RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGI 14 DAN 15

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 30.03.2009          HARI: ISNIN             MINGGU: 14

MATA PELAJARAN 

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 5K2 

MASA 

: 7.05 – 8.15 a.m  

TAJUK 

: Karangan Berpandu.  

OBJEKTIF 

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 5 panduan menjawab soalan karangan berpandu.
 2. Menyatakan cara membuat rangka karangan berpandu.
 3. Mencari 3 isi karangan berpandu berdasarkan soalan dan bahan rangsangan yang diberi.
 4. Menghasilkan sebuah karangan berpandu

HURAIAAN

PELAJARAN

: HPU: 2.0, 8.0, 12.0    

HPK:2.1, 2.2, 8.1, 8.2, 12.3

Aras: i, iii.

AKTIVITI 

: Soal jawab, latih tubi. 

SISTEM BAHASA. 

: Ayat Topik – Ayat Huraian, Ayat Huraian – Ayat Topik 

KBT 

: KB-menjana minda, belajar cara belajar 

BBM 

: Kertas soalan SPM 2007 

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Kemasyarakatan, Sains soaial

: Kerjasama

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

MATA PELAJARAN 

: Pengajiaan Am 1 

TINGKATAN 

: 6AK2

MASA 

: 09.45 – 10.20a.m 

TAJUK 

: Bahagian B (Cara menghasilkan Esei yang baik) 

OBJEKTIF

 

 

 


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan tajuk, skop soalan dan 5 isi dalam rangka karangan daripada soalan yang dibincangkan.
 2. Menghurai 5 isi karangan berdasarkan panduan yang diberi untuk menghasilkan sebuah karangan yang panjangnya 250 hingga 300 patah perkataan.

AKTIVITI 

: Perbincangan, latih tubi 

BBM 

: Papan tulis 

PENERAPAN        

    ILMU

NILAI

 

: Kenegaraan, sains sosial,

: Bertanggungjawab, kesungguhan

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar 

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

MATA PELAJARAN 

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 4S5

MASA 

: 11.30 – 12.40 a.m  

TAJUK 

: ULBS 

OBJEKTIF

 

 


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan masa dan jenis taksiran yang wajib mereka lakukan untuk menduduki ULBS.
 2. Menyatakan cara pengendalian 2 jenis model yang mereka pilih untuk menjalankan ULBS bagi taksiran pertama.

AKTIVITI 

: Soal jawab,  

SISTEM BAHASA. 

: Ayat penyata. 

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT 

: KB-menjana minda, belajar cara belajar. 

REFLEKSI

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas

terkawal. Pelajar mencatat perkara yang diterangkan oleh guru. 

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 31.03.2009          HARI: SELASA            MINGGU: 14

MATA PELAJARAN 

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 5K2 

MASA 

: 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK 

: KOMSAS

 • Syair Jong Pecah

OBJEKTIF 

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan maksud setiap rangkap syair
 2. Menyatakan tema dan 4 persoalan dalam syair.
 3. Menyatakan 4 nilai yang terdapat dalam syair
 4. Menyatakan 4 pengajaran yang terdapat dalam syair

AKTIVITI 

: Soal jawab, mencatat nota.

BBM 

: Buku Rujuklan KOMSAS 

PENYERAPAN

    ILMU

NILAI

 

: Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

: Berdikari, bertanggungjawab

KBT 

: KB-menjana minda. 

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas

terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan

penerangan. 


 

MATA PELAJARAN 

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 4K3 

MASA 

: 8.15 – 09.25a.m  

TAJUK 

: ULBS 

OBJEKTIF

 

 


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan masa dan jenis taksiran yang wajib mereka lakukan untuk menduduki ULBS.
 2. Menyatakan cara pengendalian 2 jenis model yang mereka pilih untuk
 1. menjalankan ULBS bagi taksiran pertama.

AKTIVITI 

: Soal jawab,  

SISTEM BAHASA. 

: Ayat penyata. 

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT 

: KB-menjana minda, belajar cara belajar. 

REFLEKSI

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas

terkawal. Pelajar mencatat perkara yang diterangkan oleh guru. 

 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 4S5 

MASA 

: 11.30 – 12.40 a.m  

TAJUK 

: ULBS 

OBJEKTIF

 

 


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan cara pengendalian 2 jenis model yang mereka pilih untuk menjalankan ULBS.
 2. Mengenal pasti 1 daripada 24 aktiviti yang diterangkan untuk dipilih bagi tujuan ULBS.

AKTIVITI 

: Soal jawab,  

SISTEM BAHASA. 

: Ayat penyata. 

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT 

: KB-menjana minda, belajar cara belajar. 

REFLEKSI

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas

terkawal. Pelajar mencatat perkara yang diterangkan oleh guru. 

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 01.04.2009          HARI: RABU             MINGGU:14

MATA PELAJARAN 

: Pengajiaan Am 1 

TINGKATAN 

: 6AK2 

MASA 

: 10.55 – 12.05 a.m  

TAJUK 

: Pembentangan Kumpulan

 • Kejuruteraan Genetik

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan beberapa perkara yang disampaikan oleh pembentang
 2. selepas sesi pembentangan.

AKTIVITI 

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat dan mencatat nota.

BBM 

: Paparan LCD 

PENERAPAN        

    ILMU

NILAI 

: Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

: Bertanggungjawab, kesungguhan 

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas

terkawal. Pembentang menyampaikanhasil pembentangan dengan menarik.

Pelajar lain mendapat maklumat enting daripada pembentangan tersebut. 

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 02.04.2009          HARI: KHAMIS            MINGGU:14

MATA PELAJARAN 

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 4K3 

MASA

: 7.05 – 8.15 a.m  

TAJUK 

: ULBS 

OBJEKTIF

 

 


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan cara pengendalian 2 jenis model yang mereka pilih untuk menjalankan ULBS.
 2. Mengenal pasti 1 daripada 24 aktiviti yang diterangkan untuk dipilih bagi tujuan ULBS.

AKTIVITI 

: Soal jawab,

SISTEM BAHASA. 

: Ayat penyata. 

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT 

: KB-menjana minda, belajar cara belajar. 

REFLEKSI

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas

terkawal. Pelajar mencatat perkara yang diterangkan oleh guru. 

 

MATA PELAJARAN 

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 4S5 

MASA 

: 8.15 – 09.25 a.m  

TAJUK 

: ULBS 

OBJEKTIF 

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 24 jenis aktiviti yang digunakan untuk ULBS
 1. Mengenal pasti 1 daripada 24 aktiviti yang diterangkan untuk dipilih

  bagi tujuan ULBS.

AKTIVITI 

: Soal jawab,  

SISTEM BAHASA. 

: Ayat penyata. 

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT 

: KB-menjana minda, belajar cara belajar.

REFLEKSI

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat perkara yang diterangkan oleh guru.

 

MATA PELAJARAN 

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 5K2 

MASA 

: 10.55 – 12.05 a.m  

TAJUK

: Tatabahasa

 • Menyambungkan ayat

OBJEKTIF 

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan maksud maksud menyambungkan ayat
 2. Menyatakan panduan menyambungkan ayat dalam bentuk petikan
 3. Menyambungkan ayat dalam latihan yang diberikan.

AKTIVITI 

: Soal jawab, mencatat nota.  

BBM 

: Buku rujukan Bahasa Melayu,  

PENYERAPAN

    ILMU

    NILAI

 

: Morfologi dan sintaksis.

: Berdikari, Rasional

KBT 

: KB-menjana minda 

REFLEKSI 

: P&P berjalan lancar. Pelajar memberikan respon yang baik semasa P&P dijalankan. Mereka memberi kerjasama dalam sesi soal jawab. Suasana dalam kelas semasa P&P terkawal

 

 

 

.

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 03.04.2009          HARI: JUMAAT            MINGGU:14

MATA PELAJARAN 

Pengajiaan Am 1

TINGKATAN 

: 6AK2 

MASA 

: 07.05 – 8.15 a.m  

TAJUK 

: Sistem Kehakiman Malaysia

 • Fungsi Kehakiman di Malaysia
 • Sistem Kehakiman
  • Perlantikan dan Pemecatan Kehakiman.

OBJEKTIF

 

 


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 4 syarat perlantikan hakim bagi jawatan Hakim Tetap.
 2. Menyatakan 4 prosedur serta syarat lamtikan bagi jawatan Hakim Sementara.
 3. Menyatakan 3 Keahlian suruhanjaya Kehakiman dan Undang-undang serta fungsinya.
 4. Menyatakan 2 cara dan 4 sebab penamatan atau pemecatan jawatan Hakim 

AKTIVITI 

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

BBM 

: Buku Rujukan PA 

PENERAPAN        

    ILMU

NILAI 

 

: Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

: Bertanggungjawab, kesungguhan 

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN 

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 4K3 

MASA 

: 09.40 – 10.40 a.m  

TAJUK 

: ULBS 

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 24 jenis aktiviti yang digunakan untuk ULBS
 2. Mengenal pasti 1 daripada 24 aktiviti yang diterangkan untuk dipilih bagi tujuan ULBS.

AKTIVITI 

: Soal jawab,  

SISTEM BAHASA. 

: Ayat penyata. 

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI 

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan 

KBT 

: KB-menjana minda, belajar cara belajar.

REFLEKSI

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas

terkawal. Pelajar mencatat perkara yang diterangkan oleh guru. 

 

 

 

 

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 06.04.2009          HARI: ISNIN             MINGGU: 15

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 5K2

MASA

: 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK

: Karangan Jenis Perbahasan

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat.

 1. Menyatakan 2 bentuk karangan Jenis Perbahasan
 2. Menyatakan tajuk dan kehendak soalan bagi soalan yang dibincangkan.
 1. Menyatakan 5 isi karangan berdasarkan kehendak soalan yang
  1. dibincangkan.
 2. Menyatakan cara menghurai setiap satu isi karangan yang

  dibincangkan.

HURAIAAN

PELAJARAN

: HPU: 2.0        HPU: 8.0

HPK:2.1, 2.2      HPK: 8.1, 8.4

Aras: 3 (i)        Aras: 3 (i)

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota, latih tubi.

SISTEM BAHASA.

: Golongan Kata, Imbuhan, Kata Ganda, Kata Majmuk.

PENERAPAN     

ILMU

    NILAI

 

: Kemasyarakatan, Alam sekitar

: Kesopanan, bertanggungjawab dan bekerjasama..

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelaster kawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN

: Pengajiaan Am 1

TINGKATAN

: 6AK2

MASA

: 09.45 – 10.20a.m

TAJUK

: Bahagian A (Cara menghasilkan Esei yang baik)

OBJEKTIF

 


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan tajuk, skop soalan dan 5 isi dalam rangka karangan daripada soalan yang dibincangkan.
 2. Menghurai 5 isi karangan berdasarkan panduan yang diberi untuk menghasilkan sebuah karangan yang panjangnya 250 hingga 300 patah perkataan.

AKTIVITI

: Perbincangan, latih tubi

BBM

: Papan tulis

PENERAPAN        

    ILMU

NILAI

 

: Kenegaraan, sains sosial,

: Bertanggungjawab, kesungguhan

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya.

Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4S5

MASA

: 11.30 – 12.40 a.m

TAJUK

: Pendahuluan Karangan

OBJEKTIF

 

 


 

: Pelajar dapat.

 1. Menyatakan 5 perkara yang penting dalam menghasilkan pendahuluan jenis Puisi tradisional dan pendahuluan jenis Isu semasa..
 2. Menghasilkan pendahuluan karangan berdasarkan pendahuluan karangan jenis Puisi Tradisional dan pendahuluan jenis Isu Semasa yang dibincangkan.

HURAIAAN

PELAJARAN

: HPU: 2.0        HPU: 8.0

HPK:2.1, 2.2     HPK: 8.1, 8.4

Aras: 3 (i)        Aras: 3 (i)

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

SISTEM BAHASA.

: Golongan Kata, Imbuhan, Kata Ganda, Kata Majmuk.

BBM

: Buku Rujukan B.M SPM

PENERAPAN     

ILMU

 

: Kemasyarakatan, Alam sekitar

    NILAI

: Kesopanan, bertanggungjawab dan bekerjasama..

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 07.04.2009          HARI: SELASA            MINGGU: 15

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 5K2

MASA

: 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK

: KOMSAS

 • Sajak Keindahan Yang Hilang

OBJEKTIF

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan maksud setiap rangkap sajak.
 2. Menyatakan tema dan 4 persoalan dalam sajak.
 3. Menyatakan 4 nilai yang terdapat dalam sajak.
 4. Menyatakan 4 pengajaran yang terdapat dalam sajak.

AKTIVITI

: Soal jawab, mencatat nota.

BBM

: Buku Rujuklan KOMSAS, Buku Teks Antalogi Kerusi

PENYERAPAN

    ILMU

NILAI

 

: Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

: Berdikari, bertanggungjawab

KBT

: KB-menjana minda.

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4K3

MASA

: 8.15 – 09.25a.m

TAJUK

: KOMSAS

 • Sajak Anak Laut

OBJEKTIF

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan maksud setiap rangkap sajak.
 2. Menyatakan tema dan 4 persoalan dalam sajak.
 3. Menyatakan 4 nilai yang terdapat dalam sajak.
 4. Menyatakan 4 pengajaran yang terdapat dalam sajak.

AKTIVITI

: Soal jawab, mencatat nota.

BBM

: Buku Rujuklan KOMSAS, Buku Teks Antalogi Anak Laut.

PENYERAPAN

    ILMU

NILAI

 

: Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

: Berdikari, bertanggungjawab

KBT

: KB-menjana minda.

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4S5

MASA

: 11.30 – 12.40 a.m

TAJUK

: KOMSAS

 • Sajak Anak Laut

OBJEKTIF

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan maksud setiap rangkap sajak.
 2. Menyatakan tema dan 4 persoalan dalam sajak.
 3. Menyatakan 4 nilai yang terdapat dalam sajak.
 4. Menyatakan 4 pengajaran yang terdapat dalam sajak.

AKTIVITI

: Soal jawab, mencatat nota.

BBM

: Buku Rujuklan KOMSAS, Buku Teks Antalogi Anak Laut.

PENYERAPAN

    ILMU

NILAI

 

: Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

: Berdikari, bertanggungjawab

KBT

: KB-menjana minda.

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 08.04.2009          HARI: RABU             MINGGU:15

MATA PELAJARAN

: Pengajiaan Am 1

TINGKATAN

: 6AK2

MASA

: 10.55 – 12.05 a.m

TAJUK

: Pembentangan Kumpulan

 • Tenaga Alternatif

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan beberapa perkara yang disampaikan oleh pembentang selepas sesi pembentangan.

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat dan mencatat nota.

BBM

: Paparan LCD

PENERAPAN        

    ILMU

NILAI

 

: Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

: Bertanggungjawab, kesungguhan

REFLEKSI

 


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pembentang

menyampaikanhasil pembentangan dengan menarik.

Pelajar lain mendapat maklumat penting daripada pembentangan tersebut

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 09.04.2009          HARI: KHAMIS            MINGGU:15

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4K3

MASA

: 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK

: Pendahuluan Karangan

OBJEKTIF

 


 

: Pelajar dapat.

 1. Menyatakan 5 perkara yang penting dalam menghasilkan pendahuluan jenis Puisi tradisional dan pendahuluan jenis Isu semasa..
 2. Menghasilkan pendahuluan karangan berdasarkan pendahuluan karangan jenis Puisi Tradisional dan pendahuluan jenis Isu Semasa yang dibincangkan.

HURAIAAN

PELAJARAN

: HPU: 2.0        HPU: 8.0

HPK:2.1, 2.2      HPK: 8.1, 8.4

Aras: 3 (i)        Aras: 3 (i)

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

SISTEM BAHASA.

: Golongan Kata, Imbuhan, Kata Ganda, Kata Majmuk.

BBM

: Buku Rujukan B.M SPM

PENERAPAN     

ILMU

    NILAI

 

: Kemasyarakatan, Alam sekitar

: Kesopanan, bertanggungjawab dan bekerjasama..

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4S5

MASA

: 8.15 – 09.25 a.m

TAJUK

: Program Nilam

OBJEKTIF

: Pelajar dapat:

 1. Menambahkan lagi bahan bacaan mereka untuk dimuatkan dalam buku rekod Nilam

AKTIVITI

: Membaca.

SISTEM BAHASA.

: Bahasa Malaysia

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar.

REFLEKSI

:Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal.


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 5K2

MASA

: 10.55 – 12.05 a.m

TAJUK

: Program Nilam

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Menambahkan lagi bahan bacaan mereka untuk dimuatkan dalam buku rekod Nilam

AKTIVITI

: Membaca.

SISTEM BAHASA.

: Bahasa Malaysia

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar.

REFLEKSI

:Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal.

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 03.03.2009          HARI: JUMAAT            MINGGU:15

Cuti

Good Friday

Advertisements

~ oleh edmundjampang di April 8, 2009.

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: