RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 18 DAN 19

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 27.04. 2009          HARI: ISNIN             MINGGU:18

MATA PELAJARAN 

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 5K2 

MASA 

: 7.05 – 8.15 a.m  

TAJUK 

: Karangan

 • Cara menghurai isi karangan 

OBJEKTIF 

: Pelajar dapat.

 1. Menyatakan tajuk dan kehendak soalan bagi soalan yang dibincangkan.
 2. Menyatakan 4 isi karangan berdasarkan kehendak soalan yang dibincangkan.
 3. Menyatakan 5 perkara untuk menghurai setiap satu isi karangan yang dibincangkan.

HURAIAAN

PELAJARAN 

: HPU: 2.0        HPU: 8.0

: HPK:2.1, 2.2      HPK: 8.1, 8.

: Aras: 3 (i)        Aras: 3 (i) 

AKTIVITI 

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota, latih tubi. 

SISTEM BAHASA.     

: Golongan Kata, Imbuhan, Kata Ganda, Kata Majmuk. 

PENERAPAN     

ILMU

    NILAI 

 

: Kemasyarakatan, Alam sekitar

: Kesopanan, bertanggungjawab dan bekerjasama..  

KBT 

: KB-menjana minda, belajar cara belajar 

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN 

: Pengajiaan Am 1 

TINGKATAN 

: 6AK2 

MASA 

: 09.45 – 10.20a.m 

TAJUK 

: Bahagian B (Cara menghasilkan Esei yang baik) 

OBJEKTIF

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan tajuk, skop soalan dan 5 isi dalam rangka karangan daripada soalan yang dibincangkan.
 2. Menghurai 5 isi karangan berdasarkan panduan yang diberi untuk menghasilkan sebuah karangan yang panjangnya 250 hingga 300 patah perkataan.  

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

BBM 

: Buku Rujukan PA

PENERAPAN    

    ILMU 

 

: Kenegaraan, sains sosial,

: Bertanggungjawab, kesungguhan 

NILAI 

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN 

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 4S5 

MASA 

: 11.30 – 12.40 a.m  

TAJUK 

: Karangan

 • Cara menghurai isi karangan 

OBJEKTIF 

: Pelajar dapat.

 1. Menyatakan tajuk dan kehendak soalan bagi soalan yang dibincangkan.
 2. Menyatakan 4 isi karangan berdasarkan kehendak soalan yang dibincangkan.
 3. Menyatakan 5 perkara untuk menghurai setiap satu isi karangan yang dibincangkan.

HURAIAAN

PELAJARAN 

: HPU: 2.0        HPU: 8.0

: HPK:2.1, 2.2      HPK: 8.1, 8.

: Aras: 3 (i)        Aras: 3 (i) 

AKTIVITI 

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota, latih tubi. 

SISTEM BAHASA.     

: Golongan Kata, Imbuhan, Kata Ganda, Kata Majmuk. 

PENERAPAN     

ILMU

    NILAI 

 

: Kemasyarakatan, Alam sekitar

: Kesopanan, bertanggungjawab dan bekerjasama..

KBT 

: KB-menjana minda, belajar cara belajar 

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan. 

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 28.04.2009          HARI: SELASA            MINGGU: 18

MATA PELAJARAN 

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 5K2 

MASA 

: 7.05 – 8.15 a.m  

TAJUK 

: KOMSAS

 • Prosa Moden: Drama Puteri Li Po

OBJEKTIF 

: Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan secara ringkas sinopsis drama
 2. Menyatakan tema dan 4 persoalan dalam darama
 3. Menyatakan 4 nilai yang terdapat dalam drama
 4. Menyatakan 4 pengajaran yang terdapat dalam drama
 5. Menjawab 3 soalan latih tubi yang diberi. 

AKTIVITI 

: Soal jawab, mencatat nota. 

BBM 

: Buku Rujuklan KOMSAS

PENYERAPAN

    ILMU

NILAI 

 

: Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

: Berdikari, bertanggungjawab 

KBT 

: KB-menjana minda. 

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN 

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 4K3

MASA 

: 8.15 – 09.25a.m  

TAJUK 

: KOMSAS

 • Prosa Tradisional: Peminangan Puteri Gnung Ledang

OBJEKTIF 

: Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan secara ringkas sinopsis cerita.
 2. Menyatakan tema dan 4 persoalan dalam cerita
 3. Menyatakan 4 nilai yang terdapat dalam cerita
 4. Menyatakan 4 pengajaran yang terdapat dalam cerita
 5. Menjawab 3 soalan latih tubi yang diberi. 

AKTIVITI 

: Soal jawab, mencatat nota. 

BBM 

: Buku Rujuklan KOMSAS

PENYERAPAN

    ILMU

NILAI 

 

: Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

: Berdikari, bertanggungjawab 

KBT 

: KB-menjana minda. 

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN 

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 4S5 

MASA 

: 11.30 – 12.40 a.m  

TAJUK 

: KOMSAS

 • Prosa Tradisional: Peminangan Puteri Gunung Ledang

OBJEKTIF 

: Pelajar dapat:

 1. Menyampaikan secara ringkas sinopsis cerita
 2. Menyatakan tema dan 4 persoalan dalam cerita
 3. Menyatakan 4 nilai yang terdapat dalam cerita
 4. Menyatakan 4 pengajaran yang terdapat dalam cerita
 5. Menjawab 3 soalan latih tubi yang diberi. 

AKTIVITI 

: Soal jawab, mencatat nota. 

BBM 

: Buku Rujuklan KOMSAS

PENYERAPAN

    ILMU

NILAI 

 

: Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

: Berdikari, bertanggungjawab 

KBT 

: KB-menjana minda. 

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 29.04.2009          HARI: RABU             MINGGU: 18

MATA PELAJARAN 

: Pengajiaan Am 1 

TINGKATAN 

: 6AK2 

MASA 

: 10.55 – 12.05 a.m  

TAJUK


 

: Sistem Kehakiman Malaysia

 • Majlis peguam Malaysia
  • Keanggotaan Majlis Peguam Malaysia
  • Lembaga Tatatertib Peguam-Peguam
  • Bidang Kuasa Lembaga Tatatertib Peguam-peguam
 • Majlis Perubatan Malaysia
  • Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam
  • Tribunal Tuntutan Pengguna
  • Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan keanggotaan Majlis Peguam Malaysia
 2. Menyatakan keanggotaan Lembaga Tatatertib Peguam-peguam.
 3. Menyatakan bidang kuasa Lembaga Tatatertib Peguam-peguam.
 4. Menyatakan peranan Lembaga tatatertib Perkhidmatan Awam
 5. Menyatakan bidang kuasa Tribunal Tuntutan Pengguna
 6. Menyatakan bidang kuasa Tribunal Tuntutan Pembali Rumah

AKTIVITI 

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota. 

BBM 

: Buku Rujukan PA 

PENERAPAN    

    ILMU

NILAI 

 

: Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

: Bertanggungjawab, kesungguhan 

REFLEKSI    

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan. 

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 30.04.2009          HARI: KHAMIS            MINGGU: 18

MATA PELAJARAN 

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 4K3 

MASA 

: 7.05 – 8.15 a.m  

TAJUK 

: Karangan

 • Cara menghurai isi karangan 

OBJEKTIF 

: Pelajar dapat.

 1. Menyatakan tajuk dan kehendak soalan bagi soalan yang dibincangkan.
 2. Menyatakan 4 isi karangan berdasarkan kehendak soalan yang dibincangkan.
 3. Menyatakan 5 perkara untuk menghurai setiap satu isi karangan yang dibincangkan.

HURAIAAN

PELAJARAN 

: HPU: 2.0        HPU: 8.0

: HPK:2.1, 2.2      HPK: 8.1, 8.

: Aras: 3 (i)        Aras: 3 (i)

AKTIVITI 

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota, latih tubi. 

SISTEM BAHASA.     

: Golongan Kata, Imbuhan, Kata Ganda, Kata Majmuk. 

PENERAPAN     

ILMU

    NILAI 

 

: Kemasyarakatan, Alam sekitar

: Kesopanan, bertanggungjawab dan bekerjasama..

KBT 

: KB-menjana minda, belajar cara belajar 

REFLEKSI

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN    

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 4S5

MASA 

: 8.15 – 09.25 a.m  

TAJUK 

: Tatabahasa

 • Membetulkan kesalahan ejaan dan imbuhan dalam ayat
 • Membetulkan kesalahan kata dan istilah dalam ayat

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 1 kesalahan ejaan dan 1 kesalahan imbuhan dalam ayat yang diberi dan membetulkannya.
 2. Menyatakan 1kesalahan kata dan 1 kesalahan istilah dalam ayat yang diberi dan membetulkannya.

AKTIVITI 

: Soal jawab, mencatat nota

SISTEM BAHASA. 

: Ayat penyata. 

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan 

KBT 

: KB-menjana minda, belajar cara belajar 

REFLEKSI

:P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana

kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru

memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN 

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 5K2 

MASA 

: 10.55 – 12.05 a.m  

TAJUK 

: Tatabahasa

 • Membetulkan kesalahan ejaan dan imbuhan dalam ayat
 • Membetulkan kesalahan kata dan istilah dalam ayat

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 1 kesalahan ejaan dan 1 kesalahan imbuhan dalam ayat yang diberi dan membetulkannya.
 2. Menyatakan 1kesalahan kata dan 1 kesalahan istilah dalam ayat yang diberi dan membetulkannya

AKTIVITI 

: Soal jawab, mencatat nota

SISTEM BAHASA. 

: Morfologi, sintaksis: Ayat penyata.

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI 

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan 

KBT 

: KB-menjana minda, belajar cara belajar 

REFLEKSI

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana

kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru

memberikan penerangan.

            

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 01.05.2009          HARI: JUMAAT            MINGGU: 18

 

CUTI HARI PEKERJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 04.05. 2009          HARI: ISNIN             MINGGU:19

MATA PELAJARAN 

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 5K2 

MASA 

: 7.05 – 8.15 a.m  

TAJUK 

: Ulangkaji :- Rumusan Karangan

OBJEKTIF 

: Pelajar dapat.

 1. Menyatakan cara menghasilkan perenggan pengenalan rumusan.
 2. Menyatakan cara mencari isi tersurat dan menulis isi tersebut dalam bentuk perenggan
 3. Menyatakan cara isi tersirat dan menulis isi tersebut dalam bentuk perenggan.
 4. Menyatakan cara menghasilkan kesimpulan rumusan.
 5. Menyatakan cara menjawab soalan kefahaman berdasarkan petikan rumusan yang diberi.

HURAIAAN

PELAJARAN

: HPU: 2.0        HPU: 8.0

: HPK:2.1, 2.2 HPK: 8.1, 8.

: Aras: 3 (i)        Aras: 3 (i) 

AKTIVITI 

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota, latih tubi. 

SISTEM BAHASA.     

: Golongan Kata, Imbuhan, Kata Ganda, Kata Majmuk. 

PENERAPAN     

ILMU

    NILAI 

 

: Kemasyarakatan, Alam sekitar

: Kesopanan, bertanggungjawab dan bekerjasama..  

KBT 

: KB-menjana minda, belajar cara belajar 

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN 

: Pengajiaan Am 1 

TINGKATAN 

: 6AK2 

MASA 

: 09.45 – 10.20a.m 

TAJUK 

: Karangan Bahagian A (Cara menghasilkan Esei yang baik)

OBJEKTIF

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan tajuk, skop soalan dan 5 isi dalam rangka karangan daripada soalan yang dibincangkan.
 2. Menghurai 5 isi karangan berdasarkan panduan yang diberi untuk menghasilkan sebuah karangan yang panjangnya 250 hingga 300 patah perkataan.  

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota.

BBM 

: Buku Rujukan PA 

PENERAPAN    

    ILMU 

 

: Kenegaraan, sains sosial,

: Bertanggungjawab, kesungguhan 

NILAI 

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN 

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 4S5 

MASA 

: 11.30 – 12.40 a.m  

TAJUK 

: Ulangkaji :- Rumusan Karangan

OBJEKTIF 

: Pelajar dapat.

 1. Menyatakan cara menghasilkan perenggan pengenalan rumusan.
 2. Menyatakan cara mencari isi tersurat dan menulis isi tersebut dalam bentuk perenggan
 3. Menyatakan cara isi tersirat dan menulis isi tersebut dalam bentuk perenggan.
 4. Menyatakan cara menghasilkan kesimpulan rumusan.
 5. Menyatakan cara menjawab soalan kefahaman berdasarkan petikan rumusan yang diberi.

HURAIAAN

PELAJARAN 

: HPU: 2.0        HPU: 8.0

: HPK:2.1, 2.2 HPK: 8.1, 8.

: Aras: 3 (i)        Aras: 3 (i) 

AKTIVITI 

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota, latih tubi.

SISTEM BAHASA.     

: Golongan Kata, Imbuhan, Kata Ganda, Kata Majmuk. 

PENERAPAN     

ILMU

    NILAI 

 

: Kemasyarakatan, Alam sekitar

: Kesopanan, bertanggungjawab dan bekerjasama..  

KBT 

: KB-menjana minda, belajar cara belajar 

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan. 

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 05.05.2009          HARI: SELASA            MINGGU: 19

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 5K2 

MASA 

: 7.05 – 8.15 a.m  

TAJUK 

: Ulangkaji KOMSAS

 • Panduan menjawab soalan kefahaman berdasarkan KOMSAS

OBJEKTIF 

: Pelajar dapat:

 1. Mengaplikasikan cara menjawab 3 soalan kefahaman KOMSAS dalam peperiksaan nanti.

AKTIVITI 

: Soal jawab, mencatat nota. 

BBM 

: Buku Rujuklan KOMSAS 

PENYERAPAN

    ILMU

NILAI 

 

: Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

: Berdikari, bertanggungjawab 

KBT 

: KB-menjana minda. 

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN 

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 4K3

MASA 

: 8.15 – 09.25a.m  

TAJUK 

: Ulangkaji KOMSAS

 • Panduan menjawab soalan kefahaman berdasarkan KOMSAS

OBJEKTIF 

: Pelajar dapat:

 1. Mengaplikasikan cara menjawab 3 soalan kefahaman KOMSAS dalam peperiksaan nanti.

AKTIVITI 

: Soal jawab, mencatat nota. 

BBM 

: Buku Rujuklan KOMSAS 

PENYERAPAN

    ILMU

NILAI 

 

: Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

: Berdikari, bertanggungjawab 

KBT 

: KB-menjana minda. 

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan. 


 

MATA PELAJARAN 

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN 

: 4S5 

MASA 

: 11.30 – 12.40 a.m  

TAJUK 

: Ulangkaji KOMSAS

 • Panduan menjawab soalan kefahaman berdasarkan KOMSAS

OBJEKTIF 

: Pelajar dapat:

 1. Mengaplikasikan cara menjawab 3 soalan kefahaman KOMSAS dalam peperiksaan nanti.

AKTIVITI 

: Soal jawab, mencatat nota.

BBM 

: Buku Rujuklan KOMSAS 

PENYERAPAN

    ILMU

NILAI 

 

: Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

: Berdikari, bertanggungjawab 

KBT 

: KB-menjana minda. 

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 06.05.2009          HARI: RABU             MINGGU: 19

MATA PELAJARAN 

: Pengajiaan Am 1 

TINGKATAN 

: 6AK2 

MASA 

: 10.55 – 12.05 a.m

TAJUK


 

: Sistem Kehakiman Malaysia

 • Atur Cara Mahkamah
  • Atur Cara Sivil
  • Atur Cara Jenayah
 • Perkhidmatan Perundangan
  • Peguam Negara
  • Peguamcara Negara dan Penggubal Undang-Undang Parlimen
  • Suruhanjaya perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan
  • Biro Bantuan Guaman
  • Pesuruhjaya Sumpah
 • Lembaga Pengampunan

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan Atur Cara Sivil dan Atur Cara Jenayah dalam Mahkamah.
 2. Menyatakan Bidang kuasa Peguam Negara
 3. Menyatakan Bidang kuasa Peguamcara Negara dan Penggubal Undang-undang Parlimen
 4. Menyatakan Bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan
 5. Menyatakan Bidang kuasa Biro Bantuan Guaman
 6. Menyatakan Bidang kuasa Pesuruhjaya Sumpah
 7. Menyatakan Bidang kuasa Lembaga Pengampunan.

AKTIVITI 

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota. 

BBM 

: Buku Rujukan PA 

PENERAPAN    

    ILMU

NILAI 

 

: Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

: Bertanggungjawab, kesungguhan 

REFLEKSI    

: P&P ditunda kerana kebanyakan pelajar terlibat dengan penutupan bulan Bahasa dan ada yang terlibat dengan MUET.

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 07.05.2009          HARI: KHAMIS            MINGGU: 19

MATA PELAJARAN 

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 4K3 

MASA 

: 7.05 – 8.15 a.m  

TAJUK 

: Ulangkaji :- Rumusan Karangan

OBJEKTIF 

: Pelajar dapat.

 1. Menyatakan cara menghasilkan perenggan pengenalan rumusan.
 2. Menyatakan cara mencari isi tersurat dan menulis isi tersebut dalam bentuk perenggan
 3. Menyatakan cara isi tersirat dan menulis isi tersebut dalam bentuk perenggan.
 4. Menyatakan cara menghasilkan kesimpulan rumusan.
 5. Menyatakan cara menjawab soalan kefahaman berdasarkan petikan rumusan yang diberi.

HURAIAAN

PELAJARAN 

: HPU: 2.0        HPU: 8.0

: HPK:2.1, 2.2 HPK: 8.1, 8.

: Aras: 3 (i)        Aras: 3 (i) 

AKTIVITI 

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota, latih tubi.

SISTEM BAHASA.     

: Golongan Kata, Imbuhan, Kata Ganda, Kata Majmuk. 

PENERAPAN     

ILMU

    NILAI 

 

: Kemasyarakatan, Alam sekitar

: Kesopanan, bertanggungjawab dan bekerjasama..  

KBT 

: KB-menjana minda, belajar cara belajar 

REFLEKSI

:


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 4S5

MASA 

: 8.15 – 09.25 a.m  

TAJUK 

: Tatabahasa

 • Membetulkan kesalahan kata dan istilah dalam ayat
 • Peribahasa

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 1kesalahan kata dan 1 kesalahan istilah dalam ayat yang diberi dan membetulkannya.
 2. Menyatakan cara menjawab soalan peribahada

AKTIVITI 

: Soal jawab, mencatat nota

SISTEM BAHASA. 

: Ayat penyata. 

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan 

KBT 

: KB-menjana minda, belajar cara belajar 

REFLEKSI

:P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana

kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru

memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN 

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 5K2 

MASA 

: 10.55 – 12.05 a.m  

TAJUK 

: Tatabahasa

 • Membetulkan kesalahan kata dan istilah dalam ayat
 • Peribahasa

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 1kesalahan kata dan 1 kesalahan istilah dalam ayat yang diberi dan membetulkannya.
 2. Menyatakan cara menjawab soalan peribahasa

AKTIVITI 

: Soal jawab, mencatat nota

SISTEM BAHASA. 

: Ayat penyata. 

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan 

KBT 

: KB-menjana minda, belajar cara belajar 

REFLEKSI

 

            

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 08.05.2009          HARI: JUMAAT            MINGGU: 19

MATA PELAJARAN 

Pengajiaan Am 1 

TINGKATAN 

: 6AK2 

MASA 

: 07.05 – 8.15 a.m  

TAJUK


 

: Sistem Kehakiman Malaysia

 • Atur Cara Mahkamah
  • Atur Cara Sivil
  • Atur Cara Jenayah
 • Perkhidmatan Perundangan
  • Peguam Negara
  • Peguamcara Negara dan Penggubal Undang-Undang Parlimen
  • Suruhanjaya perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan
  • Biro Bantuan Guaman
  • Pesuruhjaya Sumpah
 • Lembaga Pengampunan

OBJEKTIF

 

Ma

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan Atur Cara Sivil dan Atur Cara Jenayah dalam Mahkamah.
 2. Menyatakan Bidang kuasa Peguam Negara
 3. Menyatakan Bidang kuasa Peguamcara Negara dan Penggubal Undang-undang Parlimen
 4. Menyatakan Bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan
 5. Menyatakan Bidang kuasa Biro Bantuan Guaman
 6. Menyatakan Bidang kuasa Pesuruhjaya Sumpah
 7. Menyatakan Bidang kuasa Lembaga Pengampunan.

AKTIVITI 

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, mencatat nota. 

BBM 

: Buku Rujukan PA 

PENERAPAN    

    ILMU

NILAI 

 

: Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

: Bertanggungjawab, kesungguhan 

REFLEKSI    

:


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia 

TINGKATAN 

: 4K3 

MASA 

: 09.40 – 10.40 a.m  

TAJUK 

: Tatabahasa

 • Membetulkan kesalahan ejaan dan imbuhan dalam ayat
 • Membetulkan kesalahan kata dan istilah dalam ayat
 • Peribahasa

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 1 kesalahan ejaan dan 1 kesalahan imbuhan dalam ayat yang diberi dan membetulkannya.
 2. Menyatakan 1kesalahan kata dan 1 kesalahan istilah dalam ayat yang diberi dan membetulkannya.
 3. Menyatakan cara menjawab soalan peribahasa

AKTIVITI 

: Soal jawab, mencatat nota

SISTEM BAHASA. 

: Ayat penyata. 

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan 

KBT 

: KB-menjana minda, belajar cara belajar 

REFLEKSI

:

Advertisements

~ oleh edmundjampang di Mei 6, 2009.

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: