Rancangan Pelajaran Harian Minggu 2/2009

———————————————————————————————————-

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 05.01.2009         HARI: ISNIN             MINGGU: 2

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 5K2

MASA            : 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK        : Sukatan dan Format Peperiksaan Bahasa Melayu SPM

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan jenis soalan yang terkandung dalam kertas 1 Bahagian A, Bahasa Malaysia SPM.
 2. Menyatakan cara untuk menjawab soalan dalam Bahagian A Kertas 1

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Kertas soalan Bahasa Malaysia SPM 2008

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Sains Sosial.

    NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda

 

REFLEKSI        : Objektif tercapai. Pelajar terdedah dengan cara menjawab

             soalan dalam Bahagian A, Kertas 1 Bahasa Malaysia SPM.

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Pengajiaan Am 1

TINGKATAN        : 6AK2

MASA            : 09.45 – 10.20a.m

TAJUK        : Kenegaraan.

 • Kerajaan Pesekutuan

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan isi kandungan 4 bab yang sudah dibincangkan pada tahun 2008
 2. Menyatakan isi kandungan 5 bab yang akan dipelajari pada tahun 2009

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

BBM            : Buku rujukan

PENERAPAN        

    ILMU        : Kenegaraan, sains sosial

NILAI        : Bertanggungjawab, kesungguhan

KBT            : KB-menjana minda

 

REFLEKSI        : P&P berjalan lancar. Pelajar terdedah dengan tajuk-tajuk yang

mereka akan pelajari pada tahun 2009.

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K1

MASA            : 10.55 – 12.05 a.m

TAJUK        :

Orientasi Pelajar Tingkatan 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 06.01.2009         HARI: SELASA            MINGGU: 2

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 5K2

MASA            : 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK        : Sukatan dan Format Peperiksaan Bahasa Melayu SPM

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan jenis soalan yang terkandung dalam kertas 1 Bahagian B, Bahasa Malaysia SPM.
 2. Menyatakan cara untuk menjawab soalan dalam Bahagian B Kertas 1

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Kertas soalan Bahasa Malaysia SPM 2008

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Sains Sosial.

    NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda

 

REFLEKSI        : Objektif tercapai. Pelajar terdedah dengan cara menjawab

             soalan dalam Bahagian B, Kertas 1 Bahasa Malaysia SPM.

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K3

MASA            : 8.15 – 09.25a.m

TAJUK        : Sukatan dan Format Peperiksaan Bahasa Melayu SPM

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan jenis soalan yang terkandung dalam kertas 1 Bahagian A, Bahasa Malaysia SPM.
 2. Menyatakan cara untuk menjawab soalan dalam Bahagian A Kertas 1

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Kertas soalan Bahasa Malaysia SPM 2008

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Sains Sosial.

    NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda

 

REFLEKSI        : Objektif tercapai. Pelajar terdedah dengan cara menjawab

             soalan dalam Bahagian A, Kertas 1 Bahasa Malaysia SPM.

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K1

MASA            : 11.30 – 12.40 a.m

TAJUK        : Sukatan dan Format Peperiksaan Bahasa Melayu SPM

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan jenis soalan yang terkandung dalam kertas 1 Bahagian A, Bahasa Malaysia SPM.
 2. Menyatakan cara untuk menjawab soalan dalam Bahagian A Kertas 1

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Kertas soalan Bahasa Malaysia SPM 2008

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Sains Sosial.

    NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda

 

REFLEKSI        : Objektif tercapai. Pelajar terdedah dengan cara menjawab

             soalan dalam Bahagian A, Kertas 1 Bahasa Malaysia SPM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 07.01.2009         HARI: RABU             MINGGU: 2

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Pengajiaan Am 1

TINGKATAN        : 6AK2

MASA            : 07.05 – 08.15 a.m

TAJUK        : Format Kertas Peperiksaan Pengajiaan Am (STPM)

 • Kertas 2     – Bahagian A (Laras Sastera)

  – Bahagian B (Laras Sains)

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan jenis soalan yang disoal dalam kertas 2.
 2. Menyatakan jenis dan jumlah soalan yang ditanya dalam Bahagian A dan Bahagian B.
 3. Menyatakan cara menjawab soalan dalam Bahagian A dan Bahagian B.

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

BBM            : Kertas soalan STPM 2008

PENERAPAN        : Bertanggungjawab,

 

REFLEKSI        : Proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 08.01.2009         HARI: KHAMIS            MINGGU: 2

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K3

MASA            : 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK        : Sukatan dan Format Peperiksaan Bahasa Melayu SPM

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan jenis soalan yang terkandung dalam kertas 1 Bahagian B, Bahasa Malaysia SPM.
 2. Menyatakan cara untuk menjawab soalan dalam Bahagian B Kertas 1

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Kertas soalan Bahasa Malaysia SPM 2008

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Sains Sosial.

    NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda

 

REFLEKSI        : Objektif tercapai. Pelajar terdedah dengan cara menjawab

             soalan dalam Bahagian B, Kertas 1 Bahasa Malaysia SPM.

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K1

MASA            : 8.15 – 09.25 a.m

TAJUK        : Sukatan dan Format Peperiksaan Bahasa Melayu SPM

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan jenis soalan yang terkandung dalam kertas 1 Bahagian B, Bahasa Malaysia SPM.
 2. Menyatakan cara untuk menjawab soalan dalam Bahagian B Kertas 1

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Kertas soalan SPM Bahasa Malaysia 2008

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Sains Sosial.

    NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda

 

REFLEKSI        : Objektif tercapai. Pelajar terdedah dengan cara menjawab

             soalan dalam Bahagian B, Kertas 1 Bahasa Malaysia SPM.

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 5K2

MASA            : 10.55 – 12.05 a.m

TAJUK        : Sukatan dan Format Peperiksaan Bahasa Melayu SPM

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan jenis soalan yang terkandung dalam kertas 1 Bahagian B, Bahasa Malaysia SPM.
 2. Menyatakan cara untuk menjawab soalan dalam Bahagian B Kertas 1

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Kertas soalan Bahasa Malaysia SPM 2008

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Sains Sosial.

    NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda

 

REFLEKSI        : Objektif tercapai. Pelajar terdedah dengan cara menjawab

             soalan dalam Bahagian B, Kertas 1 Bahasa Malaysia SPM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 09.01.2009         HARI: JUMAAT            MINGGU: 1

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN     Pengajiaan Am 1

TINGKATAN        : 6AK2

MASA            : 07.05 – 8.15 a.m

TAJUK        : Sistem Perundangan Malaysia

 • Perkembangan Undang-undang di Malaysia
  • Sumber undang-undang
   • Undang-undang bertulis

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 2 jenis undang-undang Malaysia.
 2. Menyatakan 4 jenis undang-undang bertulis yang terdapat di Malaysia.
 3. Menghuraikan undang-undang bertulis yang berkaitan dengan Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujukan PA

PENERAPAN        

    ILMU        : Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

NILAI        : Bertanggungjawab, kesungguhan

 

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K3

MASA            : 09.40 – 10.40 a.m

TAJUK        : Sukatan dan Format Peperiksaan Bahasa Melayu SPM

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan jenis soalan yang terkandung dalam kertas 2 Bahasa Malaysia SPM.
 2. Menyatakan cara untuk menjawab soalan 1:Rumusan dalam Kertas 2

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Kertas soalan Bahasa Malaysia SPM 2008

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Sains Sosial.

    NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda

 

REFLEKSI        : Objektif tidak tercapai sepenuhnya kerana pada masa itu

pembahagian buku teks dijalankan . P&P akan disambung pada hari selasa bersamaan 10.01.2009 bagi membincangkan soalan-soalan lain yang terkandung dalam Kertas 2.

~ oleh edmundjampang di Februari 4, 2009.

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out / Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out / Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out / Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out / Tukar )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: