RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MINGGU 16 DAN 17

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 13.04. 2009          HARI: ISNIN             MINGGU: 16

 

CUTI PERISTIWA

 

(EASTER MONDAY)


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 14.04.2009          HARI: SELASA            MINGGU: 16

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 5K2

MASA

: 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK

: KOMSAS (Prosa Klasik)

 • Cerita asal Usul Raja Kecil

OBJEKTIF

: Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan secara ringkas sinopsis cerita.
 2. Menyatakan watak dan perwatakan watak yang terlibat dalam drama.
 3. Menyatakan 4 nilai yang terdapat dalam cerita.
 1. Menyatakan 4 pengajaran yang terdapat dalam cerita.

AKTIVITI

: Soal jawab, mencatat nota.

BBM

: Buku Rujuklan KOMSAS

PENYERAPAN

    ILMU

NILAI

 

: Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

: Berdikari, bertanggungjawab

KBT

: KB-menjana minda.

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4K2

MASA

: 8.15 – 09.25a.m

TAJUK

: ULBS (Taksiran 1: Individu)

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan aktiviti mengikut model yang mereka pilih untuk menjalankan ULBS.

AKTIVITI

: Soal jawab secara berkumpulan.

SISTEM BAHASA.

: Ayat penyata.

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Pelajar yang dinilai menunjukkan kesungguhan untuk mendapatkan markah yang terbaik bagi ULBS mereka.


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4S5

MASA

: 11.30 – 12.40 a.m

TAJUK

: ULBS (Taksiran 1: Individu)

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan aktiviti mengikut model yang mereka pilih untuk menjalankan ULBS.

AKTIVITI

: Soal jawab secara berkumpulan.

SISTEM BAHASA.

: Ayat penyata.

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Pelajar yang dinilai menunjukkan

kesungguhan untuk mendapatkan markah yang terbaik bagi ULBS mereka.

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 15.04.2009          HARI: RABU             MINGGU: 16

MATA PELAJARAN

: Pengajiaan Am 1

TINGKATAN

: 6AK2

MASA

: 10.55 – 12.05 a.m

TAJUK

: Sistem Kehakiman Malaysia

 • Kebebasan Kehakiman.
  • Kod Etika Hakim 1994
 • Jenis Mahkamah
  • Mahkamah Awam
  • Mahkamah Khas
  • Mahkamah Syariah
  • Pengadilan lain

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 7 perkara dalam Kod Etika Hakim.
 1. Menyatakan 2 jenis Mahkamah Awam iaituMahkamah Atasan dan

  Mahkamah Rendah.

  1. Menyatakan 6 jenis Mahkamah Khas.
  2. Menyatakan 3 jenis Mahkamah Syariah.
 2. Menyatakan 5 jenis Badan Pengadilan Lain.

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

BBM

: Buku Rujukan PA

PENERAPAN    

    ILMU

NILAI

 

: Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

: Bertanggungjawab, kesungguhan

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 16.04.2009          HARI: KHAMIS            MINGGU: 16

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4K3

MASA

: 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK

: ULBS (Taksiran 1: Individu)

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan aktiviti mengikut model yang mereka pilih untuk menjalankan ULBS.

AKTIVITI

: Soal jawab secara berkumpulan.

SISTEM BAHASA.

: Ayat penyata.

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Pelajar yang dinilai menunjukkan kesungguhan untuk mendapatkan markah yang terbaik bagi ULBS

mereka.


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4K1

MASA

: 8.15 – 09.25 a.m

TAJUK

: ULBS (Taksiran 1: Individu)

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan aktiviti mengikut model yang mereka pilih untuk menjalankan ULBS.

AKTIVITI

: Soal jawab secara berkumpulan.

SISTEM BAHASA.

: Ayat penyata.

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI

 


 

: P&P berjalan dengan lancar. Pelajar yang dinilai menunjukkan kesungguhan untuk mendapatkan markah yang terbaik bagi ULBS mereka.


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 5K2

MASA

: 10.55 – 12.05 a.m

TAJUK

: Program Nilam

OBJEKTIF

Pelajar dapat:

 1. Membaca seberapa banyak buku yang mereka mampu.
 2. Mencatat isi kandungan buku yang mereka baca untuk bukti dalam rekod Nilam mereka.

AKTIVITI

: Membaca buku

BBM

: Buku-buku dalam perpustakaan.

PENYERAPAN

    ILMU

    NILAI

 

: Morfologi dan sintaksis.

: Berdikari, Rasional

KBT

: KB-menjana minda

REFLEKSI

:Keadaan terkawal. Pelajar mengikut arahan yang telah diterangkan sebelum pergi ke perpustakaan.

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 17.04.2009 HARI: JUMAAT            MINGGU: 16

MATA PELAJARAN

Pengajiaan Am 1

TINGKATAN

: 6AK2

MASA

: 07.05 – 8.15 a.m

TAJUK

: Sistem Kehakiman Malaysia

 • Jenis Mahkamah
  • Mahkamah Awam
   • Mahkamah Atasan
    • Mahkamah Persekutuan
    • Mahkamah Rayuan
    • Mahkamah Tinggi
   • Mahkamah Rendah
    • Mahkamah Sesyen
    • Mahkamah Majistret Kelas 1
    • Mahkamah Majistret Kelas 2
    • Mahkamah Penghulu

OBJEKTIF

 

 

 

 

 


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan keanggotaan serta bidang kuasa jenayah dan sivil Mahkamah Persekutuan.
 2. Menyatakan keanggotaan serta bidang kuasa jenayah dan sivil Mahkamah Rayuan.
 3. Menyatakan keanggotaan serta bidang kuasa jenayah dan sivil Mahkamah Tinggi.
 4. Menyatakan keanggotaan serta bidang kuasa jenayah dan sivil Mahkamah Sesyen.
 5. Menyatakan keanggotaan serta bidang kuasa jenayah dan sivil Mahkamah Majistret.
 6. Menyatakan keanggotaan serta bidangkuasa jenayah dan sivil Mahkamah Penghulu.

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

BBM

: Buku Rujukan PA

PENERAPAN    

    ILMU

NILAI

 

: Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

: Bertanggungjawab, kesungguhan

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana

kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4K3

MASA

: 09.40 – 10.40 a.m

TAJUK

: ULBS (Taksiran 1: Individu)

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan aktiviti mengikut model yang mereka pilih untuk menjalankan ULBS.

AKTIVITI

: Soal jawab secara berkumpulan.

SISTEM BAHASA.

: Ayat penyata.

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Pelajar yang dinilai menunjukkan kesungguhan untuk mendapatkan markah yang terbaik bagi ULBS mereka.

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 18.04.2009          HARI: SABTU            MINGGU: 16

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4K3

MASA

: 7.05 – 8.05 a.m

TAJUK

: ULBS (Taksiran 1: Individu)

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan aktiviti mengikut model yang mereka pilih untuk menjalankan ULBS.

AKTIVITI

: Soal jawab secara berkumpulan.

SISTEM BAHASA.

: Ayat penyata.

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI     

:P&P berjalan dengan lancar. Pelajar yang dinilai menunjukkan kesungguhan untuk mendapatkan markah yang terbaik bagi ULBS mereka.


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4K1

MASA

: 8.05 – 09.05 a.m

TAJUK        

:ULBS (Taksiran 1: Individu)

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan aktiviti mengikut model yang mereka pilih untuk menjalankan ULBS.

AKTIVITI

: Soal jawab secara berkumpulan.

SISTEM BAHASA.

: Ayat penyata.

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT    

:KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI     

.

: P&P berjalan dengan lancar. Pelajar yang dinilai menunjukkan

kesungguhan untuk mendapatkan markah yang terbaik bagi ULBS mereka


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 5K2

MASA

: 10.25 – 11.25 a.m

TAJUK

: Program Nilam

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Membaca seberapa banyak buku yang mereka mampu.
 2. Mencatat isi kandungan buku yang mereka baca untuk bukti dalam rekod Nilam mereka.

AKTIVITI

: Membaca

BBM

: Buku-buku dalam perpustakaan.

PENYERAPAN

    ILMU

    NILAI

 

: Morfologi dan sintaksis.

: Berdikari, Rasional

KBT

: KB-menjana minda

REFLEKSI

:Keadaan terkawal. Pelajar mengikut arahan yang telah diterangkan sebeum pergi ke perpustakaan.

 

 

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 20.04. 2009          HARI: ISNIN             MINGGU:17

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 5K2

MASA

: 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK

: Karangan Jenis Ulasan

OBJEKTIF

: Pelajar dapat.

 1. Menyatakan format karangan jenis Ulasan
 2. Menyatakan tajuk dan kehendak soalan bagi soalan yang dibincangkan.
 3. Menyatakan 4 isi karangan berdasarkan kehendak soalan yang dibincangkan.
 4. Menyatakan cara menghurai setiap satu isi karangan yang dibincangkan.

HURAIAAN

PELAJARAN

: HPU: 2.0        HPU: 8.0

: HPK:2.1, 2.2      HPK: 8.1, 8.

: Aras: 3 (i)        Aras: 3 (i)

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota, latih tubi.

SISTEM BAHASA.    

: Golongan Kata, Imbuhan, Kata Ganda, Kata Majmuk.

PENERAPAN     

ILMU

    NILAI

 

: Kemasyarakatan, Alam sekitar

: Kesopanan, bertanggungjawab dan bekerjasama..

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN

: Pengajiaan Am 1

TINGKATAN

: 6AK2

MASA

: 09.45 – 10.20a.m

TAJUK

: Bahagian B (Cara menghasilkan Esei yang baik)

OBJEKTIF

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan tajuk, skop soalan dan 5 isi dalam rangka karangan daripada soalan yang dibincangkan.
 2. Menghurai 5 isi karangan berdasarkan panduan yang diberi untuk menghasilkan sebuah karangan yang panjangnya 250 hingga 300 patah perkataan.

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

BBM

: Buku Rujukan PA

PENERAPAN    

    ILMU

 

: Kenegaraan, sains sosial,

: Bertanggungjawab, kesungguhan

NILAI

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4S5

MASA

: 11.30 – 12.40 a.m

TAJUK

: ULBS (Taksiran 1: Individu)

OBJEKTIF

: Pelajar dapat:

 
 1. Menyampaikan aktiviti mengikut model yang mereka pilih untuk menjalankan ULBS.

AKTIVITI

: Soal jawab secara berkumpulan.

SISTEM BAHASA.

: Ayat penyata.

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI

: P&P berjalan dengan lancar. Pelajar yang dinilai menunjukkan kesungguhan untuk mendapatkan markah yang terbaik bagi ULBS mereka.

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 21.04.2009          HARI: SELASA            MINGGU: 17

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 5K2

MASA

: 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK

: KOMSAS

 • Cerpen : Virus Zel Untuk Abah

OBJEKTIF

: Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan secara ringkas sinopsis cerpen.
 2. Menyatakan tema dan 4 persoalan dalam cerpen.
 3. Menyatakan 4 nilai yang terdapat dalam cerpen.
 4. Menyatakan 4 pengajaran yang terdapat dalam cerpen.
 5. Menjawab 3 soalan latih tubi yang diberi.

AKTIVITI

: Soal jawab, mencatat nota.

BBM

: Buku Rujuklan KOMSAS

PENYERAPAN

    ILMU

NILAI

 

: Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

: Berdikari, bertanggungjawab

KBT

: KB-menjana minda.

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4K2

MASA

: 8.15 – 09.25a.m

TAJUK

: ULBS (Taksiran 1: Individu)

OBJEKTIF

: Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan aktiviti mengikut model yang mereka pilih untuk menjalankan ULBS.

AKTIVITI

: Soal jawab secara berkumpulan.

SISTEM BAHASA.

: Ayat penyata.

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI    

: P&P berjalan dengan lancar. Pelajar yang dinilai menunjukkan kesungguhan untuk mendapatkan markah yang terbaik bagi ULBS mereka.


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4S5

MASA

: 11.30 – 12.40 a.m

TAJUK

: ULBS (Taksiran 1: Individu)

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan aktiviti mengikut model yang mereka pilih untuk menjalankan ULBS.

AKTIVITI

: Soal jawab secara berkumpulan.

SISTEM BAHASA.

: Ayat penyata.

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI     

: P&P berjalan dengan lancar. Pelajar yang dinilai menunjukkan kesungguhan untuk mendapatkan markah yang terbaik bagi ULBS mereka.

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 22.04.2009          HARI: RABU             MINGGU: 17

MATA PELAJARAN

: Pengajiaan Am 1

TINGKATAN

: 6AK2

MASA

: 10.55 – 12.05 a.m

TAJUK


 

: Sistem Kehakiman Malaysia

 • Perbezaan struktur Mahkamah antara Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak.

   

 • Jenis Mahkamah
  • Mahkamah Khas
  • Mahkamah Khas Raja-raja
  • Mahkamah Juvenil
  • Mahkamah Tentera
  • Mahkamah Bumiputera
  • Mahkamah Perusahaan
  • Mahkamah Syariah

OBJEKTIF

 

Ma

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 5 jenis Mahkamah Khas.
 2. Menyatakan keanggotaan serta bidang kuasa bagi setiap jenis
 3. Menyatakan keanggotaan serta bidang kuasa bagi setiap jenis Mahkamah Syariah

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

BBM

: Buku Rujukan PA

PENERAPAN    

    ILMU

NILAI

 

: Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

: Bertanggungjawab, kesungguhan

REFLEKSI    

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 23.04.2009          HARI: KHAMIS            MINGGU: 17

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4K3

MASA

: 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK

: ULBS (Taksiran 1: Individu)

OBJEKTIF

: Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan aktiviti mengikut model yang mereka pilih untuk menjalankan ULBS.

AKTIVITI

: Soal jawab secara berkumpulan.

SISTEM BAHASA.

: Ayat penyata.

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI

: P&P berjalan dengan lancar. Pelajar yang dinilai menunjukkan

kesungguhan untuk mendapatkan markah yang terbaik bagi ULBS mereka.


 

MATA PELAJARAN    

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4K1

MASA

: 8.15 – 09.25 a.m

TAJUK

: ULBS (Taksiran 1: Individu)

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan aktiviti mengikut model yang mereka pilih untuk menjalankan ULBS.

AKTIVITI

: Soal jawab secara berkumpulan.

SISTEM BAHASA.

: Ayat penyata.

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI

 


 


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 5K2

MASA

: 10.55 – 12.05 a.m

TAJUK

: Tatabahasa

 • Memisahkan Ayat

OBJEKTIF

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan maksud memisahkan ayat
 2. Menyatakan panduan memisahkan ayat dalam bentuk petikan
 3. Membuat latihan memisahkan ayat yang diberi.

AKTIVITI

: Soal jawab, latih tubi.

BBM

: Buku rujukan Bahasa Melayu,

PENYERAPAN

    ILMU

    NILAI

 

: Morfologi dan sintaksis.

: Berdikari, Rasional

KBT

: KB-menjana minda

REFLEKSI        :


 

            

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 24.04.2009          HARI: JUMAAT            MINGGU: 17

MATA PELAJARAN

Pengajiaan Am 1

TINGKATAN

: 6AK2

MASA

: 07.05 – 8.15 a.m

TAJUK

: Sistem Kehakiman Malaysia

 • Atur Cara (Prosiding) Mahkamah
 • Perkhidmatan Perundangan
  • Biro Bantuan Guaman
  • Pesuruhjaya Sumpah
 • Lembaga Pengampunan.

OBJEKTIF

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan Atur Cara Sivil, Jenayah dan Atur cara di Mahkamah.
 2. Menyatakan fungsi Biro Bantuan Guaman dan Pesuruhjaya Sumpah
 3. Menyatakan keanggotaan dan proses Lembaga Pengampunan

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

BBM

: Buku Rujukan PA

PENERAPAN    

    ILMU

NILAI

 

: Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

: Bertanggungjawab, kesungguhan

REFLEKSI    

 


 


 

MATA PELAJARAN    

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4K3

MASA

: 09.40 – 10.40 a.m

TAJUK

: ULBS (Taksiran 1: Individu)

OBJEKTIF

: Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan aktiviti mengikut model yang mereka pilih untuk menjalankan ULBS.

AKTIVITI

: Soal jawab secara berkumpulan.

SISTEM BAHASA.    

: Ayat penyata.

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI

 


 

~ oleh edmundjampang di April 23, 2009.

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out / Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out / Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out / Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out / Tukar )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: