Rancangan Pelajaran Harian (Minggu 7 hingga Minggu 10)

———————————————————————————————————-

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 09.02 2009         HARI: ISNIN             MINGGU: 7

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 5K2

MASA            : 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK        : Rumusan karangan

OBJEKTIF        : Pelajar dapat.

 1. Menyatakan bentuk rangka rumusan.
 2. Menyatakan cara menulis pengenalan rumusan.
 3. Menyenaraikan lebih daripada 6 isi tersurat berdasarkan perkara pertama dalam arahan petikan yang diberi..
 4. Mengemukakan 2 isi tersirat berdasarkan perkara kedua dalam arahan petikan yang diberi.
 5. Menghasilkan kesimpulan rumusan yang baik.

HURAIAAN

PELAJARAN        : HPU: 7.0

HPK:7.1, 7.2

             Aras: i, iii.

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat,

SISTEM BAHASA.    : Pembentukan ayat, penanda wacana.

BBM            : Petikan rumusan

PENERAPAN     

ILMU         : Sains soaial, kemasyarakatan

    NILAI         : Kerjasama, bertanggungjawab

KBT        : KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Pengajiaan Am 1

TINGKATAN        : 6AK2

MASA            : 09.45 – 10.20a.m

TAJUK        : Sistem Perundangan Malaysia

 • Badan Perundangan Persekutuan
  • Pentadbiran Parlimen
   • Persidangan Parlimen

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 5 jawatankuasa Parlimen dan fungsinya
 2. Menyatakan 4 perkara yang dilakukan pada mesyuarat pertama Parlimen.

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujukan PA

PENERAPAN        

    ILMU        : Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

NILAI        : Bertanggungjawab, kesungguhan

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K1

MASA            : 11.30 – 12.40 a.m

TAJUK        : Rumusan karangan

OBJEKTIF        : Pelajar dapat.

 1. Menyatakan bentuk rangka rumusan.
 2. Menyatakan cara menulis pengenalan rumusan.
 3. Menyenaraikan lebih daripada 6 isi tersurat berdasarkan perkara pertama dalam arahan petikan yang diberi..
 4. Mengemukakan 2 isi tersirat berdasarkan perkara kedua dalam arahan petikan yang diberi.
 5. Menghasilkan kesimpulan rumusan yang baik.

HURAIAAN

PELAJARAN        : HPU: 7.0

HPK:7.1, 7.2

             Aras: i, iii.

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat,

SISTEM BAHASA.    : Pembentukan ayat, penanda wacana.

BBM            : Petikan rumusan

PENERAPAN     

ILMU         : Sains soaial, kemasyarakatan

    NILAI         : Kerjasama, bertanggungjawab

KBT        : KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 10.02.2009         HARI: SELASA            MINGGU: 7

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 5K2

MASA            : 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK        : KOMSAS (Prosa Klasik)

 • Cerita Sabor
 • Cerita Kezaliman Membawa Padah

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan secara ringkas sinopsis cerita.
 2. Menyatakan watak dan perwatakan watak yang terlibat dalam drama.
 3. Menyatakan 4 nilai yang terdapat dalam cerita.
 4. Menyatakan 4 pengajaran yang terdapat dalam cerita.

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujuklan KOMSAS

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda.

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K2

MASA            : 8.15 – 09.25a.m

TAJUK        : KOMSAS

 • Sajak Aku Menjadi Lebih Berani

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan maksud setiap rangkap sajak.
 2. Menyatakan tema dan 4 persoalan dalam sajak.
 3. Menyatakan 4 nilai yang terdapat dalam sajak.
 4. Menyatakan 4 pengajaran yang terdapat dalam sajak.

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujuklan KOMSAS

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda.

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K1

MASA            : 11.30 – 12.40 a.m

TAJUK        : KOMSAS

 • Sajak Aku Menjadi Lebih Berani

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan maksud setiap rangkap sajak.
 2. Menyatakan tema dan 4 persoalan dalam sajak.
 3. Menyatakan 4 nilai yang terdapat dalam sajak.
 4. Menyatakan 4 pengajaran yang terdapat dalam sajak.

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujuklan KOMSAS

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda.

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 11.02.2009         HARI: RABU             MINGGU: 7

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Pengajiaan Am 1

TINGKATAN        : 6AK2

MASA            : 10.55 – 12.05 a.m

TAJUK        : Pembentangan Kumpulan

 • Keganasan Antarabangsa

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan beberapa perkara yang disampaikan oleh pembentang selepas sesi pembentangan.

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat dan mencatat nota.

BBM            : Paparan LCD

PENERAPAN        

    ILMU        : Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

NILAI        : Bertanggungjawab, kesungguhan

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pembentang menyampaikanhasil pembentangan dengan menarik. Pelajar lain mendapat maklumat enting daripada pembentangan tersebut.

 

 

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 12.02.2009         HARI: KHAMIS            MINGGU: 7

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K3

MASA            : 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK        : Rumusan karangan

OBJEKTIF        : Pelajar dapat.

 1. Menyatakan bentuk rangka rumusan.
 2. Menyatakan cara menulis pengenalan rumusan.
 3. Menyenaraikan lebih daripada 6 isi tersurat berdasarkan perkara pertama dalam arahan petikan yang diberi..
 4. Mengemukakan 2 isi tersirat berdasarkan perkara kedua dalam arahan petikan yang diberi.
 5. Menghasilkan kesimpulan rumusan yang baik.

HURAIAAN

PELAJARAN        : HPU: 7.0

HPK:7.1, 7.2

             Aras: i, iii.

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat,

SISTEM BAHASA.    : Pembentukan ayat, penanda wacana.

BBM            : Petikan rumusan

PENERAPAN     

ILMU         : Sains soaial, kemasyarakatan

    NILAI         : Kerjasama, bertanggungjawab

KBT        : KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K1

MASA            : 8.15 – 09.25 a.m

TAJUK        : Tatabahasa

 • Menukarkan Ayat Susunan Biasa kepada Ayat Susunan Songsang dan sebaliknya.

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan maksud Ayat Susunan Biasa dan Ayat Susunan Songsang
 2. Menyatakan panduan menukarkan Ayat Susunan Biasa kepada Ayat Susunan Songsang dan sebaliknya
 3. Menukarkan 4 Ayat Susunan Biasa kepada Ayat Susunan Songsang dan 4 Ayat Susunan Songsang kepada Ayat Susunan Biasa.

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Buku rujukan Bahasa Melayu, Kertas 2: Soalan SPM 2007

PENYERAPAN

    ILMU        : Morfologi dan sintaksis.

    NILAI        : Berdikari, Rasional

KBT            : KB-menjana minda

REFLEKSI        : P&P berjalan lancar. Pelajar memberikan respon yang baik

            semasa P&P dijalankan. Mereka memberi kerjasama dalam

sesi soal jawab. Suasana dalam kelas semasa P&P terkawal.

 

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 5K2

MASA            : 10.55 – 12.05 a.m

TAJUK        : Tatabahasa

 • Menukarkan Ayat Susunan Biasa kepada Ayat Susunan Songsang dan sebaliknya.

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan maksud Ayat Susunan Biasa dan Ayat Susunan Songsang
 2. Menyatakan panduan menukarkan Ayat Susunan Biasa kepada Ayat Susunan Songsang dan sebaliknya
 3. Menukarkan 4 Ayat Susunan Biasa kepada Ayat Susunan Songsang dan 4 Ayat Susunan Songsang kepada Ayat Susunan Biasa.

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Buku rujukan Bahasa Melayu, Kertas 2: Soalan SPM 2007

PENYERAPAN

    ILMU        : Morfologi dan sintaksis.

    NILAI        : Berdikari, Rasional

KBT            : KB-menjana minda

REFLEKSI        : P&P berjalan lancar. Pelajar memberikan respon yang baik

            semasa P&P dijalankan. Mereka memberi kerjasama dalam

sesi soal jawab. Suasana dalam kelas semasa P&P terkawal.

 

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 13.02.2009         HARI: JUMAAT            MINGGU: 7

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN     Pengajiaan Am 1

TINGKATAN        : 6AK2

MASA            : 07.05 – 8.15 a.m

TAJUK        : Sistem Perundangan Malaysia

 • Badan Perundangan Persekutuan
  • Keistimewaan Parlimen
  • Keahlian Dewan Negara

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 4 keistimewaan Parlimen
 2. Menyatakan 4 kelayakan Ahli Dewan rakyat dan Dewan Negara
 3. Menyatakan 5 perkara yang membolehkan seseorang ahli Dewan Rakyat dan Dewan negara hilang kelayakan.
 4. Menyatakan 8 fungsi Dewan Negara.
 5. Menyatakan 4 tugas Yang Dipertua Dewan Negara.

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujukan PA

PENERAPAN        

    ILMU        : Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

NILAI        : Bertanggungjawab, kesungguhan

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K3

MASA            : 09.40 – 10.40 a.m

TAJUK        : Tatabahasa

 • Menukarkan Ayat Susunan Biasa kepada Ayat Susunan Songsang dan sebaliknya.

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan maksud Ayat Susunan Biasa dan Ayat Susunan Songsang
 2. Menyatakan panduan menukarkan Ayat Susunan Biasa kepada Ayat Susunan Songsang dan sebaliknya

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Buku rujukan Bahasa Melayu, Kertas 2: Soalan SPM 2007

PENYERAPAN

    ILMU        : Morfologi dan sintaksis.

    NILAI        : Berdikari, Rasional

KBT            : KB-menjana minda

REFLEKSI        : P&P berjalan lancar. Pelajar memberikan respon yang baik

            semasa P&P dijalankan. Mereka memberi kerjasama dalam

sesi soal jawab. Suasana dalam kelas semasa P&P terkawal.

 

 

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 14.02.2009         HARI: SABTU            MINGGU: 7

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN     Pengajiaan Am 1

TINGKATAN        : 6AK2

MASA            : 07.05 – 8.15 a.m

TAJUK        : Sistem Perundangan Malaysia

 • Badan Perundangan Persekutuan
  • Keahlian Dewan Rakyat
   • Yang Dipertua Dewan Rakyat (SPEAKER)

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 3 perkara yang membolehkan seseorang ahli Dewan Rakyat hilang kelayakan.
 2. Menyatakan 6 anggota ahli Dewan Rakyat dan fungsinya.
 3. Menyatakan 4 tugas Yang Dipertua Dewan Rakyat.

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujukan PA

PENERAPAN        

    ILMU        : Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

NILAI        : Bertanggungjawab, kesungguhan

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K3

MASA            : 09.40 – 10.40 a.m

TAJUK        : Tatabahasa

 • Menukarkan Ayat Susunan Biasa kepada Ayat Susunan Songsang dan sebaliknya.

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menukarkan 4 Ayat Susunan Biasa kepada Ayat Susunan Songsang dan 4 Ayat Susunan Songsang kepada Ayat Susunan Biasa.

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Buku rujukan Bahasa Melayu, Kertas 2: Soalan SPM 2007

PENYERAPAN

    ILMU        : Morfologi dan sintaksis.

    NILAI        : Berdikari, Rasional

KBT            : KB-menjana minda

REFLEKSI        : P&P berjalan lancar. Pelajar memberikan respon yang baik

            semasa P&P dijalankan. Mereka memberi kerjasama dalam

sesi soal jawab. Suasana dalam kelas semasa P&P terkawal.

 

 

 

 

———————————————————————————————————-

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 16.02 2009         HARI: ISNIN             MINGGU: 8

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 5K2

MASA            : 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK    : Karangan Jenis Ceramah

OBJEKTIF        : Pelajar dapat.

 1. Menyatakan format ceramah
 2. Menyatakan tajuk dan kehendak soalan bagi soalan yang dibincangkan.
 3. Menyatakan 4 isi karangan berdasarkan kehendak soalan yang dibincangkan.
 4. Menyatakan cara menghurai setiap satu isi karangan yang dibincangkan.

HURAIAAN

PELAJARAN        : HPU: 2.0        HPU: 8.0

HPK:2.1, 2.2     HPK: 8.1, 8.4

             Aras: 3 (i)        Aras: 3 (i)

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota,

             latih tubi.

SISTEM BAHASA.    : Golongan Kata, Imbuhan, Kata Ganda, Kata Majmuk.

PENERAPAN     

ILMU         : Kemasyarakatan, Alam sekitar

    NILAI         : Kesopanan, bertanggungjawab dan bekerjasama..

KBT        : KB-menjana minda, belajar cara belajar

 

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Pengajiaan Am 1

TINGKATAN        : 6AK2

MASA            : 09.45 – 10.20a.m

TAJUK        : Sistem Perundangan Malaysia

 • Badan Perundangan Negeri
  • Komponen Dewan Undangan Negeri (DUN)
   • Sultan atau Yang Dipertua Negeri

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 4 fungsi sultan atau Yang Dipertua Negeri dalam Dewan Undangan Negeri (DUN).

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujukan PA

PENERAPAN        

    ILMU        : Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

NILAI        : Bertanggungjawab, kesungguhan

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4S5

MASA            : 11.30 – 12.40 a.m

TAJUK        : Pendahuluan Karangan

OBJEKTIF        : Pelajar dapat.

 1. Menyatakan 10 jenis pendahuluan karangan yang boleh digunakan dalam menghasilkan pendahuluan karangan yang baik.
 2. Menyatakan 5 perkara yang penting dalam menghasilkan pendahuluan jenisn Definisi.
 3. Menghasilkan pendahuluan karangan berdasarkan pendahuluan karangan jenis Definisi yang dibincangkan.

HURAIAAN

PELAJARAN        : HPU: 2.0        HPU: 8.0

HPK:2.1, 2.2     HPK: 8.1, 8.4

             Aras: 3 (i)        Aras: 3 (i)

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

SISTEM BAHASA.    : Golongan Kata, Imbuhan, Kata Ganda, Kata Majmuk.

BBM            :

PENERAPAN     

ILMU         : Kemasyarakatan, Alam sekitar

    NILAI         : Kesopanan, bertanggungjawab dan bekerjasama..

KBT        : KB-menjana minda, belajar cara belajar

KBT        : KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 17.02.2009         HARI: SELASA            MINGGU: 8

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 5K2

MASA            : 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK        : KOMSAS

 • Cerpen :- Tragedi

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan secara ringkas sinopsis cerpen.
 2. Menyatakan tema dan 4 persoalan dalam cerpen.
 3. Menyatakan 4 nilai yang terdapat dalam cerpen.
 4. Menyatakan 4 pengajaran yang terdapat dalam cerpen.
 5. Menjawab 3 soalan latih tubi yang diberi.

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujuklan KOMSAS

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda.

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K2

MASA            : 8.15 – 09.25a.m

TAJUK        : KOMSAS (Prosa Klasik)

 • Cerita Bayan Tiada Menurut Kata Ibu Bapanya.

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan secara ringkas sinopsis cerita.
 2. Menyatakan watak dan perwatakan watak yang terlibat dalam drama.
 3. Menyatakan 4 nilai yang terdapat dalam drama
 4. Menyatakan 4 pengajaran yang terdapat dalam drama.

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujuklan KOMSAS

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda.

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K1

MASA            : 11.30 – 12.40 a.m

TAJUK        : KOMSAS (Prosa Klasik)

 • Cerita Bayan Tiada Menurut Kata Ibu Bapanya.

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan secara ringkas sinopsis cerita.
 2. Menyatakan watak dan perwatakan watak yang terlibat dalam drama.
 3. Menyatakan 4 nilai yang terdapat dalam drama
 4. Menyatakan 4 pengajaran yang terdapat dalam drama.

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujuklan KOMSAS

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda.

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 

 

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 18.02.2009         HARI: RABU             MINGGU: 8

————————————————————————————————————

MENJADI GURU PENGIRING PASUKAN BOLA SEPAK SEKOLAH BAGI MENYERTAI PERTANDINGAN BOLA SEPAK MSSM 18 TAHUN KE BAWAH GABUNGAN SAMARAHAN DI SMK SIMUNJAN NO.1

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 19.02.2009         HARI: KHAMIS            MINGGU: 8

————————————————————————————————————

 

MENJADI GURU PENGIRING PASUKAN BOLA SEPAK SEKOLAH BAGI MENYERTAI PERTANDINGAN BOLA SEPAK MSSM 18 TAHUN KE BAWAH GABUNGAN SAMARAHAN DI SMK SIMUNJAN NO.1

 

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 20.02.2009         HARI: JUMAAT            MINGGU: 8

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN     Pengajiaan Am 1

TINGKATAN        : 6AK2

MASA            : 07.05 – 8.15 a.m

TAJUK        : Sistem Perundangan Malaysia

 • Badan Perundangan Negeri
  • Dewan Undangan Negeri (DUN)
   • Fungsi Badan Perundangan Negeri (DUN)
   • Persidangan Dewan Undangan Negeri

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 5 fungsi Dewan Undangan Negeri (DUN).
 2. Menyatakan 5 agenda yang dibincangkan dalam persidangan pertama DUN.

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujukan PA

PENERAPAN        

    ILMU        : Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

NILAI        : Bertanggungjawab, kesungguhan

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K3

MASA            : 09.40 – 10.40 a.m

TAJUK        : KOMSAS (Prosa Klasik)

 • Cerita Bayan Tiada Menurut Kata Ibu Bapanya.

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan secara ringkas sinopsis cerita.
 2. Menyatakan watak dan perwatakan watak yang terlibat dalam drama.
 3. Menyatakan 4 nilai yang terdapat dalam drama
 4. Menyatakan 4 pengajaran yang terdapat dalam drama.

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujuklan KOMSAS

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda.

REFLEKSI        : P&P berjalan lancar. Pelajar memberikan respon yang baik

            semasa P&P dijalankan. Mereka memberi kerjasama dalam

sesi soal jawab. Suasana dalam kelas semasa P&P terkawal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———————————————————————————————————-

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 23.02 2009         HARI: ISNIN             MINGGU: 9

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 5K2

MASA            : 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK        : ULBS (Taksiran 3)

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan cara pengendalian 24 aktiviti yang mereka pilih untuk menjalankan ULBS.
 2. Mengetahui giliran mereka semasa ULBS dijalankan.

 

AKTIVITI        : Soal jawab,

SISTEM BAHASA.    : Ayat penyata.

PENERAPAN:     

ILMU         : Sivik

    NILAI         : Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT        : KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal..

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Pengajiaan Am 1

TINGKATAN        : 6AK2

MASA            : 09.45 – 10.20a.m

TAJUK        : Sistem Perundangan Malaysia

 • Badan Perundangan Negeri
  • Dewan Undangan Negeri (DUN)
   • Persidangan Dewan Undangan Negeri

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 5 fungsi Dewan Undangan Negeri (DUN).
 2. Menyatakan 5 agenda yang dibincangkan dalam persidangan pertama DUN.

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujukan PA

PENERAPAN        

    ILMU        : Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

NILAI        : Bertanggungjawab, kesungguhan

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4S5

MASA            : 11.30 – 12.40 a.m

TAJUK        :

MENGHADIRI TAKLIMAT PEGAWAI TEKNIKAL KEJOHANAN OLAHRAGA MSSM BAHAGIAN SAMARAHAN DI DEWAN SUARAH KOTA SAMARAHAN.

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 24.02.2009         HARI: SELASA            MINGGU: 9

————————————————————————————————————

 

MENJADI PEGAWAI TEKNIKAL KEJOHANAN OLAHRAGA MSSM BAHAGIAN SAMARAHAN

DI STADIUM KOTA SAMARAHAN.

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 25.02.2009         HARI: RABU             MINGGU: 9

————————————————————————————————————

 

MENJADI PEGAWAI TEKNIKAL KEJOHANAN OLAHRAGA MSSM BAHAGIAN SAMARAHAN

DI STADIUM KOTA SAMARAHAN.

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 26.02.2009         HARI: KHAMIS            MINGGU: 9

————————————————————————————————————

 

MENJADI PEGAWAI TEKNIKAL KEJOHANAN OLAHRAGA MSSM BAHAGIAN SAMARAHAN

DI STADIUM KOTA SAMARAHAN.

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 27.02.2009         HARI: JUMAAT            MINGGU: 9

————————————————————————————————————

 

MENJADI PEGAWAI TEKNIKAL KEJOHANAN OLAHRAGA MSSM BAHAGIAN SAMARAHAN

DI STADIUM KOTA SAMARAHAN.

 

 

 

 

 

———————————————————————————————————-

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 02.03 2009         HARI: ISNIN             MINGGU: 10

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 5K2

MASA            : 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK        : ULBS (Taksiran 3)

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan aktiviti mengikut model yang mereka pilih untuk menjalankan ULBS.

AKTIVITI        : Soal jawab secara berkumpulan.

SISTEM BAHASA.    : Ayat penyata.

PENERAPAN:     

ILMU         : Sivik

    NILAI         : Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT    : KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Pelajar yang dinilai menunjukkan kesungguhan untuk mendapatkan markah yang

            terbaik bagi ULBS mereka. Mereka bekerjasama dalam

menjalankan ULBS.

 

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Pengajiaan Am 1

TINGKATAN        : 6AK2

MASA            : 09.45 – 10.20a.m

TAJUK        : Sistem Perundangan Malaysia

 • Badan Perundangan Negeri
  • Dewan Undangan Negeri (DUN)
   • Keahlian Dewan Undangan Negeri
   • Keistimewaan Dewan Undangan Negeri
   • Proses Penggubalan dan Kelulusan Undang-undang.

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 7 kelayakan ahli Dewan Undangan Negeri (DUN).
 2. Menyatakan 4 perkara yang membolehkan ADUN dilucutkan daripada jawatannya.
 3. Menyatakan 4 fungsi Speaker DUN.
 4. Menyatakan proses Penggubalan dan Kelulusan undang-undang.

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujukan PA

PENERAPAN        

    ILMU        : Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

NILAI        : Bertanggungjawab, kesungguhan

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K1

MASA            : 11.30 – 12.40 a.m

TAJUK        : Pendahuluan Karangan

OBJEKTIF        : Pelajar dapat.

 1. Menyatakan 10 jenis pendahuluan karangan yang boleh digunakan dalam menghasilkan pendahuluan karangan yang baik.
 2. Menyatakan 5 perkara yang penting dalam menghasilkan pendahuluan jenisn Sejarah.
 3. Menghasilkan pendahuluan karangan berdasarkan pendahuluan karangan jenis Sejarah yang dibincangkan.

HURAIAAN

PELAJARAN        : HPU: 2.0        HPU: 8.0

HPK:2.1, 2.2     HPK: 8.1, 8.4

             Aras: 3 (i)        Aras: 3 (i)

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

SISTEM BAHASA.    : Golongan Kata, Imbuhan, Kata Ganda, Kata Majmuk.

BBM            :

PENERAPAN     

ILMU         : Kemasyarakatan, Alam sekitar

    NILAI         : Kesopanan, bertanggungjawab dan bekerjasama..

KBT        : KB-menjana minda, belajar cara belajar

KBT        : KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 03.03.2009         HARI: SELASA            MINGGU: 10

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 5K2

MASA            : 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK        : ULBS (Taksiran 3)

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan aktiviti mengikut model yang mereka pilih untuk menjalankan ULBS.

AKTIVITI        : Soal jawab secara berkumpulan.

SISTEM BAHASA.    : Ayat penyata.

PENERAPAN:     

ILMU         : Sivik

    NILAI         : Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT    : KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI        : P&P berjalan dengan lancar. Pelajar yang dinilai menunjukkan kesungguhan untuk mendapatkan markah yang terbaik bagi ULBS mereka. Mereka bekerjasama dalam menjalankan ULBS.

 

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K2

MASA            : 8.15 – 09.25a.m

TAJUK        : KOMSAS

 • Cerpen :- Menatap Wajahnya.

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan secara ringkas sinopsis cerpen.
 2. Menyatakan tema dan 4 persoalan dalam cerpen.
 3. Menyatakan 4 nilai yang terdapat dalam cerpen.
 4. Menyatakan 4 pengajaran yang terdapat dalam cerpen.
 5. Menjawab 3 soalan latih tubi yang diberi.

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujuklan KOMSAS

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda.

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K1

MASA            : 11.30 – 12.40 a.m

TAJUK        : KOMSAS

 • Cerpen :- Menatap Wajahnya.

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan secara ringkas sinopsis cerpen.
 2. Menyatakan tema dan 4 persoalan dalam cerpen.
 3. Menyatakan 4 nilai yang terdapat dalam cerpen.
 4. Menyatakan 4 pengajaran yang terdapat dalam cerpen.
 5. Menjawab 3 soalan latih tubi yang diberi.

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujuklan KOMSAS

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda.

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 04.03.2009         HARI: RABU             MINGGU: 10

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Pengajiaan Am 1

TINGKATAN        : 6AK2

MASA            : 10.55 – 12.05 a.m

TAJUK        : Pembentangan Kumpulan

 • ICT

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan beberapa perkara yang disampaikan oleh pembentang selepas sesi pembentangan.

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat dan mencatat nota.

BBM            : Paparan LCD

PENERAPAN        

    ILMU        : Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

NILAI        : Bertanggungjawab, kesungguhan

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pembentang menyampaikanhasil pembentangan dengan menarik. Pelajar lain mendapat maklumat penting daripada pembentangan tersebut.

 

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 05.02.2009         HARI: KHAMIS            MINGGU: 10

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K3

MASA            : 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK        :

 

UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER

BAHASA MALAYSIA

(KERTAS 1)

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K1

MASA            : 8.15 – 09.25 a.m

TAJUK    :

UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER

BAHASA MALAYSIA

(KERTAS 1)

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 5K2

MASA            : 10.55 – 12.05 a.m

TAJUK        : ULBS (Taksiran 3)

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan aktiviti mengikut model yang mereka pilih untuk menjalankan ULBS.

AKTIVITI        : Soal jawab secara berkumpulan.

SISTEM BAHASA.    : Ayat penyata.

PENERAPAN:     

ILMU         : Sivik

    NILAI         : Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT    : KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI        : P&P berjalan dengan lancar. Pelajar yang dinilai menunjukkan kesungguhan untuk mendapatkan markah yang terbaik bagi ULBS mereka. Mereka bekerjasama dalam menjalankan ULBS.

 

 

————————————————————————————————————

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 06.02.2009         HARI: JUMAAT            MINGGU: 10

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN     Pengajiaan Am 1

TINGKATAN        : 6AK2

MASA            : 07.05 – 8.15 a.m

TAJUK        : Pembentangan Kumpulan

 • Bencana Alam

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyatakan beberapa perkara yang disampaikan oleh pembentang selepas sesi pembentangan.

AKTIVITI        : Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat dan mencatat nota.

BBM            : Paparan LCD

PENERAPAN        

    ILMU        : Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

NILAI        : Bertanggungjawab, kesungguhan

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pembentang menyampaikanhasil pembentangan dengan menarik. Pelajar lain mendapat maklumat penting daripada pembentangan tersebut.

 

————————————————————————————————————

 

MATA PELAJARAN    : Bahasa Malaysia

TINGKATAN        : 4K3

MASA            : 09.40 – 10.40 a.m

TAJUK        : KOMSAS

 • Cerpen :- Menatap Wajahnya.

OBJEKTIF        : Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan secara ringkas sinopsis cerpen.
 2. Menyatakan tema dan 4 persoalan dalam cerpen.
 3. Menyatakan 4 nilai yang terdapat dalam cerpen.
 4. Menyatakan 4 pengajaran yang terdapat dalam cerpen.
 5. Menjawab 3 soalan latih tubi yang diberi.

AKTIVITI        : Soal jawab, mencatat nota.

BBM            : Buku Rujuklan KOMSAS

PENYERAPAN

    ILMU        : Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

NILAI        : Berdikari, bertanggungjawab

KBT            : KB-menjana minda.

REFLEKSI    : P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

Advertisements

~ oleh edmundjampang di Mac 6, 2009.

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: