RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Minggu 4/2009

———————————————————————————————————-

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 19.01.2009         HARI: ISNIN             MINGGU: 4

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 5K2

MASA            : 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK    : Karangan Jenis Rencana

OBJEKTIF        : Pelajar dapat.

 1. Menyatakan format rencana.
 2. Menyatakan tajuk dan kehendak soalan bagi soalan yang dibincangkan.
 3. Menyatakan 4 isi karangan berdasarkan kehendak soalan yang dibincangkan.
 4. Menyatakan cara menghurai setiap satu isi karangan yang dibincangkan.

HURAIAAN

PELAJARAN        : HPU: 2.0        HPU: 8.0

HPK:2.1, 2.2     HPK: 8.1, 8.4

             Aras: 3 (i)        Aras: 3 (i)

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota,

             latih tubi.

SISTEM BAHASA.    : Golongan Kata, Imbuhan, Kata Ganda, Kata Majmuk.

PENERAPAN     

ILMU         : Kemasyarakatan, Alam sekitar

    NILAI         : Kesopanan, bertanggungjawab dan bekerjasama..

KBT        : KB-menjana minda, belajar cara belajar

 

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Pengajiaan Am 1

TINGKATAN        : 6AK2

MASA            : 09.45 – 10.20a.m

TAJUK        : Sistem Perundangan Malaysia

 • Perkembangan Undang-undang di Malaysia
  • Sumber undang-undang
   • Undang-undang tidak bertulis

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menghuraikan undang-undang tidak bertulis yang berkaitan dengan Undang-undang Adat iaitu Adat Bumiputera Sabah dan Sarawak.

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujukan PA

PENERAPAN        

    ILMU        : Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

NILAI        : Bertanggungjawab, kesungguhan

 

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K1

MASA            : 11.30 – 12.40 a.m

TAJUK        : Karangan Berpandu.

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 5 panduan menjawab soalan karangan berpandu.
 2. Menyatakan cara membuat rangka karangan berpandu.
 3. Menghasilkan sebuah pengenalan karangan berpandu berdasarkan bahan rangsangan yang diberi.

HURAIAAN

PELAJARAN        : HPU: 2.0, 8.0, 12.0    

HPK:2.1, 2.2, 8.1, 8.2, 12.3

             Aras: i, iii.

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota,

             latih tubi.

SISTEM BAHASA.    : Ayat Topik – Ayat Huraian, Ayat Huraian – Ayat Topik

KBT            : KB-menjana minda, belajar cara belajar

BBM            : Kertas soalan SPM 2007

PENERAPAN:     

ILMU         : Kemasyarakatan, Sains soaial

    NILAI         : Kerjasama

 

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 20.01.2009         HARI: SELASA            MINGGU: 4

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 5K2

MASA            : 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK        : KOMSAS

 • Pantun Enam Kerat

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan maksud setiap rangkap pantun enam kerat.
 2. Menyatakan tema dan 4 persoalan dalam pantun enam kerat.
 3. Menyatakan 4 nilai yang terdapat dalam pantun enam kerat
 4. Menyatakan 4 pengajaran yang terdapat dalam pantun enam kerat

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujuklan KOMSAS

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda.

 

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K2

MASA            : 8.15 – 09.25a.m

TAJUK        : KOMSAS

 • Aspek Kajian Sastera dalam pengajaran KOMSAS

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 9 aspek kajian sastera yang biasa digunakan untuk mengkaji karya-karya dalam KOMSAS.
 2. Menyatakan maksud setiap kajian sastera tersebut.

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujuklan KOMSAS

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa alaysia

TINGKATAN        : 4K1

MASA            : 11.30 – 12.40 a.m

TAJUK        : KOMSAS

 • Aspek Kajian Sastera dalam pengajaran KOMSAS

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 9 aspek kajian sastera yang biasa digunakan untuk mengkaji karya-karya dalam KOMSAS.
 2. Menyatakan maksud setiap kajian sastera tersebut.

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujuklan KOMSAS

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda

 

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 21.01.2009         HARI: RABU             MINGGU: 4

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Pengajiaan Am 1

TINGKATAN        : 6AK2

MASA            : 07.05 – 08.15 a.m

TAJUK        : Sistem Perundangan Malaysia

 • Perkembangan Undang-undang di Malaysia
  • Sumber undang-undang
   • Undang-undang tidak bertulis

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menghuraikan undang-undang tidak bertulis yang berkaitan dengan Undang-undang Adat iaitu Undang-undang Adat Cina, Undang-undang Adat India dan undang-undang Lazim Inggeris (Common Law).

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota,

             latih tubi.

BBM            : Buku Rujukan PA

PENERAPAN        

    ILMU        : Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

NILAI        : Bertanggungjawab, kesungguhan

 

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 22.01.2009         HARI: KHAMIS            MINGGU: 4

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K3

MASA            : 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK        : Karangan Berpandu.

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 5 panduan menjawab soalan karangan berpandu.
 2. Menyatakan cara membuat rangka karangan berpandu.
 3. Menghasilkan sebuah pengenalan karangan berpandu berdasarkan bahan rangsangan yang diberi.

HURAIAAN

PELAJARAN        : HPU: 2.0, 8.0, 12.0    

HPK:2.1, 2.2, 8.1, 8.2, 12.3

             Aras: i, iii.

AKTIVITI        : Soal jawab, latih tubi.

SISTEM BAHASA.    : Ayat Topik – Ayat Huraian, Ayat Huraian – Ayat Topik

KBT            : KB-menjana minda, belajar cara belajar

BBM            : Kertas soalan SPM 2007

PENERAPAN:     

ILMU         : Kemasyarakatan, Sains soaial

    NILAI         : Kerjasama

 

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K1

MASA            : 8.15 – 09.25 a.m

TAJUK        : Tatabahasa

 • Bina ayat

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan panduan menjawab soalan membina ayat dengan baik.
 2. Membina 6 ayat yang baik daripada 6 perkataan yang diberi berdasarkan panduan yang diterangkan.

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Kertas soalan Bahasa Malaysia SPM 2008

PENYERAPAN

    ILMU        : Ayat penyata,

    NILAI        : Berdikari, Rasional

KBT            : KB-menjana minda

 

REFLEKSI        : P&P berjalan lancar. Pelajar memberikan respon yang

            positif semasa P&P dijalankan. Mereka memberi kerjasama

            dalam sesi soal jawab. Suasana P&P menyeronokkan.

 

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 5K2

MASA            : 10.55 – 12.05 a.m

TAJUK        : Tatabahasa

 • Bina ayat

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan panduan menjawab soalan membina ayat dengan baik.
 2. Membina 6 ayat yang baik daripada 6 perkataan yang diberi berdasarkan panduan yang diterangkan.

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Kertas soalan Bahasa Malaysia SPM 2008

PENYERAPAN

    ILMU        : Ayat penyata,

    NILAI        : Berdikari, Rasional

KBT            : KB-menjana minda

 

REFLEKSI        : P&P berjalan lancar. Pelajar memberikan respon yang

            positif semasa P&P dijalankan. Mereka memberi kerjasama

            dalam sesi soal jawab. Suasana P&P menyeronokkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 23.01.2009         HARI: JUMAAT            MINGGU: 4

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN     Pengajiaan Am 1

TINGKATAN        : 6AK2

MASA            : 07.05 – 8.15 a.m

TAJUK        : Sistem Perundangan Malaysia

 • Perkembangan Undang-undang di Malaysia
  • Sumber undang-undang
   • Undang-undang tidak bertulis

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menghuraikan undang-undang tidak bertulis yang berkaitan dengan Undang-undang Adat iaitu Undang-undang Islam dan Doktrin Duluan Kehakiman.

AKTIVITI        : Ulangkaji, latih tubi.

BBM            : Buku Rujukan PA

PENERAPAN        

    ILMU        : Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

NILAI        : Bertanggungjawab, kesungguhan

 

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K3

MASA            : 09.40 – 10.40 a.m

TAJUK        : Tatabahasa

 • Bina ayat

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan panduan menjawab soalan membina ayat dengan baik.
 2. Membina 6 ayat yang baik daripada 6 perkataan yang diberi berdasarkan panduan yang diterangkan.

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Kertas soalan Bahasa Malaysia SPM 2008

PENYERAPAN

    ILMU        : Ayat penyata,

    NILAI        : Berdikari, Rasional

KBT            : KB-menjana minda

 

REFLEKSI        : P&P berjalan lancar. Pelajar memberikan respon yang

            positif semasa P&P dijalankan. Mereka memberi kerjasama

            dalam sesi soal jawab. Suasana P&P menyeronokkan.

Advertisements

~ oleh edmundjampang di Februari 4, 2009.

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: