJARAN 

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 5K2 

MASA 

: 10.55 – 12.05 a.m  

TAJUK

: Tatabahasa

 • Menyambungkan ayat

OBJEKTIF 

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan maksud maksud menyambungkan ayat
 2. Menyatakan panduan menyambungkan ayat dalam bentuk petikan
 3. Menyambungkan ayat dalam latihan yang diberikan.

AKTIVITI 

: Soal jawab, mencatat nota.  

BBM 

: Buku rujukan Bahasa Melayu,  

PENYERAPAN

    ILMU

    NILAI

 

: Morfologi dan sintaksis.

: Berdikari, Rasional

KBT 

: KB-menjana minda 

REFLEKSI 

: P&P berjalan lancar. Pelajar memberikan respon yang baik semasa P&P dijalankan. Mereka memberi kerjasama dalam sesi soal jawab. Suasana dalam kelas semasa P&P terkawal

 

 

 

.

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 03.04.2009          HARI: JUMAAT            MINGGU:14

MATA PELAJARAN 

Pengajiaan Am 1

TINGKATAN 

: 6AK2 

MASA 

: 07.05 – 8.15 a.m  

TAJUK 

: Sistem Kehakiman Malaysia

 • Fungsi Kehakiman di Malaysia
 • Sistem Kehakiman
  • Perlantikan dan Pemecatan Kehakiman.

OBJEKTIF

 

 


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 4 syarat perlantikan hakim bagi jawatan Hakim Tetap.
 2. Menyatakan 4 prosedur serta syarat lamtikan bagi jawatan Hakim Sementara.
 3. Menyatakan 3 Keahlian suruhanjaya Kehakiman dan Undang-undang serta fungsinya.
 4. Menyatakan 2 cara dan 4 sebab penamatan atau pemecatan jawatan Hakim 

AKTIVITI 

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

BBM 

: Buku Rujukan PA 

PENERAPAN        

    ILMU

NILAI 

 

: Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

: Bertanggungjawab, kesungguhan 

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN 

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 4K3 

MASA 

: 09.40 – 10.40 a.m  

TAJUK 

: ULBS 

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 24 jenis aktiviti yang digunakan untuk ULBS
 2. Mengenal pasti 1 daripada 24 aktiviti yang diterangkan untuk dipilih bagi tujuan ULBS.

AKTIVITI 

: Soal jawab,  

SISTEM BAHASA. 

: Ayat penyata. 

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI 

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan 

KBT 

: KB-menjana minda, belajar cara belajar.

REFLEKSI

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas

terkawal. Pelajar mencatat perkara yang diterangkan oleh guru. 

 

 

 

 

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 06.04.2009          HARI: ISNIN             MINGGU: 15

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 5K2

MASA

: 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK

: Karangan Jenis Perbahasan

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat.

 1. Menyatakan 2 bentuk karangan Jenis Perbahasan
 2. Menyatakan tajuk dan kehendak soalan bagi soalan yang dibincangkan.
 1. Menyatakan 5 isi karangan berdasarkan kehendak soalan yang
  1. dibincangkan.
 2. Menyatakan cara menghurai setiap satu isi karangan yang

  dibincangkan.

HURAIAAN

PELAJARAN

: HPU: 2.0        HPU: 8.0

HPK:2.1, 2.2      HPK: 8.1, 8.4

Aras: 3 (i)        Aras: 3 (i)

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota, latih tubi.

SISTEM BAHASA.

: Golongan Kata, Imbuhan, Kata Ganda, Kata Majmuk.

PENERAPAN     

ILMU

    NILAI

 

: Kemasyarakatan, Alam sekitar

: Kesopanan, bertanggungjawab dan bekerjasama..

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelaster kawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN

: Pengajiaan Am 1

TINGKATAN

: 6AK2

MASA

: 09.45 – 10.20a.m

TAJUK

: Bahagian A (Cara menghasilkan Esei yang baik)

OBJEKTIF

 


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan tajuk, skop soalan dan 5 isi dalam rangka karangan daripada soalan yang dibincangkan.
 2. Menghurai 5 isi karangan berdasarkan panduan yang diberi untuk menghasilkan sebuah karangan yang panjangnya 250 hingga 300 patah perkataan.

AKTIVITI

: Perbincangan, latih tubi

BBM

: Papan tulis

PENERAPAN        

    ILMU

NILAI

 

: Kenegaraan, sains sosial,

: Bertanggungjawab, kesungguhan

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya.

Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4S5

MASA

: 11.30 – 12.40 a.m

TAJUK

: Pendahuluan Karangan

OBJEKTIF

 

 


 

: Pelajar dapat.

 1. Menyatakan 5 perkara yang penting dalam menghasilkan pendahuluan jenis Puisi tradisional dan pendahuluan jenis Isu semasa..
 2. Menghasilkan pendahuluan karangan berdasarkan pendahuluan karangan jenis Puisi Tradisional dan pendahuluan jenis Isu Semasa yang dibincangkan.

HURAIAAN

PELAJARAN

: HPU: 2.0        HPU: 8.0

HPK:2.1, 2.2     HPK: 8.1, 8.4

Aras: 3 (i)        Aras: 3 (i)

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

SISTEM BAHASA.

: Golongan Kata, Imbuhan, Kata Ganda, Kata Majmuk.

BBM

: Buku Rujukan B.M SPM

PENERAPAN     

ILMU

 

: Kemasyarakatan, Alam sekitar

    NILAI

: Kesopanan, bertanggungjawab dan bekerjasama..

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 07.04.2009          HARI: SELASA            MINGGU: 15

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 5K2

MASA

: 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK

: KOMSAS

 • Sajak Keindahan Yang Hilang

OBJEKTIF

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan maksud setiap rangkap sajak.
 2. Menyatakan tema dan 4 persoalan dalam sajak.
 3. Menyatakan 4 nilai yang terdapat dalam sajak.
 4. Menyatakan 4 pengajaran yang terdapat dalam sajak.

AKTIVITI

: Soal jawab, mencatat nota.

BBM

: Buku Rujuklan KOMSAS, Buku Teks Antalogi Kerusi

PENYERAPAN

    ILMU

NILAI

 

: Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

: Berdikari, bertanggungjawab

KBT

: KB-menjana minda.

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4K3

MASA

: 8.15 – 09.25a.m

TAJUK

: KOMSAS

 • Sajak Anak Laut

OBJEKTIF

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan maksud setiap rangkap sajak.
 2. Menyatakan tema dan 4 persoalan dalam sajak.
 3. Menyatakan 4 nilai yang terdapat dalam sajak.
 4. Menyatakan 4 pengajaran yang terdapat dalam sajak.

AKTIVITI

: Soal jawab, mencatat nota.

BBM

: Buku Rujuklan KOMSAS, Buku Teks Antalogi Anak Laut.

PENYERAPAN

    ILMU

NILAI

 

: Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

: Berdikari, bertanggungjawab

KBT

: KB-menjana minda.

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4S5

MASA

: 11.30 – 12.40 a.m

TAJUK

: KOMSAS

 • Sajak Anak Laut

OBJEKTIF

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan maksud setiap rangkap sajak.
 2. Menyatakan tema dan 4 persoalan dalam sajak.
 3. Menyatakan 4 nilai yang terdapat dalam sajak.
 4. Menyatakan 4 pengajaran yang terdapat dalam sajak.

AKTIVITI

: Soal jawab, mencatat nota.

BBM

: Buku Rujuklan KOMSAS, Buku Teks Antalogi Anak Laut.

PENYERAPAN

    ILMU

NILAI

 

: Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

: Berdikari, bertanggungjawab

KBT

: KB-menjana minda.

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 08.04.2009          HARI: RABU             MINGGU:15

MATA PELAJARAN

: Pengajiaan Am 1

TINGKATAN

: 6AK2

MASA

: 10.55 – 12.05 a.m

TAJUK

: Pembentangan Kumpulan

 • Tenaga Alternatif

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan beberapa perkara yang disampaikan oleh pembentang selepas sesi pembentangan.

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat dan mencatat nota.

BBM

: Paparan LCD

PENERAPAN        

    ILMU

NILAI

 

: Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

: Bertanggungjawab, kesungguhan

REFLEKSI

 


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pembentang

menyampaikanhasil pembentangan dengan menarik.

Pelajar lain mendapat maklumat penting daripada pembentangan tersebut

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 09.04.2009          HARI: KHAMIS            MINGGU:15

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4K3

MASA

: 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK

: Pendahuluan Karangan

OBJEKTIF

 


 

: Pelajar dapat.

 1. Menyatakan 5 perkara yang penting dalam menghasilkan pendahuluan jenis Puisi tradisional dan pendahuluan jenis Isu semasa..
 2. Menghasilkan pendahuluan karangan berdasarkan pendahuluan karangan jenis Puisi Tradisional dan pendahuluan jenis Isu Semasa yang dibincangkan.

HURAIAAN

PELAJARAN

: HPU: 2.0        HPU: 8.0

HPK:2.1, 2.2      HPK: 8.1, 8.4

Aras: 3 (i)        Aras: 3 (i)

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

SISTEM BAHASA.

: Golongan Kata, Imbuhan, Kata Ganda, Kata Majmuk.

BBM

: Buku Rujukan B.M SPM

PENERAPAN     

ILMU

    NILAI

 

: Kemasyarakatan, Alam sekitar

: Kesopanan, bertanggungjawab dan bekerjasama..

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4S5

MASA

: 8.15 – 09.25 a.m

TAJUK

: Program Nilam

OBJEKTIF

: Pelajar dapat:

 1. Menambahkan lagi bahan bacaan mereka untuk dimuatkan dalam buku rekod Nilam

AKTIVITI

: Membaca.

SISTEM BAHASA.

: Bahasa Malaysia

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar.

REFLEKSI

:Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal.


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 5K2

MASA

: 10.55 – 12.05 a.m

TAJUK

: Program Nilam

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Menambahkan lagi bahan bacaan mereka untuk dimuatkan dalam buku rekod Nilam

AKTIVITI

: Membaca.

SISTEM BAHASA.

: Bahasa Malaysia

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar.

REFLEKSI

:Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal.

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 03.03.2009          HARI: JUMAAT            MINGGU:15

Cuti

Good Friday

Rancangan Pelajaran Harian (Minggu 7 hingga Minggu 10)

•Mac 6, 2009 • Tinggalkan Komen

———————————————————————————————————-

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 09.02 2009         HARI: ISNIN             MINGGU: 7

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 5K2

MASA            : 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK        : Rumusan karangan

OBJEKTIF        : Pelajar dapat.

 1. Menyatakan bentuk rangka rumusan.
 2. Menyatakan cara menulis pengenalan rumusan.
 3. Menyenaraikan lebih daripada 6 isi tersurat berdasarkan perkara pertama dalam arahan petikan yang diberi..
 4. Mengemukakan 2 isi tersirat berdasarkan perkara kedua dalam arahan petikan yang diberi.
 5. Menghasilkan kesimpulan rumusan yang baik.

HURAIAAN

PELAJARAN        : HPU: 7.0

HPK:7.1, 7.2

             Aras: i, iii.

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat,

SISTEM BAHASA.    : Pembentukan ayat, penanda wacana.

BBM            : Petikan rumusan

PENERAPAN     

ILMU         : Sains soaial, kemasyarakatan

    NILAI         : Kerjasama, bertanggungjawab

KBT        : KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Pengajiaan Am 1

TINGKATAN        : 6AK2

MASA            : 09.45 – 10.20a.m

TAJUK        : Sistem Perundangan Malaysia

 • Badan Perundangan Persekutuan
  • Pentadbiran Parlimen
   • Persidangan Parlimen

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 5 jawatankuasa Parlimen dan fungsinya
 2. Menyatakan 4 perkara yang dilakukan pada mesyuarat pertama Parlimen.

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujukan PA

PENERAPAN        

    ILMU        : Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

NILAI        : Bertanggungjawab, kesungguhan

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K1

MASA            : 11.30 – 12.40 a.m

TAJUK        : Rumusan karangan

OBJEKTIF        : Pelajar dapat.

 1. Menyatakan bentuk rangka rumusan.
 2. Menyatakan cara menulis pengenalan rumusan.
 3. Menyenaraikan lebih daripada 6 isi tersurat berdasarkan perkara pertama dalam arahan petikan yang diberi..
 4. Mengemukakan 2 isi tersirat berdasarkan perkara kedua dalam arahan petikan yang diberi.
 5. Menghasilkan kesimpulan rumusan yang baik.

HURAIAAN

PELAJARAN        : HPU: 7.0

HPK:7.1, 7.2

             Aras: i, iii.

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat,

SISTEM BAHASA.    : Pembentukan ayat, penanda wacana.

BBM            : Petikan rumusan

PENERAPAN     

ILMU         : Sains soaial, kemasyarakatan

    NILAI         : Kerjasama, bertanggungjawab

KBT        : KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 10.02.2009         HARI: SELASA            MINGGU: 7

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 5K2

MASA            : 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK        : KOMSAS (Prosa Klasik)

 • Cerita Sabor
 • Cerita Kezaliman Membawa Padah

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan secara ringkas sinopsis cerita.
 2. Menyatakan watak dan perwatakan watak yang terlibat dalam drama.
 3. Menyatakan 4 nilai yang terdapat dalam cerita.
 4. Menyatakan 4 pengajaran yang terdapat dalam cerita.

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujuklan KOMSAS

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda.

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K2

MASA            : 8.15 – 09.25a.m

TAJUK        : KOMSAS

 • Sajak Aku Menjadi Lebih Berani

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan maksud setiap rangkap sajak.
 2. Menyatakan tema dan 4 persoalan dalam sajak.
 3. Menyatakan 4 nilai yang terdapat dalam sajak.
 4. Menyatakan 4 pengajaran yang terdapat dalam sajak.

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujuklan KOMSAS

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda.

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K1

MASA            : 11.30 – 12.40 a.m

TAJUK        : KOMSAS

 • Sajak Aku Menjadi Lebih Berani

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan maksud setiap rangkap sajak.
 2. Menyatakan tema dan 4 persoalan dalam sajak.
 3. Menyatakan 4 nilai yang terdapat dalam sajak.
 4. Menyatakan 4 pengajaran yang terdapat dalam sajak.

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujuklan KOMSAS

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda.

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 11.02.2009         HARI: RABU             MINGGU: 7

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Pengajiaan Am 1

TINGKATAN        : 6AK2

MASA            : 10.55 – 12.05 a.m

TAJUK        : Pembentangan Kumpulan

 • Keganasan Antarabangsa

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan beberapa perkara yang disampaikan oleh pembentang selepas sesi pembentangan.

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat dan mencatat nota.

BBM            : Paparan LCD

PENERAPAN        

    ILMU        : Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

NILAI        : Bertanggungjawab, kesungguhan

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pembentang menyampaikanhasil pembentangan dengan menarik. Pelajar lain mendapat maklumat enting daripada pembentangan tersebut.

 

 

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 12.02.2009         HARI: KHAMIS            MINGGU: 7

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K3

MASA            : 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK        : Rumusan karangan

OBJEKTIF        : Pelajar dapat.

 1. Menyatakan bentuk rangka rumusan.
 2. Menyatakan cara menulis pengenalan rumusan.
 3. Menyenaraikan lebih daripada 6 isi tersurat berdasarkan perkara pertama dalam arahan petikan yang diberi..
 4. Mengemukakan 2 isi tersirat berdasarkan perkara kedua dalam arahan petikan yang diberi.
 5. Menghasilkan kesimpulan rumusan yang baik.

HURAIAAN

PELAJARAN        : HPU: 7.0

HPK:7.1, 7.2

             Aras: i, iii.

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat,

SISTEM BAHASA.    : Pembentukan ayat, penanda wacana.

BBM            : Petikan rumusan

PENERAPAN     

ILMU         : Sains soaial, kemasyarakatan

    NILAI         : Kerjasama, bertanggungjawab

KBT        : KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K1

MASA            : 8.15 – 09.25 a.m

TAJUK        : Tatabahasa

 • Menukarkan Ayat Susunan Biasa kepada Ayat Susunan Songsang dan sebaliknya.

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan maksud Ayat Susunan Biasa dan Ayat Susunan Songsang
 2. Menyatakan panduan menukarkan Ayat Susunan Biasa kepada Ayat Susunan Songsang dan sebaliknya
 3. Menukarkan 4 Ayat Susunan Biasa kepada Ayat Susunan Songsang dan 4 Ayat Susunan Songsang kepada Ayat Susunan Biasa.

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Buku rujukan Bahasa Melayu, Kertas 2: Soalan SPM 2007

PENYERAPAN

    ILMU        : Morfologi dan sintaksis.

    NILAI        : Berdikari, Rasional

KBT            : KB-menjana minda

REFLEKSI        : P&P berjalan lancar. Pelajar memberikan respon yang baik

            semasa P&P dijalankan. Mereka memberi kerjasama dalam

sesi soal jawab. Suasana dalam kelas semasa P&P terkawal.

 

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 5K2

MASA            : 10.55 – 12.05 a.m

TAJUK        : Tatabahasa

 • Menukarkan Ayat Susunan Biasa kepada Ayat Susunan Songsang dan sebaliknya.

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan maksud Ayat Susunan Biasa dan Ayat Susunan Songsang
 2. Menyatakan panduan menukarkan Ayat Susunan Biasa kepada Ayat Susunan Songsang dan sebaliknya
 3. Menukarkan 4 Ayat Susunan Biasa kepada Ayat Susunan Songsang dan 4 Ayat Susunan Songsang kepada Ayat Susunan Biasa.

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Buku rujukan Bahasa Melayu, Kertas 2: Soalan SPM 2007

PENYERAPAN

    ILMU        : Morfologi dan sintaksis.

    NILAI        : Berdikari, Rasional

KBT            : KB-menjana minda

REFLEKSI        : P&P berjalan lancar. Pelajar memberikan respon yang baik

            semasa P&P dijalankan. Mereka memberi kerjasama dalam

sesi soal jawab. Suasana dalam kelas semasa P&P terkawal.

 

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 13.02.2009         HARI: JUMAAT            MINGGU: 7

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN     Pengajiaan Am 1

TINGKATAN        : 6AK2

MASA            : 07.05 – 8.15 a.m

TAJUK        : Sistem Perundangan Malaysia

 • Badan Perundangan Persekutuan
  • Keistimewaan Parlimen
  • Keahlian Dewan Negara

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 4 keistimewaan Parlimen
 2. Menyatakan 4 kelayakan Ahli Dewan rakyat dan Dewan Negara
 3. Menyatakan 5 perkara yang membolehkan seseorang ahli Dewan Rakyat dan Dewan negara hilang kelayakan.
 4. Menyatakan 8 fungsi Dewan Negara.
 5. Menyatakan 4 tugas Yang Dipertua Dewan Negara.

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujukan PA

PENERAPAN        

    ILMU        : Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

NILAI        : Bertanggungjawab, kesungguhan

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K3

MASA            : 09.40 – 10.40 a.m

TAJUK        : Tatabahasa

 • Menukarkan Ayat Susunan Biasa kepada Ayat Susunan Songsang dan sebaliknya.

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan maksud Ayat Susunan Biasa dan Ayat Susunan Songsang
 2. Menyatakan panduan menukarkan Ayat Susunan Biasa kepada Ayat Susunan Songsang dan sebaliknya

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Buku rujukan Bahasa Melayu, Kertas 2: Soalan SPM 2007

PENYERAPAN

    ILMU        : Morfologi dan sintaksis.

    NILAI        : Berdikari, Rasional

KBT            : KB-menjana minda

REFLEKSI        : P&P berjalan lancar. Pelajar memberikan respon yang baik

            semasa P&P dijalankan. Mereka memberi kerjasama dalam

sesi soal jawab. Suasana dalam kelas semasa P&P terkawal.

 

 

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 14.02.2009         HARI: SABTU            MINGGU: 7

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN     Pengajiaan Am 1

TINGKATAN        : 6AK2

MASA            : 07.05 – 8.15 a.m

TAJUK        : Sistem Perundangan Malaysia

 • Badan Perundangan Persekutuan
  • Keahlian Dewan Rakyat
   • Yang Dipertua Dewan Rakyat (SPEAKER)

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 3 perkara yang membolehkan seseorang ahli Dewan Rakyat hilang kelayakan.
 2. Menyatakan 6 anggota ahli Dewan Rakyat dan fungsinya.
 3. Menyatakan 4 tugas Yang Dipertua Dewan Rakyat.

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujukan PA

PENERAPAN        

    ILMU        : Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

NILAI        : Bertanggungjawab, kesungguhan

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K3

MASA            : 09.40 – 10.40 a.m

TAJUK        : Tatabahasa

 • Menukarkan Ayat Susunan Biasa kepada Ayat Susunan Songsang dan sebaliknya.

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menukarkan 4 Ayat Susunan Biasa kepada Ayat Susunan Songsang dan 4 Ayat Susunan Songsang kepada Ayat Susunan Biasa.

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Buku rujukan Bahasa Melayu, Kertas 2: Soalan SPM 2007

PENYERAPAN

    ILMU        : Morfologi dan sintaksis.

    NILAI        : Berdikari, Rasional

KBT            : KB-menjana minda

REFLEKSI        : P&P berjalan lancar. Pelajar memberikan respon yang baik

            semasa P&P dijalankan. Mereka memberi kerjasama dalam

sesi soal jawab. Suasana dalam kelas semasa P&P terkawal.

 

 

 

 

———————————————————————————————————-

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 16.02 2009         HARI: ISNIN             MINGGU: 8

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 5K2

MASA            : 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK    : Karangan Jenis Ceramah

OBJEKTIF        : Pelajar dapat.

 1. Menyatakan format ceramah
 2. Menyatakan tajuk dan kehendak soalan bagi soalan yang dibincangkan.
 3. Menyatakan 4 isi karangan berdasarkan kehendak soalan yang dibincangkan.
 4. Menyatakan cara menghurai setiap satu isi karangan yang dibincangkan.

HURAIAAN

PELAJARAN        : HPU: 2.0        HPU: 8.0

HPK:2.1, 2.2     HPK: 8.1, 8.4

             Aras: 3 (i)        Aras: 3 (i)

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota,

             latih tubi.

SISTEM BAHASA.    : Golongan Kata, Imbuhan, Kata Ganda, Kata Majmuk.

PENERAPAN     

ILMU         : Kemasyarakatan, Alam sekitar

    NILAI         : Kesopanan, bertanggungjawab dan bekerjasama..

KBT        : KB-menjana minda, belajar cara belajar

 

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Pengajiaan Am 1

TINGKATAN        : 6AK2

MASA            : 09.45 – 10.20a.m

TAJUK        : Sistem Perundangan Malaysia

 • Badan Perundangan Negeri
  • Komponen Dewan Undangan Negeri (DUN)
   • Sultan atau Yang Dipertua Negeri

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 4 fungsi sultan atau Yang Dipertua Negeri dalam Dewan Undangan Negeri (DUN).

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujukan PA

PENERAPAN        

    ILMU        : Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

NILAI        : Bertanggungjawab, kesungguhan

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4S5

MASA            : 11.30 – 12.40 a.m

TAJUK        : Pendahuluan Karangan

OBJEKTIF        : Pelajar dapat.

 1. Menyatakan 10 jenis pendahuluan karangan yang boleh digunakan dalam menghasilkan pendahuluan karangan yang baik.
 2. Menyatakan 5 perkara yang penting dalam menghasilkan pendahuluan jenisn Definisi.
 3. Menghasilkan pendahuluan karangan berdasarkan pendahuluan karangan jenis Definisi yang dibincangkan.

HURAIAAN

PELAJARAN        : HPU: 2.0        HPU: 8.0

HPK:2.1, 2.2     HPK: 8.1, 8.4

             Aras: 3 (i)        Aras: 3 (i)

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

SISTEM BAHASA.    : Golongan Kata, Imbuhan, Kata Ganda, Kata Majmuk.

BBM            :

PENERAPAN     

ILMU         : Kemasyarakatan, Alam sekitar

    NILAI         : Kesopanan, bertanggungjawab dan bekerjasama..

KBT        : KB-menjana minda, belajar cara belajar

KBT        : KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 17.02.2009         HARI: SELASA            MINGGU: 8

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 5K2

MASA            : 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK        : KOMSAS

 • Cerpen :- Tragedi

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan secara ringkas sinopsis cerpen.
 2. Menyatakan tema dan 4 persoalan dalam cerpen.
 3. Menyatakan 4 nilai yang terdapat dalam cerpen.
 4. Menyatakan 4 pengajaran yang terdapat dalam cerpen.
 5. Menjawab 3 soalan latih tubi yang diberi.

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujuklan KOMSAS

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda.

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K2

MASA            : 8.15 – 09.25a.m

TAJUK        : KOMSAS (Prosa Klasik)

 • Cerita Bayan Tiada Menurut Kata Ibu Bapanya.

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan secara ringkas sinopsis cerita.
 2. Menyatakan watak dan perwatakan watak yang terlibat dalam drama.
 3. Menyatakan 4 nilai yang terdapat dalam drama
 4. Menyatakan 4 pengajaran yang terdapat dalam drama.

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujuklan KOMSAS

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda.

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K1

MASA            : 11.30 – 12.40 a.m

TAJUK        : KOMSAS (Prosa Klasik)

 • Cerita Bayan Tiada Menurut Kata Ibu Bapanya.

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan secara ringkas sinopsis cerita.
 2. Menyatakan watak dan perwatakan watak yang terlibat dalam drama.
 3. Menyatakan 4 nilai yang terdapat dalam drama
 4. Menyatakan 4 pengajaran yang terdapat dalam drama.

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujuklan KOMSAS

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda.

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 

 

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 18.02.2009         HARI: RABU             MINGGU: 8

————————————————————————————————————

MENJADI GURU PENGIRING PASUKAN BOLA SEPAK SEKOLAH BAGI MENYERTAI PERTANDINGAN BOLA SEPAK MSSM 18 TAHUN KE BAWAH GABUNGAN SAMARAHAN DI SMK SIMUNJAN NO.1

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 19.02.2009         HARI: KHAMIS            MINGGU: 8

————————————————————————————————————

 

MENJADI GURU PENGIRING PASUKAN BOLA SEPAK SEKOLAH BAGI MENYERTAI PERTANDINGAN BOLA SEPAK MSSM 18 TAHUN KE BAWAH GABUNGAN SAMARAHAN DI SMK SIMUNJAN NO.1

 

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 20.02.2009         HARI: JUMAAT            MINGGU: 8

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN     Pengajiaan Am 1

TINGKATAN        : 6AK2

MASA            : 07.05 – 8.15 a.m

TAJUK        : Sistem Perundangan Malaysia

 • Badan Perundangan Negeri
  • Dewan Undangan Negeri (DUN)
   • Fungsi Badan Perundangan Negeri (DUN)
   • Persidangan Dewan Undangan Negeri

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 5 fungsi Dewan Undangan Negeri (DUN).
 2. Menyatakan 5 agenda yang dibincangkan dalam persidangan pertama DUN.

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujukan PA

PENERAPAN        

    ILMU        : Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

NILAI        : Bertanggungjawab, kesungguhan

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K3

MASA            : 09.40 – 10.40 a.m

TAJUK        : KOMSAS (Prosa Klasik)

 • Cerita Bayan Tiada Menurut Kata Ibu Bapanya.

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan secara ringkas sinopsis cerita.
 2. Menyatakan watak dan perwatakan watak yang terlibat dalam drama.
 3. Menyatakan 4 nilai yang terdapat dalam drama
 4. Menyatakan 4 pengajaran yang terdapat dalam drama.

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujuklan KOMSAS

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda.

REFLEKSI        : P&P berjalan lancar. Pelajar memberikan respon yang baik

            semasa P&P dijalankan. Mereka memberi kerjasama dalam

sesi soal jawab. Suasana dalam kelas semasa P&P terkawal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———————————————————————————————————-

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 23.02 2009         HARI: ISNIN             MINGGU: 9

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 5K2

MASA            : 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK        : ULBS (Taksiran 3)

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan cara pengendalian 24 aktiviti yang mereka pilih untuk menjalankan ULBS.
 2. Mengetahui giliran mereka semasa ULBS dijalankan.

 

AKTIVITI        : Soal jawab,

SISTEM BAHASA.    : Ayat penyata.

PENERAPAN:     

ILMU         : Sivik

    NILAI         : Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT        : KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal..

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Pengajiaan Am 1

TINGKATAN        : 6AK2

MASA            : 09.45 – 10.20a.m

TAJUK        : Sistem Perundangan Malaysia

 • Badan Perundangan Negeri
  • Dewan Undangan Negeri (DUN)
   • Persidangan Dewan Undangan Negeri

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 5 fungsi Dewan Undangan Negeri (DUN).
 2. Menyatakan 5 agenda yang dibincangkan dalam persidangan pertama DUN.

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujukan PA

PENERAPAN        

    ILMU        : Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

NILAI        : Bertanggungjawab, kesungguhan

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4S5

MASA            : 11.30 – 12.40 a.m

TAJUK        :

MENGHADIRI TAKLIMAT PEGAWAI TEKNIKAL KEJOHANAN OLAHRAGA MSSM BAHAGIAN SAMARAHAN DI DEWAN SUARAH KOTA SAMARAHAN.

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 24.02.2009         HARI: SELASA            MINGGU: 9

————————————————————————————————————

 

MENJADI PEGAWAI TEKNIKAL KEJOHANAN OLAHRAGA MSSM BAHAGIAN SAMARAHAN

DI STADIUM KOTA SAMARAHAN.

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 25.02.2009         HARI: RABU             MINGGU: 9

————————————————————————————————————

 

MENJADI PEGAWAI TEKNIKAL KEJOHANAN OLAHRAGA MSSM BAHAGIAN SAMARAHAN

DI STADIUM KOTA SAMARAHAN.

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 26.02.2009         HARI: KHAMIS            MINGGU: 9

————————————————————————————————————

 

MENJADI PEGAWAI TEKNIKAL KEJOHANAN OLAHRAGA MSSM BAHAGIAN SAMARAHAN

DI STADIUM KOTA SAMARAHAN.

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 27.02.2009         HARI: JUMAAT            MINGGU: 9

————————————————————————————————————

 

MENJADI PEGAWAI TEKNIKAL KEJOHANAN OLAHRAGA MSSM BAHAGIAN SAMARAHAN

DI STADIUM KOTA SAMARAHAN.

 

 

 

 

 

———————————————————————————————————-

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 02.03 2009         HARI: ISNIN             MINGGU: 10

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 5K2

MASA            : 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK        : ULBS (Taksiran 3)

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan aktiviti mengikut model yang mereka pilih untuk menjalankan ULBS.

AKTIVITI        : Soal jawab secara berkumpulan.

SISTEM BAHASA.    : Ayat penyata.

PENERAPAN:     

ILMU         : Sivik

    NILAI         : Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT    : KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Pelajar yang dinilai menunjukkan kesungguhan untuk mendapatkan markah yang

            terbaik bagi ULBS mereka. Mereka bekerjasama dalam

menjalankan ULBS.

 

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Pengajiaan Am 1

TINGKATAN        : 6AK2

MASA            : 09.45 – 10.20a.m

TAJUK        : Sistem Perundangan Malaysia

 • Badan Perundangan Negeri
  • Dewan Undangan Negeri (DUN)
   • Keahlian Dewan Undangan Negeri
   • Keistimewaan Dewan Undangan Negeri
   • Proses Penggubalan dan Kelulusan Undang-undang.

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 7 kelayakan ahli Dewan Undangan Negeri (DUN).
 2. Menyatakan 4 perkara yang membolehkan ADUN dilucutkan daripada jawatannya.
 3. Menyatakan 4 fungsi Speaker DUN.
 4. Menyatakan proses Penggubalan dan Kelulusan undang-undang.

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujukan PA

PENERAPAN        

    ILMU        : Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

NILAI        : Bertanggungjawab, kesungguhan

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K1

MASA            : 11.30 – 12.40 a.m

TAJUK        : Pendahuluan Karangan

OBJEKTIF        : Pelajar dapat.

 1. Menyatakan 10 jenis pendahuluan karangan yang boleh digunakan dalam menghasilkan pendahuluan karangan yang baik.
 2. Menyatakan 5 perkara yang penting dalam menghasilkan pendahuluan jenisn Sejarah.
 3. Menghasilkan pendahuluan karangan berdasarkan pendahuluan karangan jenis Sejarah yang dibincangkan.

HURAIAAN

PELAJARAN        : HPU: 2.0        HPU: 8.0

HPK:2.1, 2.2     HPK: 8.1, 8.4

             Aras: 3 (i)        Aras: 3 (i)

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

SISTEM BAHASA.    : Golongan Kata, Imbuhan, Kata Ganda, Kata Majmuk.

BBM            :

PENERAPAN     

ILMU         : Kemasyarakatan, Alam sekitar

    NILAI         : Kesopanan, bertanggungjawab dan bekerjasama..

KBT        : KB-menjana minda, belajar cara belajar

KBT        : KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 03.03.2009         HARI: SELASA            MINGGU: 10

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 5K2

MASA            : 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK        : ULBS (Taksiran 3)

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan aktiviti mengikut model yang mereka pilih untuk menjalankan ULBS.

AKTIVITI        : Soal jawab secara berkumpulan.

SISTEM BAHASA.    : Ayat penyata.

PENERAPAN:     

ILMU         : Sivik

    NILAI         : Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT    : KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI        : P&P berjalan dengan lancar. Pelajar yang dinilai menunjukkan kesungguhan untuk mendapatkan markah yang terbaik bagi ULBS mereka. Mereka bekerjasama dalam menjalankan ULBS.

 

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K2

MASA            : 8.15 – 09.25a.m

TAJUK        : KOMSAS

 • Cerpen :- Menatap Wajahnya.

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan secara ringkas sinopsis cerpen.
 2. Menyatakan tema dan 4 persoalan dalam cerpen.
 3. Menyatakan 4 nilai yang terdapat dalam cerpen.
 4. Menyatakan 4 pengajaran yang terdapat dalam cerpen.
 5. Menjawab 3 soalan latih tubi yang diberi.

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujuklan KOMSAS

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda.

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K1

MASA            : 11.30 – 12.40 a.m

TAJUK        : KOMSAS

 • Cerpen :- Menatap Wajahnya.

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan secara ringkas sinopsis cerpen.
 2. Menyatakan tema dan 4 persoalan dalam cerpen.
 3. Menyatakan 4 nilai yang terdapat dalam cerpen.
 4. Menyatakan 4 pengajaran yang terdapat dalam cerpen.
 5. Menjawab 3 soalan latih tubi yang diberi.

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujuklan KOMSAS

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda.

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 04.03.2009         HARI: RABU             MINGGU: 10

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Pengajiaan Am 1

TINGKATAN        : 6AK2

MASA            : 10.55 – 12.05 a.m

TAJUK        : Pembentangan Kumpulan

 • ICT

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan beberapa perkara yang disampaikan oleh pembentang selepas sesi pembentangan.

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat dan mencatat nota.

BBM            : Paparan LCD

PENERAPAN        

    ILMU        : Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

NILAI        : Bertanggungjawab, kesungguhan

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pembentang menyampaikanhasil pembentangan dengan menarik. Pelajar lain mendapat maklumat penting daripada pembentangan tersebut.

 

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 05.02.2009         HARI: KHAMIS            MINGGU: 10

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K3

MASA            : 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK        :

 

UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER

BAHASA MALAYSIA

(KERTAS 1)

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K1

MASA            : 8.15 – 09.25 a.m

TAJUK    :

UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER

BAHASA MALAYSIA

(KERTAS 1)

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 5K2

MASA            : 10.55 – 12.05 a.m

TAJUK        : ULBS (Taksiran 3)

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan aktiviti mengikut model yang mereka pilih untuk menjalankan ULBS.

AKTIVITI        : Soal jawab secara berkumpulan.

SISTEM BAHASA.    : Ayat penyata.

PENERAPAN:     

ILMU         : Sivik

    NILAI         : Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT    : KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI        : P&P berjalan dengan lancar. Pelajar yang dinilai menunjukkan kesungguhan untuk mendapatkan markah yang terbaik bagi ULBS mereka. Mereka bekerjasama dalam menjalankan ULBS.

 

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 06.02.2009         HARI: JUMAAT            MINGGU: 10

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN     Pengajiaan Am 1

TINGKATAN        : 6AK2

MASA            : 07.05 – 8.15 a.m

TAJUK        : Pembentangan Kumpulan

 • Bencana Alam

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan beberapa perkara yang disampaikan oleh pembentang selepas sesi pembentangan.

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat dan mencatat nota.

BBM            : Paparan LCD

PENERAPAN        

    ILMU        : Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

NILAI        : Bertanggungjawab, kesungguhan

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pembentang menyampaikanhasil pembentangan dengan menarik. Pelajar lain mendapat maklumat penting daripada pembentangan tersebut.

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K3

MASA            : 09.40 – 10.40 a.m

TAJUK        : KOMSAS

 • Cerpen :- Menatap Wajahnya.

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan secara ringkas sinopsis cerpen.
 2. Menyatakan tema dan 4 persoalan dalam cerpen.
 3. Menyatakan 4 nilai yang terdapat dalam cerpen.
 4. Menyatakan 4 pengajaran yang terdapat dalam cerpen.
 5. Menjawab 3 soalan latih tubi yang diberi.

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujuklan KOMSAS

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda.

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Minggu 5 dan Minggu 6/2009

•Februari 4, 2009 • Tinggalkan Komen

 

 

 

 

 

 

 

 

MINGGU 5

26.01.2009

Hingga

30.01.2009

 

Cuti

Tahun Baru Cina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———————————————————————————————————-

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 02.02 2009         HARI: ISNIN             MINGGU: 6

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 5K2

MASA            : 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK        : Karangan Berpandu.

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 5 panduan menjawab soalan karangan berpandu.
 2. Menyatakan cara membuat rangka karangan berpandu.
 3. Menghasilkan sebuah pengenalan karangan berpandu berdasarkan bahan rangsangan yang diberi.

HURAIAAN

PELAJARAN        : HPU: 2.0, 8.0, 12.0    

HPK:2.1, 2.2, 8.1, 8.2, 12.3

             Aras: i, iii.

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota,

             latih tubi.

SISTEM BAHASA.    : Ayat Topik – Ayat Huraian, Ayat Huraian – Ayat Topik

KBT            : KB-menjana minda, belajar cara belajar

BBM            : Kertas soalan SPM 2007

PENERAPAN:     

ILMU         : Kemasyarakatan, Sains soaial

    NILAI         : Kerjasama

 

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Pengajiaan Am 1

TINGKATAN        : 6AK2

MASA            : 09.45 – 10.20a.m

TAJUK        : Sistem Perundangan Malaysia

 • Badan Perundangan Persekutuan
  • Pembahagian Kuasa Perundangan

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan pembahagian kuasa perundangan antara Parlimen dengan Dewan Undangan Negeri.

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujukan PA

PENERAPAN        

    ILMU        : Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

NILAI        : Bertanggungjawab, kesungguhan

 

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K1

MASA            : 11.30 – 12.40 a.m

TAJUK        : Karangan.

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 5 panduan menjawab soalan karangan
 2. Menyatakan cara membuat rangka karangan berpandu.
 3. Menyatakan panduan menghasilkan pendauluan jenis definisi.
 4. Menghasilkan sebuah pengenalan karangan jenis dfinisi berdasarkan tajuk yang diberi.

HURAIAAN

PELAJARAN        : HPU: 2.0, 8.0, 12.0    

HPK:2.1, 2.2, 8.1, 8.2, 12.3

             Aras: i, iii.

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota,

             latih tubi.

SISTEM BAHASA.    : Ayat Topik – Ayat Huraian, Ayat Huraian – Ayat Topik

KBT            : KB-menjana minda, belajar cara belajar

BBM            : Kertas soalan SPM 2007

PENERAPAN:     

ILMU         : Kemasyarakatan, Sains soaial

    NILAI         : Kerjasama

 

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 03.03.2009         HARI: SELASA            MINGGU: 6

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 5K2

MASA            : 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK        : KOMSAS

 • Sajak Tukang Gunting

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan maksud setiap rangkap Sajak Tukang Gunting.
 2. Menyatakan tema dan 4 persoalan dalam Sajak Tukang Gunting
 3. Menyatakan 4 nilai yang terdapat dalam Sajak Tukang Gunting.
 4. Menyatakan 4 pengajaran yang terdapat dalam Sajak Tukang Gunting.

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujuklan KOMSAS, Buku Teks Antalogi Kerusi,

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda.

 

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K2

MASA            : 8.15 – 09.25a.m

TAJUK        : KOMSAS

 • Pantun Mengenang Nasib

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan maksud setiap rangkap Pantun Mengenang Nasib.
 2. Menyatakan tema dan 4 persoalan dalam Pantun Mengenang Nasib
 3. Menyatakan 4 nilai yang terdapat dalam Pantun Mengenang Nasib.
 4. Menyatakan 4 pengajaran yang terdapat dalam Pantun Mengenang Nasib.

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujuklan KOMSAS, Buku Teks Antaogi Anak Laut

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda.

 

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K1

MASA            : 11.30 – 12.40 a.m

TAJUK        : KOMSAS

 • Pantun Mengenang Nasib

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan maksud setiap rangkap Pantun Mengenang Nasib.
 2. Menyatakan tema dan 4 persoalan dalam Pantun Mengenang Nasib
 3. Menyatakan 4 nilai yang terdapat dalam Pantun Mengenang Nasib.
 4. Menyatakan 4 pengajaran yang terdapat dalam Pantun Mengenang Nasib.

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujuklan KOMSAS, Buku Teks Antaogi Anak Laut

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda.

 

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 04.02.2009         HARI: RABU             MINGGU: 6

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Pengajiaan Am 1

TINGKATAN        : 6AK2

MASA            : 07.05 – 08.15 a.m

TAJUK        : Pembentangan Kumpulan

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan beberapa perkara yang disampaikan oleh pembentang selepas sesi pembentangan.

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat dan mencatat nota.

BBM            : Paparan LCD

PENERAPAN        

    ILMU        : Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

NILAI        : Bertanggungjawab, kesungguhan

 

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pembentang menyampaikanhasil pembentangan dengan menarik. Pelajar lain mendapat maklumat enting daripada pembentangan tersebut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 05.02.2009         HARI: KHAMIS            MINGGU: 6

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K3

MASA            : 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK        : Karangan.

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 5 panduan menjawab soalan karangan
 2. Menyatakan cara membuat rangka karangan berpandu.
 3. Menyatakan panduan menghasilkan pendauluan jenis definisi.
 4. Menghasilkan sebuah pengenalan karangan jenis dfinisi berdasarkan tajuk yang diberi.

HURAIAAN

PELAJARAN        : HPU: 2.0, 8.0, 12.0    

HPK:2.1, 2.2, 8.1, 8.2, 12.3

             Aras: i, iii.

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota,

             latih tubi.

SISTEM BAHASA.    : Ayat Topik – Ayat Huraian, Ayat Huraian – Ayat Topik

KBT            : KB-menjana minda, belajar cara belajar

BBM            : Kertas soalan SPM 2007

PENERAPAN:     

ILMU         : Kemasyarakatan, Sains soaial

    NILAI         : Kerjasama

 

REFLEKSI    :

 

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K1

MASA            : 8.15 – 09.25 a.m

TAJUK        : Tatabahasa

 • Menukarkan Ayat Aktif kepada Ayat Pasif

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan panduan menukarkan Ayat Aktif kepada Ayat Pasif.
 2. Menukarkan 3 Ayat Aktif kepada Ayat Pasif.

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Buku rujukan Bahasa Melayu, Kertas 2: Soalan SPM 2007

PENYERAPAN

    ILMU        : Ayat penyata,

    NILAI        : Berdikari, Rasional

KBT            : KB-menjana minda

 

REFLEKSI        :

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 5K2

MASA            : 10.55 – 12.05 a.m

TAJUK        : Tatabahasa

 • Menukarkan Ayat Aktif kepada Ayat Pasif

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan panduan menukarkan Ayat Aktif kepada Ayat Pasif.
 2. Menukarkan 3 Ayat Aktif kepada Ayat Pasif.

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Buku rujukan Bahasa Melayu, Kertas 2: Soalan SPM 2007

PENYERAPAN

    ILMU        : Ayat penyata,

    NILAI        : Berdikari, Rasional

KBT            : KB-menjana minda

 

REFLEKSI        :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 06.02.2009         HARI: JUMAAT            MINGGU: 6

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN     Pengajiaan Am 1

TINGKATAN        : 6AK2

MASA            : 07.05 – 8.15 a.m

TAJUK        : Sistem Perundangan Malaysia

 • Badan Perundangan Persekutuan
  • Komponen Parlimen
   • Fungsi Parlimen dan Kompenennya.

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 3 komponen Parlimen
 2. Menyatakan fungsi parlimen.
 3. Menghuraikan 3 komponen Parlimen iaitu Yang Di-pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat.

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujukan PA

PENERAPAN        

    ILMU        : Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

NILAI        : Bertanggungjawab, kesungguhan

 

REFLEKSI    :

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K3

MASA            : 09.40 – 10.40 a.m

TAJUK        : Tatabahasa

 • Menukarkan Ayat Aktif kepada Ayat Pasif

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan panduan menukarkan Ayat Aktif kepada Ayat Pasif.
 2. Menukarkan 3 Ayat Aktif kepada Ayat Pasif.

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Buku rujukan Bahasa Melayu, Kertas 2: Soalan SPM 2007

PENYERAPAN

    ILMU        : Ayat penyata,

    NILAI        : Berdikari, Rasional

KBT            : KB-menjana minda

REFLEKSI        :

REFLEKSI        :