RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAGI MINGGU 22 DAN MINGGU 25

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 25.05. 2009          HARI: ISNIN             MINGGU:22

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 5K2

MASA

: 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK

: Peperiksaan Semester Satu

AKTIVITI

 

ULANGKAJI


 

MATA PELAJARAN

: Pengajiaan Am 1

TINGKATAN

: 6AK2

MASA

: 09.45 – 10.20a.m

TAJUK

: Peperiksaan Semester Satu

AKTIVITI

 

GEOGRAFI (KERTAS 1)


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4S5

MASA

: 11.30 – 12.40 a.m

TAJUK

: Peperiksaan Semester Satu

AKTIVITI

 

PENDIDIKAN ISLAM (KERTAS 2)

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 26.05.2009          HARI: SELASA            MINGGU: 22

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 5K2

MASA

: 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK

: Peperiksaan Semester Satu

AKTIVITI

 

ULANGKAJI


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4K3

MASA

: 8.15 – 09.25a.m

TAJUK

: Peperiksaan Semester Satu

AKTIVITI

 

ERT (KERTAS 1)


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4S5

MASA

: 11.30 – 12.40 a.m

TAJUK

: Peperiksaan Semester Satu

AKTIVITI

 

SAINS SUKAN (KERTAS 1)

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 27.05.2009          HARI: RABU             MINGGU: 22

MATA PELAJARAN

: Pengajiaan Am 1

TINGKATAN

: 6AK2

MASA

: 10.55 – 12.05 a.m

TAJUK

:Peperiksaan Semester Satu

AKTIVITI

Ma

 

GEOGRAFI (KERTAS 2)

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 28.05.2009          HARI: KHAMIS            MINGGU: 22

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4K3

MASA

: 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK

: Peperiksaan Semester Satu

AKTIVITI

 

PEMBETULAN


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4S5

MASA

: 8.15 – 09.25 a.m

TAJUK

: Peperiksaan Semester Satu

AKTIVITI

 

PEMBETULAN


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 5K2

MASA

: 10.55 – 12.05 a.m

TAJUK

: Peperiksaan Semester Satu

AKTIVITI


 

 

RAPTAI UNTUK HARI PENYAMPAIAN HADIAH

            

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 29.05.2009          HARI: JUMAAT            MINGGU: 22

 

HARI PENYAMPAIAN HADIAH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 15.06. 2009          HARI: ISNIN             MINGGU:25

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 5K2

MASA

: 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK

: PEMBETULAN PEPERIKSAAN PENGGAL 1

KERTAS 2: Soalan 1:Rumusan Karangan

OBJEKTIF

: Pelajar dapat.

 1. Mengenalpasti kesilapan semasa menjawab soalan rumusan karangan.
 2. Membuat pembetulan.

HURAIAAN

PELAJARAN

: HPU: 2.0        HPU: 8.0

: HPK:2.1, 2.2 HPK: 8.1, 8.

: Aras: 3 (i)        Aras: 3 (i)

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, membuat pembetulan.

SISTEM BAHASA.    

: Golongan Kata, Imbuhan, Kata Ganda, Kata Majmuk.

PENERAPAN     

ILMU

    NILAI

 

: Kemasyarakatan, Alam sekitar

: Kesopanan, bertanggungjawab dan bekerjasama..

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN

: Pengajiaan Am 1

TINGKATAN

: 6AK2

MASA

: 09.45 – 10.20a.m

TAJUK

: PEMBETULAN PEPERIKSAAN PENGGAL 1

KERTAS 2: Karangan Bahagian A; Soalan 1

OBJEKTIF

: Pelajar dapat:

 1. Mengenalpasti kesilapan semasa menjawab soalan karangan.
 2. Membuat pembetulan.

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, membuat pembetulan.

BBM

: Kertas Soalan Peperiksaan Penggal 1

PENERAPAN    

    ILMU

NILAI

 

: Kenegaraan, sains sosial,

: Bertanggungjawab, kesungguhan

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4S5

MASA

: 11.30 – 12.40 a.m

TAJUK

: PEMBETULAN PEPERIKSAAN PENGGAL 1

KERTAS 2: Soalan 1; Rumusan Karangan

OBJEKTIF

: Pelajar dapat.

 1. Mengenalpasti kesilapan semasa menjawab soalan rumusan karangan.
 2. Membuat pembetulan.

HURAIAAN

PELAJARAN

: HPU: 2.0        HPU: 8.0

: HPK:2.1, 2.2 HPK: 8.1, 8.

: Aras: 3 (i)        Aras: 3 (i)

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, membuat pembetulan

SISTEM BAHASA.    

: Golongan Kata, Imbuhan, Kata Ganda, Kata Majmuk.

PENERAPAN     

ILMU

    NILAI

 

: Kemasyarakatan, Alam sekitar

: Kesopanan, bertanggungjawab dan bekerjasama..

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 16.06.2009          HARI: SELASA            MINGGU: 25

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 5K2

MASA

: 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK

: PEMBETULAN PEPERIKSAAN PENGGAL 1

KERTAS 2: Soalan 2: Kefahaman

Soalan 2 a. Petikan Umum

OBJEKTIF

: Pelajar dapat:

 1. Mengenalpasti kesilapan semasa menjawab soalan kefahaman petikan umum.
 2. Membuat pembetulan.

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, membuat pembetulan.

BBM

: Kertas Soalan Peperiksaan Penggal 1

PENYERAPAN

    ILMU

NILAI

 

: Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

: Berdikari, bertanggungjawab

KBT

: KB-menjana minda.

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4K3

MASA

: 8.15 – 09.25a.m

TAJUK

: PEMBETULAN PEPERIKSAAN PENGGAL 1

KERTAS 2: Soalan 1; Rumusan Karangan

OBJEKTIF

: Pelajar dapat:

 1. Mengenalpasti kesilapan semasa menjawab soalan rumusan karangan.
 2. Membuat pembetulan.

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, membuat pembetulan.

BBM

: Kertas Peperiksaan Penggal 1

PENYERAPAN

    ILMU

NILAI

 

: Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

: Berdikari, bertanggungjawab

KBT

: KB-menjana minda.

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4S5

MASA

: 11.30 – 12.40 a.m

TAJUK

: PEMBETULAN PEPERIKSAAN PENGGAL 1

KERTAS 2: Soalan 2: Kefahaman

Soalan 2 a. Petikan Umum

Soalan 2 b. Petikan Cerpen

OBJEKTIF

: Pelajar dapat:

 1. Mengenalpasti kesilapan semasa menjawab soalan kefahaman.
 2. Membuat pembetulan.

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, membuat pembetulan.

BBM

: Kertas Soalan Peperiksaan Penggal 1

PENYERAPAN

    ILMU

NILAI

 

: Bahasa Malaysia, Kesusasteraan Melayu    

: Berdikari, bertanggungjawab

KBT

: KB-menjana minda.

REFLEKSI


 

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 17.06.2009          HARI: RABU             MINGGU: 25

MATA PELAJARAN

: Pengajiaan Am 1

TINGKATAN

: 6AK2

MASA

: 10.55 – 12.05 a.m

TAJUK


 

: PEMBETULAN PEPERIKSAAN PENGGAL 1

KERTAS 2: Bahagian A ; Soalan 2

Bahagian B; Soalan 3 dan Soalan 4

OBJEKTIF

 

Ma

: Pelajar dapat:

 1. Mengenalpasti kesilapan semasa menjawab soalan karangan dalam Bahagian A dan Bahagian B.
 2. Membuat pembetulan.

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, membuat pembetulan.

BBM

: Kertas Peperiksaan Penggal 1

PENERAPAN    

    ILMU

NILAI

 

: Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

: Bertanggungjawab, kesungguhan

REFLEKSI    

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

 

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 18.06.2009          HARI: KHAMIS            MINGGU: 25

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4K3

MASA

: 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK

: PEMBETULAN PEPERIKSAAN PENGGAL 1

KERTAS 2: Soalan 2: Kefahaman

Soalan 2 a. Petikan Umum

Soalan 2 b. Petikan Cerpen

OBJEKTIF

: Pelajar dapat:

 1. Mengenalpasti kesilapan semasa menjawab soalan kefahaman.
 2. Membuat pembetulan.

HURAIAAN

PELAJARAN

: HPU: 2.0        HPU: 8.0

: HPK:2.1, 2.2 HPK: 8.1, 8.

: Aras: 3 (i)        Aras: 3 (i)

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, membuat pembetulan.

SISTEM BAHASA.    

: Golongan Kata, Imbuhan, Kata Ganda, Kata Majmuk.

PENERAPAN     

ILMU

    NILAI

 

: Kemasyarakatan, Alam sekitar

: Kesopanan, bertanggungjawab dan bekerjasama..

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4S5

MASA

: 8.15 – 09.25 a.m

TAJUK

: PEMBETULAN PEPERIKSAAN PENGGAL 1

KERTAS 2: Soalan 2: Kefahaman

Soalan 2 c. Petikan Prosa Klasik

Soalan 2 b. Petikan Puisi

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Mengenalpasti kesilapan semasa menjawab soalan kefahaman.
 2. Membuat pembetulan.

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, membuat pembetulan.

SISTEM BAHASA.

: Ayat penyata.

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 5K2

MASA

: 10.55 – 12.05 a.m

TAJUK

: PEMBETULAN PEPERIKSAAN PENGGAL 1

KERTAS 2: Soalan 2: Kefahaman

Soalan 2 c. Petikan Prosa Klasik

Soalan 2 b. Petikan Puisi

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Mengenalpasti kesilapan semasa menjawab soalan kefahaman.
 2. Membuat pembetulan.

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, membuat pembetulan.

SISTEM BAHASA.

: Ayat penyata.

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.

            

 


 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 19.06.2009          HARI: JUMAAT            MINGGU: 25

MATA PELAJARAN

Pengajiaan Am 1

TINGKATAN

: 6AK2

MASA

: 07.05 – 8.15 a.m

TAJUK


 

: PEMBETULAN PEPERIKSAAN PENGGAL 1

KERTAS 1: Soalan Objektif

OBJEKTIF

 

Ma

: Pelajar dapat:

 1. Mengenalpasti kesilapan semasa menjawab soalan objektif terutamanya soalan berkaitan dengan Kenegaraan.
 2. Membuat pembetulan.

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, membuat pembetulan.

BBM

: Kertas Peperiksaan Penggal 1

PENERAPAN    

    ILMU

NILAI

 

: Kenegaraan, sains sosial, Perundangan

: Bertanggungjawab, kesungguhan

REFLEKSI    

: P&P berjalan dengan lancar. Objektif tercapai sepenuhnya. Suasana kelas terkawal. Pelajar mencatat nota sambil mendengar guru memberikan penerangan.


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4K3

MASA

: 09.40 – 10.40 a.m

TAJUK

: PEMBETULAN PEPERIKSAAN PENGGAL 1

KERTAS 2: Soalan 2: Kefahaman

Soalan 2 c. Petikan Prosa Klasik

Soalan 2 b. Petikan Puisi

OBJEKTIF


 

: Pelajar dapat:

 1. Mengenalpasti kesilapan semasa menjawab soalan kefahaman.
 2. Membuat pembetulan.

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, membuat pembetulan.

SISTEM BAHASA.

: Ayat penyata.

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

 

: Sivik

: Kerjasama, berdikari dan kerajinan

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI

:

 


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 

TARIKH: 20.06. 2009          HARI: SABTU             MINGGU:25

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 5K2

MASA

: 7.05 – 8.15 a.m

TAJUK

: PEMBETULAN PEPERIKSAAN PENGGAL 1

KERTAS 2: Soalan 3: Kemahiran dan Pengetahuan Bahasa

Soalan 3 a. Membina ayat

Soalan 3 b. Menukarkan Ayat Cakap Ajuk kepada Ayat

Cakap Pindah

OBJEKTIF

: Pelajar dapat.

 1. Mengenalpasti kesilapan semasa menjawab soalan membina ayat.
 2. Mengenalpasti kesilapan semasa menjawab soalan menukarkan Ayat Cakap Ajuk kepada Ayat Cakap Pindah
 3. Membuat pembetulan.

HURAIAAN

PELAJARAN

: HPU: 2.0        HPU: 8.0

: HPK:2.1, 2.2 HPK: 8.1, 8.

: Aras: 3 (i)        Aras: 3 (i)

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, membuat pembetulan.

SISTEM BAHASA.    

: Golongan Kata, Imbuhan, Kata Ganda, Kata Majmuk.

PENERAPAN     

ILMU

    NILAI

 

: Kemasyarakatan, Alam sekitar

: Kesopanan, bertanggungjawab dan bekerjasama..

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI

 


 

MATA PELAJARAN

: Pengajiaan Am 1

TINGKATAN

: 6AK2

MASA

: 09.45 – 10.20a.m

TAJUK

: PEMBETULAN PEPERIKSAAN PENGGAL 1

KERTAS 1: Soalan Objektif

OBJEKTIF

: Pelajar dapat:

 1. Mengenalpasti kesilapan semasa menjawab soalan objektif terutamanya soalan berkaitan dengan Kenegaraan.
 2. Membuat pembetulan.

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, membuat pembetulan.

BBM

: Kertas Soalan Peperiksaan Penggal 1

PENERAPAN    

    ILMU

NILAI

 

: Kenegaraan, sains sosial,

: Bertanggungjawab, kesungguhan

REFLEKSI


 

 


 

MATA PELAJARAN

: Bahasa Malaysia

TINGKATAN

: 4S5

MASA

: 11.30 – 12.40 a.m

TAJUK

: PEMBETULAN PEPERIKSAAN PENGGAL 1

KERTAS 2: Soalan 3: Kemahiran dan Pengetahuan Bahasa

Soalan 3 a. Membina ayat

Soalan 3 b. Menukarkan Ayat Pasif kepada Ayat Aktif

OBJEKTIF

: Pelajar dapat.

 1. Mengenalpasti kesilapan semasa menjawab soalan membina ayat.
 2. Mengenalpasti kesilapan semasa menjawab soalan menukarkan ayat Pasif kepada ayat aktif.
 3. Membuat pembetulan.

HURAIAAN

PELAJARAN

: HPU: 2.0        HPU: 8.0

: HPK:2.1, 2.2 HPK: 8.1, 8.

: Aras: 3 (i)        Aras: 3 (i)

AKTIVITI

: Sesi soal jawab untuk mendapatkan maklumat, membuat pembetulan

SISTEM BAHASA.    

: Golongan Kata, Imbuhan, Kata Ganda, Kata Majmuk.

PENERAPAN     

ILMU

    NILAI

 

: Kemasyarakatan, Alam sekitar

: Kesopanan, bertanggungjawab dan bekerjasama..

KBT

: KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI

 
Advertisements

~ oleh edmundjampang di Jun 19, 2009.

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: