RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 3/2009

———————————————————————————————————-

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 12.01.2009         HARI: ISNIN             MINGGU: 3

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 5K2

MASA            : 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK        : Sukatan dan Format Peperiksaan Bahasa Melayu SPM

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan jenis soalan yang terkandung dalam kertas 2 Bahasa Malaysia SPM.
 2. Menyatakan cara untuk menjawab soalan 1:Rumusan dalam Kertas 2

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Kertas soalan Bahasa Malaysia SPM 2008

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Sains Sosial.

    NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda

 

REFLEKSI        : Objektif tidak tercapai sepenuhnya. Hanya 5 orang pelajar

             sahaja yang datang ke sekolah kerana pelajar lain terkandas

              akibat banjir. P&P akan disambung pada 13.01.2009(Isnin)

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Pengajiaan Am 1

TINGKATAN        : 6AK2

MASA            : 09.45 – 10.20a.m

TAJUK        : Pembentengan Kumpulan

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Mengenal pasti 9 tajuk untuk pembentangan fasa pertama.
 2. Mengenal pasti tajuk yang mereka akan bentang mengikut kumpulan.
 3. Menyediakan cara pembentangan yang menarik setelah melihat paparan contoh pembentangan yang dibuat sebelum ini.

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

BBM            : Lampiran tajuk pembentangan

PENERAPAN        

    ILMU        : Kenegaraan, sains sosial

NILAI        : Bertanggungjawab, kesungguhan, kerjasama.

KBT            : KB-menjana minda

REFLEKSI    : P&P berjalan lancar. Pelajar memberikan respon yang positif semasa P&P dijalankan. Mereka memberi kerjasama dalam sesi pemilihan tajuk pembentangan.

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K1

MASA            : 10.55 – 12.05 a.m

TAJUK        : Sukatan dan Format Peperiksaan Bahasa Melayu SPM

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan jenis soalan yang terkandung dalam kertas 2 Bahasa Malaysia SPM.
 2. Menyatakan cara untuk menjawab soalan 1:Rumusan dalam Kertas 2

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Kertas soalan Bahasa Malaysia SPM 2008

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Sains Sosial.

    NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda

 

REFLEKSI    : Objektif tercapai sepenuhnya. P&P berjalan lancar. Pelajar memberi respon yang positif semasa P&P dijalankan. Mereka sering bertanya soalan jika terdapat perkara yang mereka tidak tahu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 13.01.2009         HARI: SELASA            MINGGU: 3

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 5K2

MASA            : 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK        : Sukatan dan Format Peperiksaan Bahasa Melayu SPM

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan jenis soalan yang terkandung dalam kertas 2 Bahasa Malaysia SPM.
 2. Menyatakan cara untuk menjawab soalan 1:Rumusan dalam Kertas 2

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Kertas soalan Bahasa Malaysia SPM 2008

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Sains Sosial.

    NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda

 

REFLEKSI        : Objektif tidak tercapai sepenuhnya. Hanya 3 orang pelajar

             sahaja yang datang ke sekolah kerana pelajar lain terkandas

              akibat banjir. P&Pakan disambung pada 15.01.2009.

 

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K3

MASA            : 8.15 – 09.25a.m

TAJUK        : Sukatan dan Format Peperiksaan Bahasa Melayu SPM

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan jenis soalan yang terkandung dalam kertas 2 Bahasa Malaysia SPM.
 2. Menyatakan cara untuk menjawab soalan 1:Rumusan dalam Kertas 2

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Kertas soalan SPM 2008

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Sains Sosial.

    NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda

 

REFLEKSI    : Objektif tercapai sepenuhnya. P&P berjalan lancar. Pelajar memberi respon yang positif semasa P&P dijalankan. Mereka sentiasa bertanya soalan jika terdapat perkara yang mereka tidak tahu.

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K1

MASA            : 11.30 – 12.40 a.m

TAJUK        : Sukatan dan Format Peperiksaan Bahasa Melayu SPM

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan jenis soalan yang terkandung dalam kertas 2 Bahasa Malaysia SPM.
 2. Menyatakan cara untuk menjawab soalan 2:Pemahaman dalam Kertas 2

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Kertas soalan Bahasa Malaysia SPM 2008

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Sains Sosial.

    NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda

 

REFLEKSI    : Objektif tercapai sepenuhnya. P&P berjalan lancar. Pelajar memberi respon yang positif semasa P&P dijalankan. Mereka sering bertanya soalan jika terdapat perkara yang mereka tidak tahu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 14.01.2009         HARI: RABU             MINGGU: 3

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Pengajiaan Am 1

TINGKATAN        : 6AK2

MASA            : 10.55 – 12.05 a.m

TAJUK        : Sistem Perundangan Malaysia

 • Perkembangan Undang-undang di Malaysia
  • Sumber undang-undang
   • Undang-undang Bertulis

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menghuraikan undang-undang bertulis yang berkaitan dengan Statut, Perundangan Kecil dan Unang-undang Subsidiari.

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujukan PA

PENERAPAN        

    ILMU        : Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

NILAI        : Bertanggungjawab, kesungguhan

 

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 15.01.2009         HARI: KHAMIS            MINGGU: 3

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K3

MASA            : 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK        : Sukatan dan Format Peperiksaan Bahasa Melayu SPM

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan jenis soalan yang terkandung dalam kertas 2 Bahasa Malaysia SPM.
 2. Menyatakan cara untuk menjawab soalan 2:Pemahaman dalam Kertas 2

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Kertas soalan Bahasa Malaysia SPM 2008

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Sains Sosial.

    NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda

 

REFLEKSI    : Objektif tercapai sepenuhnya. P&P berjalan lancar. Pelajar memberi respon yang positif semasa P&P dijalankan. Mereka sering bertanya soalan jika terdapat perkara yang mereka tidak tahu.

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K1

MASA            : 8.15 – 09.25 a.m

TAJUK        : Sukatan dan Format Peperiksaan Bahasa Melayu SPM

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan jenis soalan yang terkandung dalam kertas 2 Bahasa Malaysia SPM.
 2. Menyatakan cara untuk menjawab soalan 3:Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa dalam Kertas 2

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Kertas soalan SPM 2008

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Sains Sosial.

    NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda

 

REFLEKSI    : Objektif tercapai sepenuhnya. P&P berjalan lancar. Pelajar memberi respon yang positif semasa P&P dijalankan. Mereka sering bertanya soalan jika terdapat perkara yang mereka tidak tahu.

 

 

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 5K2

MASA            : 10.55 – 12.05 a.m

TAJUK        : Sukatan dan Format Peperiksaan Bahasa Melayu SPM

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan jenis soalan yang terkandung dalam kertas 2 Bahasa Malaysia SPM.
 2. Menyatakan cara untuk menjawab soalan 1:Rumusan dan soalan 2: Pemahaman dalam Kertas 2

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Kertas soalan Bahasa Malaysia SPM 2008

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Sains Sosial.

    NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda

 

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 16.01.2009         HARI: JUMAAT            MINGGU: 3

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN     Pengajiaan Am 1

TINGKATAN        : 6AK2

MASA            : 07.05 – 8.15 a.m

TAJUK        : Sistem Perundangan Malaysia

 • Perkembangan Undang-undang di Malaysia
  • Sumber undang-undang
   • Undang-undang tidak bertulis

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 4 jenis undang-undang tidak bertulis.
 2. Menghuraikan undang-undang tidak bertulis yang berkaitan dengan Undang-undang Adat iaitu Adat Melayu yang terdiri daripada Adat Pepatih dan Adat Temenggung.

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujukan PA

PENERAPAN        

    ILMU        : Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

NILAI        : Bertanggungjawab, kesungguhan

 

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K3

MASA            : 09.40 – 10.40 a.m

TAJUK        : Sukatan dan Format Peperiksaan Bahasa Melayu SPM

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan jenis soalan yang terkandung dalam kertas 2 Bahasa Malaysia SPM.
 2. Menyatakan cara untuk menjawab soalan 3:Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa dalam Kertas 2

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Kertas soalan SPM 2008

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Sains Sosial.

    NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda

 

REFLEKSI    : Objektif tercapai sepenuhnya. P&P berjalan lancar. Pelajar memberi respon yang positif semasa P&P dijalankan. Mereka sering bertanya soalan jika terdapat perkara yang mereka tidak tahu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 17.01.2009         HARI: SABTU            MINGGU: 3

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K3

MASA            : 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK        : Sukatan dan Format Peperiksaan Bahasa Melayu SPM

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan jenis soalan yang terkandung dalam kertas 2 Bahasa Malaysia SPM.
 2. Menyatakan cara untuk menjawab soalan 4: Novel dalam Kertas 2

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Kertas soalan Bahasa Malaysia SPM 2008

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Sains Sosial.

    NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda

 

REFLEKSI    : Objektif tercapai sepenuhnya. P&P berjalan lancar. Pelajar memberi respon yang positif semasa P&P dijalankan. Mereka sering bertanya soalan jika terdapat perkara yang mereka tidak tahu.

 

 

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K1

MASA            : 8.15 – 09.25 a.m

TAJUK        : Sukatan dan Format Peperiksaan Bahasa Melayu SPM

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan jenis soalan yang terkandung dalam kertas 2 Bahasa Malaysia SPM.
 2. Menyatakan cara untuk menjawab soalan 4: Novel dalam Kertas 2

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Kertas soalan Bahasa Malaysia SPM 2008

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Sains Sosial.

    NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda

 

REFLEKSI    : Objektif tercapai sepenuhnya. P&P berjalan lancar. Pelajar memberi respon yang positif semasa P&P dijalankan. Mereka sering bertanya soalan jika terdapat perkara yang mereka tidak tahu.

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 5K2

MASA            : 10.55 – 12.05 a.m

TAJUK        : Sukatan dan Format Peperiksaan Bahasa Melayu SPM

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan jenis soalan yang terkandung dalam kertas 2 Bahasa Malaysia SPM.
 2. Menyatakan cara untuk menjawab soalan 3:Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa dan soalan 4: Novel dalam Kertas 2

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Kertas soalan Bahasa Malaysia SPM 2008

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Sains Sosial.

    NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda

 

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

Advertisements

~ oleh edmundjampang di Februari 4, 2009.

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: