RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Minggu 5 dan Minggu 6/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

MINGGU 5

26.01.2009

Hingga

30.01.2009

 

Cuti

Tahun Baru Cina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———————————————————————————————————-

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 02.02 2009         HARI: ISNIN             MINGGU: 6

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 5K2

MASA            : 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK        : Karangan Berpandu.

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 5 panduan menjawab soalan karangan berpandu.
 2. Menyatakan cara membuat rangka karangan berpandu.
 3. Menghasilkan sebuah pengenalan karangan berpandu berdasarkan bahan rangsangan yang diberi.

HURAIAAN

PELAJARAN        : HPU: 2.0, 8.0, 12.0    

HPK:2.1, 2.2, 8.1, 8.2, 12.3

             Aras: i, iii.

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota,

             latih tubi.

SISTEM BAHASA.    : Ayat Topik – Ayat Huraian, Ayat Huraian – Ayat Topik

KBT            : KB-menjana minda, belajar cara belajar

BBM            : Kertas soalan SPM 2007

PENERAPAN:     

ILMU         : Kemasyarakatan, Sains soaial

    NILAI         : Kerjasama

 

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Pengajiaan Am 1

TINGKATAN        : 6AK2

MASA            : 09.45 – 10.20a.m

TAJUK        : Sistem Perundangan Malaysia

 • Badan Perundangan Persekutuan
  • Pembahagian Kuasa Perundangan

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan pembahagian kuasa perundangan antara Parlimen dengan Dewan Undangan Negeri.

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujukan PA

PENERAPAN        

    ILMU        : Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

NILAI        : Bertanggungjawab, kesungguhan

 

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K1

MASA            : 11.30 – 12.40 a.m

TAJUK        : Karangan.

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 5 panduan menjawab soalan karangan
 2. Menyatakan cara membuat rangka karangan berpandu.
 3. Menyatakan panduan menghasilkan pendauluan jenis definisi.
 4. Menghasilkan sebuah pengenalan karangan jenis dfinisi berdasarkan tajuk yang diberi.

HURAIAAN

PELAJARAN        : HPU: 2.0, 8.0, 12.0    

HPK:2.1, 2.2, 8.1, 8.2, 12.3

             Aras: i, iii.

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota,

             latih tubi.

SISTEM BAHASA.    : Ayat Topik – Ayat Huraian, Ayat Huraian – Ayat Topik

KBT            : KB-menjana minda, belajar cara belajar

BBM            : Kertas soalan SPM 2007

PENERAPAN:     

ILMU         : Kemasyarakatan, Sains soaial

    NILAI         : Kerjasama

 

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 03.03.2009         HARI: SELASA            MINGGU: 6

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 5K2

MASA            : 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK        : KOMSAS

 • Sajak Tukang Gunting

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan maksud setiap rangkap Sajak Tukang Gunting.
 2. Menyatakan tema dan 4 persoalan dalam Sajak Tukang Gunting
 3. Menyatakan 4 nilai yang terdapat dalam Sajak Tukang Gunting.
 4. Menyatakan 4 pengajaran yang terdapat dalam Sajak Tukang Gunting.

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujuklan KOMSAS, Buku Teks Antalogi Kerusi,

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda.

 

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K2

MASA            : 8.15 – 09.25a.m

TAJUK        : KOMSAS

 • Pantun Mengenang Nasib

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan maksud setiap rangkap Pantun Mengenang Nasib.
 2. Menyatakan tema dan 4 persoalan dalam Pantun Mengenang Nasib
 3. Menyatakan 4 nilai yang terdapat dalam Pantun Mengenang Nasib.
 4. Menyatakan 4 pengajaran yang terdapat dalam Pantun Mengenang Nasib.

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujuklan KOMSAS, Buku Teks Antaogi Anak Laut

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda.

 

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K1

MASA            : 11.30 – 12.40 a.m

TAJUK        : KOMSAS

 • Pantun Mengenang Nasib

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan maksud setiap rangkap Pantun Mengenang Nasib.
 2. Menyatakan tema dan 4 persoalan dalam Pantun Mengenang Nasib
 3. Menyatakan 4 nilai yang terdapat dalam Pantun Mengenang Nasib.
 4. Menyatakan 4 pengajaran yang terdapat dalam Pantun Mengenang Nasib.

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujuklan KOMSAS, Buku Teks Antaogi Anak Laut

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda.

 

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 04.02.2009         HARI: RABU             MINGGU: 6

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Pengajiaan Am 1

TINGKATAN        : 6AK2

MASA            : 07.05 – 08.15 a.m

TAJUK        : Pembentangan Kumpulan

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan beberapa perkara yang disampaikan oleh pembentang selepas sesi pembentangan.

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat dan mencatat nota.

BBM            : Paparan LCD

PENERAPAN        

    ILMU        : Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

NILAI        : Bertanggungjawab, kesungguhan

 

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pembentang menyampaikanhasil pembentangan dengan menarik. Pelajar lain mendapat maklumat enting daripada pembentangan tersebut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 05.02.2009         HARI: KHAMIS            MINGGU: 6

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K3

MASA            : 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK        : Karangan.

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 5 panduan menjawab soalan karangan
 2. Menyatakan cara membuat rangka karangan berpandu.
 3. Menyatakan panduan menghasilkan pendauluan jenis definisi.
 4. Menghasilkan sebuah pengenalan karangan jenis dfinisi berdasarkan tajuk yang diberi.

HURAIAAN

PELAJARAN        : HPU: 2.0, 8.0, 12.0    

HPK:2.1, 2.2, 8.1, 8.2, 12.3

             Aras: i, iii.

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota,

             latih tubi.

SISTEM BAHASA.    : Ayat Topik – Ayat Huraian, Ayat Huraian – Ayat Topik

KBT            : KB-menjana minda, belajar cara belajar

BBM            : Kertas soalan SPM 2007

PENERAPAN:     

ILMU         : Kemasyarakatan, Sains soaial

    NILAI         : Kerjasama

 

REFLEKSI    :

 

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K1

MASA            : 8.15 – 09.25 a.m

TAJUK        : Tatabahasa

 • Menukarkan Ayat Aktif kepada Ayat Pasif

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan panduan menukarkan Ayat Aktif kepada Ayat Pasif.
 2. Menukarkan 3 Ayat Aktif kepada Ayat Pasif.

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Buku rujukan Bahasa Melayu, Kertas 2: Soalan SPM 2007

PENYERAPAN

    ILMU        : Ayat penyata,

    NILAI        : Berdikari, Rasional

KBT            : KB-menjana minda

 

REFLEKSI        :

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 5K2

MASA            : 10.55 – 12.05 a.m

TAJUK        : Tatabahasa

 • Menukarkan Ayat Aktif kepada Ayat Pasif

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan panduan menukarkan Ayat Aktif kepada Ayat Pasif.
 2. Menukarkan 3 Ayat Aktif kepada Ayat Pasif.

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Buku rujukan Bahasa Melayu, Kertas 2: Soalan SPM 2007

PENYERAPAN

    ILMU        : Ayat penyata,

    NILAI        : Berdikari, Rasional

KBT            : KB-menjana minda

 

REFLEKSI        :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 06.02.2009         HARI: JUMAAT            MINGGU: 6

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN     Pengajiaan Am 1

TINGKATAN        : 6AK2

MASA            : 07.05 – 8.15 a.m

TAJUK        : Sistem Perundangan Malaysia

 • Badan Perundangan Persekutuan
  • Komponen Parlimen
   • Fungsi Parlimen dan Kompenennya.

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 3 komponen Parlimen
 2. Menyatakan fungsi parlimen.
 3. Menghuraikan 3 komponen Parlimen iaitu Yang Di-pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat.

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujukan PA

PENERAPAN        

    ILMU        : Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

NILAI        : Bertanggungjawab, kesungguhan

 

REFLEKSI    :

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K3

MASA            : 09.40 – 10.40 a.m

TAJUK        : Tatabahasa

 • Menukarkan Ayat Aktif kepada Ayat Pasif

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan panduan menukarkan Ayat Aktif kepada Ayat Pasif.
 2. Menukarkan 3 Ayat Aktif kepada Ayat Pasif.

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Buku rujukan Bahasa Melayu, Kertas 2: Soalan SPM 2007

PENYERAPAN

    ILMU        : Ayat penyata,

    NILAI        : Berdikari, Rasional

KBT            : KB-menjana minda

REFLEKSI        :

REFLEKSI        :

Advertisements

~ oleh edmundjampang di Februari 4, 2009.

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: